Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Woningbouwafspraak in Suriname met Turken voorlopig stopgezet

Geplaatst

op

Turken In Suriname

Afspraken die de regering had lopen met de Turkse handelsdelegatie voor de bouw van woningen, zijn door de wereldwijde COVID-19 crisis voorlopig geparkeerd. De Turken vertoefden in februari in Suriname en toonden interesse voor het woningbouwbeleid van de regering. Er waren reeds gesprekken gevoerd met minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Finabank en de Hakrinbank.

Hierbij waren er verschillende financieringsmodellen besproken. Minister Misiekaba zei op woensdag 15 april 2020 tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat aan de deze afspraken geen vervolg kon worden gegeven, daar de Turken door de COVID-19 situatie niet meer wederom naar Suriname konden afreizen. Hij sprak van een Godgegeven gelegenheid die door de Turken was aangeboden. De handelsdelegatie had aangeboden te bouwen door middel van voorfinanciering. Het was de bedoeling om al vóór de verkiezingen te starten. “Maar al deze zaken zijn gebracht tot na de verkiezingen,” aldus de bewindsman.

De Turkse delegatie had tijdens haar aanwezigheid in Suriname ook een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met het bestuur van City of Para, dat belast is met de opzet van een woningbouwproject in dat district. Deze MoU behelst de bouw van 100 woningen door de Turkse huizenfabrikant NURIS.

Minister Misiekaba erkent dat de woningnood groot is alsook dat het aantal van ongeveer 5000 gebouwde huizen in de afgelopen periode een druppel op een hete plaat is. Hij zegt dat er behoefte is aan 25.000 tot 30.000 huizen. “Hoe meer er wordt gebouwd, hoe meer aanvragen er zijn,” zegt de bewindsman. Hij benadrukt dat er op een veel hoger tempo gebouwd zal moeten worden. De voorwaarden daartoe zijn reeds getroffen met de aanname van de wetten Woningbouwfonds en Garantiefonds voor Huisvesting. Deze instituten moeten nog worden opgezet.

Mensen die echt in grote problemen zijn doordat ze hun huishuur niet kunnen betalen of gezinnen die uit huis zijn gezet, kunnen voor hulp wel terecht bij het ministerie dat over een financiële pot beschikt. Minister Misiekaba benadrukt echter dat de middelen niet onbeperkt zijn. Men zal moeten bewijzen dat men de huur niet kan betalen of uit huis is gezet.

Bron: NII

1 Reactie

1
Reageer op dit artikel

1000
Tjeerd

Jammer iedereen in Suriname heeft recht op een huis vooral deze tijd. Deze regering doet zijn best met wat ze hebben. Jammer steeds iets nu Corona.. waardoor iets weer niet door gaat en de tegenpartij zal straks weer verzinnen Bouterse heeft corona geroepen no. Want voor alles geven ze Bouterse de schuld. Wel hoe je het het ook bekijkt.. hij helpt ze . TjeerdAdvertentie

Suriname

André Misiekaba naar de stembus in Suriname, “De regering heeft gewerkt”

Geplaatst

op

Img 22bbf0992b1f 1

Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting André Misiekaba op weg naar de stembus.

“Ik denk dat het volk gezien heeft dat de regering gewerkt heeft , en dus de regering gelegenheid zal geven voort te gaan”

Misiekaba : ” ik zeg , Loading Bouterse drie”

Lees verder

Suriname

Stemdag in Suriname niet zonder fouten; verkeerde stembiljetten op vier stembureaus

Geplaatst

op

Verkiezingen Su

De stemlokalen zijn vanaf vanmorgen zeven uur geopend. Echter verloopt deze niet zonder fouten. Op vier stembureaus zijn er verkeerde stembiljetten geleverd, met als gevolg dat personen ook verkeerd hebben gestemd. Op de Openbare School Tammenga was de stemming geschorst. Daar hebben 187 personen op een verkeerd stembiljet hun stem uitgebracht. Deze personen worden opgeroepen om opnieuw te gaan stemmen. De juiste stembiljetten zijn naar het bureau gebracht.

Op de Openbare School te Pontbuiten hebben ook een aantal personen verkeerd gestemd. Het gaat om 66 personen. Deze personen zijn intussen achterhaald en konden van de juiste stembiljetten gebruikmaken. Ook in Para ging het mis. Vijftig personen hadden verkeerd gestemd. Gelukkig zijn deze personen gemakkelijk bereikbaar en mochten ze op de juiste biljetten kleuren. Het gaat namelijk om personen uit een dorp en dus gemakkelijk te achterhalen.

Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), zegt dat de fout gelukkig op tijd is ontdekt en kon worden hersteld. Voor personen die verkeerd hebben gestemd kunnen op vertoon van hun identiteitskaart opnieuw stemmen, ook al is hun pink al gekleurd. Het OKB wil niet dat deze stemmen verloren gaan. De stemlocaties zijn tot vanavond zeven uur open

Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen