Suriname ALTIJD Dichtbij

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

We hebben onze privacyverklaring en algemene voorwaarden hiervoor bijgewerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Culturu.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie naar ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

• Culturu.com verwerkt uw persoonsgegevens zodat u reacties kunt plaatsen op nieuwsberichten
• U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten
• Om de herkomst van geplaatste reacties te kunnen achterhalen middels een IP adres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Culturu.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Mag ik de door mij geplaatste reacties op nieuwsberichten laten verwijderen?

Ja en Nee… Reacties zijn niet zomaar persoonsgegevens, het zijn óók bijdragen aan een discussie, ze maken deel uit van de gemeenschap die rond een nieuwsbericht is ontstaan. Hiervoor geld voor de privacywet de volgende uitzondering: wanneer iemand een “eigen aantoonbare noodzaak” heeft om je persoonsgegevens te publiceren, dan kun je geen verwijdering daarvan eisen.

Die noodzaak bij Culturu.com is de vrijheid van meningsuiting, meer specifiek het belang om een compleet en begrijpelijk archief te kunnen publiceren. De integriteit van archieven zijn namelijk een essentieel deel van die vrijheid van meningsuiting. En die vrijheid is, net als privacy, een grondrecht.

Je mag altijd een verzoek indienen om een reactie te laten verwijderen, echter is Culturu.com niet verplicht hier gehoor aan te geven. Bij een verzoek om verwijdering moet u rekening houden met het volgende:

• Als u een reactie heeft geplaatst op een nieuwsbericht, geeft u daarmee toestemming voor publicatie van de persoonsgegevens die in de reactie worden opgenomen. Op grond hiervan mag Culturu.com reacties publiceren, verspreiden en archiveren.
• De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Culturu.com bepaald dan of er nog een “eigen noodzaak” is om een reactie te laten staan. Zo niet, dan verwijderen wij de reactie.
• In principe bestaat die eigen noodzaak bij reacties die deel zijn van een discussie, want die discussie wordt anders onbegrijpelijk. Een los berichtje wat geen deel uitmaakt van een discussie, zullen wij in principe verwijderen.
• In bijzondere gevallen zullen wij op verzoek reacties tóch verwijderen als ze deel zijn van een discussie. Een voorbeeld hiervan is als er gevoelige medische gegevens in een reactie staan. Als het echter genoeg is om in zo’n geval te knippen in het bericht, dan zal het bericht niet worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Culturu.com deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren en technisch kunnen laten functioneren van de website. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Culturu.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Via de Cookie melding kunt u zich afmelden voor cookies en deze zo in stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.