zondag 14 juli 2024
30 C
Paramaribo
20.6 C
Amsterdam
5
(1)

Zonder integriteit geen waardigheid

lees ook ...

Inbraak in Sint-Jozefkerk: Grote schade en diefstal

Inbrekers hebben vrijdag de Sint-Jozefkerk in Geyersvlijt geplunderd. De ongewenste bezoekers hebben de kerk bezocht en aanzienlijke schade aangericht. De dieven zijn via een raam binnengekomen en heb...

Het ministerie van Defensie is op vrijdag 02 september gestart met de workshop ‘Zonder integriteit, geen waardigheid’, om de integriteit van het personeel binnen het defensieapparaat te bevorderen. ‘Doet één medewerker iets verkeerd, dan schaadt het de reputatie van alle andere collega’s binnen de defensieorganisatie. Daarom is het van belang om te letten op wat wij doen.’, geeft defensieminister Krishna Mathoera aan.

Met een duidelijk integriteitsbeleid worden de basiswaarden omschreven hoe er op een zorgvuldige en verantwoordelijke wijze met elkaar, anderen, middelen, informatie en bevoegdheden wordt omgegaan. Deze gelden voor iedereen, op de werkvloer, op de kazerne en in de top van de organisatie. Enkele voorbeelden van integriteitsschendingen zijn onwettig verzuim, roddelen over collega’s, misbruik van bevoegdheden of dienstmiddelen, corruptie en het plegen van strafbare handelingen, waaronder diefstal, verduistering of fraude.

Bij de bewustwordingsactiviteiten wordt daarom vooral de nadruk gelegd op de belangrijkste kenmerken van een integere ambtenaar of militair en het gewenste gedrag, zowel in werk- als privétijd. Elk personeelslid binnen de defensieorganisatie, heeft er bewust voor gekozen om onderdeel ervan te zijn. De ambtenaar of militair dient zich daarom ook te houden aan regels en voorschriften, die van toepassing zijn op hem of haar.

Volgens minister Mathoera is integriteit echter meer dan het simpelweg naleven van regels. Juist waar regels ontbreken of onhelder zijn zoals in nieuwe, complexe of veranderlijke situaties komt het erop aan dat ambtenaren in staat moeten zijn om op moreel verantwoorde wijze te oordelen en te handelen. Ook de overheid als werkgever is gebonden aan integriteit.

“Het gaat erom dat je voor jezelf moet kunnen nadenken welke persoon je niet alleen nu, maar ook over 5 of 10 jaren wilt zijn. Want integer gedrag is de basis voor leiderschap”, stelde de bewindsvrouw. “Laat de criteria niet alleen in de boeken, maar laat het ook leven in de organisatie. De trap veeg je schoon van boven naar beneden”, zei de minister aan de aanwezige leidinggevenden.

Met deze laatste opmerking heeft de minster feitelijk aangegeven dat de workshop of beter gezegd een scholing in integriteit, eerst gegeven moet worden aan de leiders van Suriname, want die zijn NIET integer. Ze liegen, stelen en roven aan de lopende band; constant; non-stop. 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameZonder integriteit geen waardigheid