woensdag 29 mei 2024
30 C
Paramaribo
16.6 C
Amsterdam
0
(0)

Werkgelegenheidsbeleid voor mensen met beperking

lees ook ...

Bordo aangehouden in São Paulo

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat vanochtend Joel Martinus meer bekend als Bordo is aangehouden in São Paulo, Brazilië, op basis van een door Interpol Suriname uitgegeven Red Notice. De aanho...

De Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking is op 07 september 2022 ontvangen door minister Steven Mac Andrew voor een kennismaking. De Alliantie werd op initiatief van de UNDP en de VSB, in samenwerking met negen overheids- en particuliere organisaties op 27 februari 2018 geproclameerd met het doel het welzijn van de doelgroep te bevorderen door zelfredzaamheid onder de groep te stimuleren.

Naast de kennismaking hebben partijen informatie uitgewisseld over beleid en activiteiten die betrekking hebben op de doelgroep. De bewindsman heeft bij deze gelegenheid benadrukt dat het ministerie zich zal blijven inzetten voor deze speciale groep en dat de Alliantie kan blijven rekenen op verdere ondersteuning ten behoeve van de doelgroep. Dit zal ondermeer neerkomen op voortzetting van landelijke trainingen en begeleiding van personen met een beperking om hen zelfredzaam te maken en tegelijkertijd te halen uit de sociale isolatie.

Hij kondigde ook aan, dat bij het opstellen van het Derde Decent Work Country Programma, dat vanaf begin volgend jaar uitgevoerd zal worden, ook de focus gelegd zal worden op ‘decent work’ voor personen met een beperking. Mac Andrew bracht ook in herinnering de belangrijke rol, die de werkarmen van het ministerie, namelijk de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) hebben gespeeld bij de uitvoering van het Basic Needs Trust Fund (BNTF) project, waarbij personen met een beperking zijn getraind en sommigen begeleid zijn geworden in het opstarten van economische activiteiten als micro-ondernemer.

De minister bracht voorts in herinnering dat hierbij zelfs incentieven zijn verstrekt aan betrokkenen, zodat zij daadwerkelijk een aanvang konden maken met hun activiteiten of deze konden verbeteren en/of uitbreiden. Hij hield de Alliantie voor dat in het kader van het tweede Decent Work Country Programme voor Suriname (DWCP SU-2) het ministerie zover is de volgende week het geherformuleerd arbeidsmarktbeleid voor de periode 2022 – 2025 te lanceren waarbij de groep van personen met een beperking nadrukkelijk in het beleid is opgenomen.

Het geherformuleerd arbeidsmarktbeleid is gebaseerd op het ‘Decent Work Concept’, welke onderdeel is van de ‘Sustainable Development Goals’. De bewindsman heeft benadrukt dat het ministerie zich blijft inzetten om het motto van de SDGs, ‘leave no one behind’ gestand te doen. Hij gaat voor volledige participatie van deze groep aan de maatschappij.

In 2018 was Mac Andrew als directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) een van de initiatiefnemers voor de oprichting van de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking en heeft hij ook jaren gefungeerd als voorzitter. Vanuit dit platform heeft hij zich ingezet voor deze groep om net als andere groepen in de samenleving, ook te genieten van het recht op decent work. In dit kader ontwikkelde hij namens de Alliantie, die bestaat uit verschillende actoren uit zowel de publieke als private sector, het BNTF-project, genaamd ‘Ondernemerschap onder mensen met een beperking’, welke in 2021 is uitgevoerd.

Renate Wartes, voorzitter van de Alliantie was ingenomen met de inspanningen van de minister om de doelgroep economisch weerbaar te maken. De voorzitter ging uitgebreid in op actuele uitdagingen van de Alliantie, maar informeerde de bewindsman ook over de ervaringen met de uitvoering van het BNTF-project. Benadrukt werd door de Alliantie, dat het noodzakelijk is om het platform uit te laten groeien tot een Nationaal Platform. Hierdoor kan er aandacht worden besteed aan de diverse issues de doelgroep rakende, zodat niet alleen decent work voor de doelgroep wordt gerealiseerd, maar dat ook andere noodzakelijke randvoorwaarden in kaart worden gebracht om aangepakt te worden.

Realisatie van de randvoorwaarden moet het mogelijk maken dat de doelroep volledig kan participeren in de maatschappij. In dit kader wordt samenwerking met de Presidentiele Werkgroep noodzakelijk geacht. Mac Andrew riep de Alliantie op om zich sterk te blijven maken voor dialoog, participatie, samenwerking en inclusiviteit van de doelgroep, zaken die hij altijd heeft gestimuleerd.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameWerkgelegenheidsbeleid voor mensen met beperking