Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Werknemers mogen niet zondermeer overgaan tot afvloeiing

Geplaatst

op

Rowan Noredjo 640x340

Werkgevers kunnen niet zondermeer overgaan tot het ontslaan dan wel collectief afvloeien van personeel. Rowan Noredjo, onderdirecteur Arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid zegt dat de arbeidswet heel duidelijk is over de te volgen procedure indien een werkgever overgaat tot ontslag van een medewerker. Er dient eerst een ontslagvergunning aangevraagd te worden bij de Ontslagcommissie. De Ontslagcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de vakbond en het ministerie van Arbeid. De aanvraag wordt getoetst als die voldoet aan de voorwaarden van afvloeiing of collectieve ontslag.

Een van de voorwaarden is dat men met cijfers moet kunnen aantonen dat het ontslag te maken heeft met de teruggevallen inkomsten. Verder moet degene die ontslaat ook aangeven hoe de selectieprocedure eruit zal zien en waarom gekozen is voor een bepaalde werknemer. Een belangrijk punt is dat er bij wijze van hoor en wederhoor eerst overleg tussen de twee partijen moet geschieden om na te gaan of er oplossingsmogelijkheden zijn. Indien niet, dan kunnen de vervolgstappen genomen worden. Aan de hand van het resultaat van de Ontslagcommissie weet men of men mag overgaan tot het geven van ontslag.

OD Noredjo erkent dat het gedurende de huidige COVID-periode en de genomen maatregelen voor veel bedrijven en werkgevers heel moeilijk is, maar dat ontslagaanvragen getoetst moeten worden. Gevallen waarbij werknemers op staande voet ontslagen worden, moeten gemeld worden bij de Dienst Arbeidsinspectie. Indien een werknemer van mening is dat het ontslag niet rechtvaardig is, kan die altijd een klacht indienen bij het Juridisch Bureau van de Dienst Arbeidsinspectie via covid.arbeid@gov.sr of de telefoonnummers 411301, 471660 en 472279. Verder dient het indienen van werkvergunningen nu uitsluiten digitaal te geschieden. Aanvragen kunnen gemaild worden naar het eerdergenoemde emailadres dat ook terug te vinden is op de COVID-website, terwijl alle informatie terug te vinden is op de website van het ministerie van Arbeid.

De onderdirecteur geeft te kennen dat er heel wat klachten binnenkomen bij het ministerie. De voornaamste klacht is dat men niet uitbetaald kan worden voor bedongen arbeid. In zo een geval kan men dan beroep doen op de financiële steun vanuit het Noodfonds. Om aanspraak te kunnen maken op deze steun moet men kunnen aantonen dat er een werkgever/werknemer-relatie bestond.

Bron: NII

Reageer op dit bericht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties


Advertentie

Suriname

PAHO eerste regionale partnerdialoog officieel gelanceerd

Geplaatst

op

Paho3810 450x303

Het kantoor van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) heeft met de eerste regionale partnerdialoog officieel het nieuwe, door de Europese Unie gefinancierde initiatief van 6,85 miljoen euro op het gebied van klimaatverandering en gezondheid gelanceerd.

Deze virtuele sessie heeft vertegenwoordigers van vijf regionale organisaties bijeen gebracht om de besprekingen over de cruciale eerste stappen op weg naar de uitvoering van het project in alle CARIFORUM-lidstaten te vergemakkelijken. Het Caribisch Instituut voor

Meteorologie en Hydrologie (CIMH), de University of the West-Indies (UWI), de Caribbean Public Health Agency (CARPHA), het Caribbean Climate Community Change Centre (CCCCC) en het CARICOM-secretariaat zullen met PAHO samenwerken en hun technische expertise aan het programma lenen, waarbij de nadruk gelegd wordt op het versterken van de klimaatbestendigheid in regionale gezondheidsstelsels.

Tijdens de zitting heeft de teamleider van Green Economy and Resilience Support bij de Europese Unie, de heer Bogdan Stefanescu, de tevredenheid van de EU uitgesproken over de versterking van dit multidisciplinaire partnerschap tussen de EU en het Caribisch gebied met het oog op de gemeenschappelijke dreiging van de klimaatverandering. Hij nam er ook nota van dat het programma is afgestemd op de Europese Green Deal, de gezondheidsstrategie van de EU en de EUstrategie voor het aanpassen aan de klimaatverandering. De eerste acties in het kader van dit programma zijn het instellen van een fellowshipprogramma voor leiders in klimaatverandering en gezondheid, de ontwikkeling en uitvoering van projectvoorstellen inzake klimaatverandering en gezondheid en voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot systemen voor vroegtijdige waarschuwing en toezicht op het klimaat en de gezondheid.

Het EU/CARIFORUM-project is een regionale impuls voor een beter begrip van de huidige gevolgen van de klimaatverandering voor de gezondheid en de noodzaak van een doeltreffende planning in de sector voor toekomstige klimaatvariaties. Programmamanager, Duurzame Ontwikkeling bij het CARICOM-secretariaat, Amrikha Singh, benadrukte dat het project de CARICOM in staat zal stellen om op internationaal niveau te blijven pleiten voor wereldwijde actie om klimaatverandering als een ontwikkelingskwestie aan te pakken. De sub-regionale programmacoördinator voor het Caraïbisch gebied, PAHO/WHO, mevrouw Jessie Schutt-Aine, legde uit dat de subsidie in de loop van de vijf jaar de partners in staat zal stellen om gedurfde projecten te financieren en te faciliteren om de volksgezondheidssystemen te versterken, de landenplannen aan te passen en als prioriteit te stellen, leiders te stimuleren en de mogelijkheden voor besluitvorming te vergroten. Er zullen ook acties worden uitgevoerd ter ondersteuning van de betrokkenheid van de gemeenschap bij de ontwikkeling van kleinschalige initiatieven om de doelgroepen bewuster te maken.

Verwacht wordt dat zestien landen van dit programma zullen profiteren. Dit zijn Antigua en Barbuda, de Bahama’s, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, de Dominicaanse Republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, St. Kitts en Nevis.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

Nog geen duidelijkheid over ministerskandidaten in Suriname

Geplaatst

op

1240

Het is nog steeds onduidelijk wie de nieuwe ministers posten zullen bekleden. De procureur generaal (PG) heeft een deel van de namen ontvangen voor het starten van een antecedenten onderzoek. Ook zijn er nog geen resultaten gestuurd naar coalitieleider Chan Santhoki.

Er zal beslist worden wie de ministersposten zullen invullen op basis van de bevindingen van de pg. Momenteel komen er principiële bezwaren boven water tegen de ministerskandidaten. De PG moet nog enkele namen ontvangen. Ook de ABOP moet nog enkele namen opsturen. Er moeten nog meer namen worden doorgegeven. De kandidaten van de NPS, Marie Levens (Onderwijs, Wetenschap & Cultuur) en Silvano Tjong-Ahin (Ruimtelijke Ordening & Milieu) zijn intussen al doorgestuurd nadat zij unanieme goedkeuring kregen van het NPS-congres zaterdag.- Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen