woensdag 17 juli 2024
28 C
Paramaribo
21.3 C
Amsterdam
0
(0)

Workshop voor huizen prijsindex

lees ook ...

Openbaar Ministerie gaat samenwerken met Conservation Intern...

Met de ondertekening van het memorandum of Understanding zullen het Openbaar Ministerie (OM) en Conservation Internationale (CIS) samenwerken aan de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen van Suri...

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is begonnen met het ontwikkelen van een ‘Residential Property Price Index’ (RPPI). De RPPI, vrij vertaald de residentiële vastgoedprijsindex die een huizenprijsindex is die de gemiddelde prijs van alle door gezinshuishoudens gekochte woningen weergeeft, ongeacht of deze nieuwe of reeds bestaande zijn.

De relatie tussen financiële stabiliteit en de index is dat stijgende schulden ter financiering van onroerend goed, risico’s kunnen opleveren voor huishoudens, banken en de gehele economie. Stijging van de huizenprijzen als gevolg van bijvoorbeeld een toenemende vraag, kan op termijn uitgroeien tot crises, aangezien schuldaflossingen hoger kunnen worden dan gezinsinkomens met als gevolg dat huishoudens hun hypotheken niet meer kunnen aflossen.

De index kan voor diverse doeleinden worden gebruikt, onder meer: als macro-economische indicator van economische groei; voor gebruik in monetair beleid en inflatiedoelstellingen; als financiële stabiliteits- of soliditeitsindicator om risicoblootstelling te meten; als deflator in de nationale rekeningen; voor het schatten van de waarde van woningen als onderdeel van het vermogen; voor inzicht in de besluitvorming van een individu over het al dan niet kopen (of verkopen) van een woning; voor het maken van interregionale en internationale vergelijkingen.

Gezien bovengenoemd belang heeft de CBvS het initiatief genomen om technische assistentie aan te vragen bij de Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC), de regionale werkarm van het Internationaal Monetair Fonds, om zich gezamenlijk met relevante belanghebbenden te buigen over de samenstelling van een RPPI voor Suriname.

In dit kader verzorgt de heer Christopher Jenkins, als IMF-consultant, een workshop in de periode 24 -28 april 2023. Deze workshop is gericht op het ontwikkelen van een huizenprijsindex voor Suriname en de analyse van de prijsontwikkelingen binnen de huizenmarkt in relatie tot de macro-economische grootheden en de financiële sector.

Participanten in deze workshop zijn naast medewerkers van de CBvS, het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS), het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), en de Stichting Planbureau Suriname (SPS).

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameWorkshop voor huizen prijsindex