woensdag 17 augustus 2022
31 C
Paramaribo
19.6 C
Amsterdam
5
(4)

Zware sancties tegen perceeleigenaren van overwoekerde gronden

lees ook ...

Patserig gedrag elite aangepakt – Kwik in de Noordpool...

- Surinaamse schrijvers niet terug te vinden in Nederlandse boeken en ook verboden op Surinaamse scholen - Kwik in de Noorpool niet aantoonbaar afkomstig uit Suriname - Patserig gedrag elite met vo...

In verband met de verdere verbetering van het woonklimaat in verschillende buurten heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) onlangs een bekendmaking gelanceerd, waarin er onder andere staat het departement enige ordeningsmaatregelen zal treffen op het gebied van onderhoud van bermen. Ook de goten, verlaten en overwoekerde percelen/gebouwen en het schoonhouden van het milieu behoren tot de maatregelen. Per 1 januari 2022 zal verbaliserend worden opgetreden tegen overtreders.

Het gaat bij deze om artikel 39 van de Politiestrafwet van 29 november 1915, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1990 no. 24, waarbij verbaliserend zal worden opgetreden tegen overtreders. Krachtens dit artikel dient uw woning netjes te blijven en is het verboden vuil in nabijheid van een woning neer te werpen.

Artikel 39a van de Politiestrafwet geeft aan dat het verboden is vuil te plaatsen op of langs openbare wegen, trenzen en kreken, terwijl men volgens artikel 70 niet in gebreke mag blijven om zijn woning en omgeving schoon te houden. Voorts zegt artikel 73 van de Politiestrafwet dat gesloopte of gedeeltelijk gesloopte voertuigen of andere voorwerpen niet op de openbare weg of bermen geplaatst mogen worden. In dit kader komen meerdere zaken aan de orde, waarbij per 1 april 2022 alle verlaten percelen en verlaten of verwaarloosde gebouwen worden verbeterd.

Bij het uitblijven hiervan zal worden overgegaan tot de intrekking van de percelen of percelen met gebouwen. “De gepaste sancties zullen worden opgelegd in samenwerking met de districtscommissaris,” meldt OW.

Op de burgerij wordt een beroep gedaan om voormelde bepalingen niet te overtreden en hun woonomgeving schoon te houden. Dit geldt eveneens voor bezitters van percelen die ervoor zorg dienen te dragen dat deze niet in overwoekerde staat komen te verkeren. Perceeleigenaren die hun percelen niet onderhouden en hun gebouw in een dusdanige verwaarloosde toestand laten staan dat de veiligheid in gevaar komt, kunnen zware sancties verwachten. Wat de sancties zijn is niet aangegeven.

Het is niet uitgesloten dat dergelijke percelen op basis van de landhervormingsdecreten en aanverwante regelingen ingetrokken zullen worden, indien geen gehoor wordt gegeven aan de waarschuwingen. Ter voorkoming van de oplegging van sancties wordt aangeraden op regelmatige basis de opschoningswerkzaamheden uit te voeren.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameZware sancties tegen perceeleigenaren van overwoekerde gronden