woensdag 29 november 2023
25.5 C
Paramaribo
3.6 C
Amsterdam
0
(0)

World University Service of Canada en LVV gaan samenwerking aan

lees ook ...

VIDS draagt bij aan bewustwording jonge Surinamers over Inhe...

In verband met de 'Srefidensi maand' heeft stichting Bromki Fu Tamara VIDS gevraagd om als eerste op twee scholen cultuurinfosessies over Inheemse volken te verzorgen. Een van deze scholen was O.S. To...

Op 30 juni jongstleden vond de ondertekening plaats van een Memorandum of Understanding (MOU) tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de World University Service of Canada (WUSC- Caribbean). De WUSC is een Canadese non profit organisatie die zich beijverd om van de wereld een betere plaats te maken voor alle jongeren.

WUSC-Caribbean heeft nu een vijfjarig project in de uitvoering – ‘the Sustainable Agriculture in the Caribbean (SAC) Project.’ Dit project wordt uitgevoerd in Dominica, Guyana, Jamaica, St.Lucia en Suriname. Vrouwen en jongeren (meisjes en jongens) zijn de centrale spelers in het SAC-project en het doel is om hun invloed in de gekozen landbouwmarktsystemen te vergroten, terwijl tegelijkertijd klimaatbestendige landbouwproductie versterkt wordt en zodoende voedselzekerheid te vergroten.

De samenwerking tussen LVV en WUSC, via het SAC-project, met de financiering door Global Affairs Canada (GAC), is uiteenlopend van aard en zal gedurende de komende periode verder uitgewerkt worden. Soedeshchand Jairam, de directeur van Landbouw die de ondertekening namens LVV deed, erkent de perioden die agrariërs hebben moeten doorstaan wegens klimaatsveranderingen. “Met de samenwerkingsafspraken tussen beide partijen, zal het resultaat een win-win situatie moeten zijn voor alle betrokkenen,” verzekerd de Landbouw-directeur.

De directeur van WUSC- Caribbean, Doug Graham, heeft onder andere de ondergelopen gebieden van ons binnenland gezien. Het verlies dat de lokale bevolking geleden heeft, treft de directeur. Hij is content met de ondertekening en rekent op positieve verworvenheden van de capaciteitsvergroting in de landbouwsector.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameWorld University Service of Canada en LVV gaan samenwerking aan