zaterdag 9 december 2023
27.1 C
Paramaribo
7.2 C
Amsterdam
0
(0)

Weerbaarheid inheemsen tegen klimaatverandering moet versterkt worden

lees ook ...

Klimaatverandering en menselijke activiteit belasten bodem e...

De voortzetting van ons bestaan op aarde is nauw verbonden met de onschatbare link tussen bodem en water. Meer dan 95 procent van ons voedsel is direct afhankelijk van deze twee essentiële hulpbronnen...

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) wil de weerbaarheid onder Inheemsen tegen klimaatverandering versterken op basis van klimaatrechtsvaardigheid en rechten van Inheemse volken. Om dit streven te realiseren heeft het traditioneel orgaan van Inheemse dorpshoofden deze maand twee medewerkers aangetrokken.

Het gaat om Lilian Armaketo en Sathyam Noersalim. Dit duo heeft de taak om Inheemsen effectief te laten deelnemen aan beleidsvorming over klimaatverandering. Ook moet de voedselzekerheid in Inheemse gemeenschappen gegarandeerd worden in relatie tot klimaatverandering.

Nationaal beleid
Inheemsen moeten beter in staat zijn om hun standpunten, zienswijze en voorstellen aangaande klimaatsverandering vast te stellen en formuleren om te bewerkstelligen dat deze worden opgenomen in het nationaal beleid. Daarnaast dienen ze directe toegang te hebben tot informatie met betrekking tot klimaatsverandering via een eigen database, met informatie die voor hun relevant is, en in de talen die zij wensen.

Er zullen activiteiten gehouden worden zoals het ontwerpen en uitvoeren van een bewustwordingscampagne voor beleidsmakers over rechten en perspectieven van Inheemse volken in klimaat- en milieubeleidsprocessen. Ook zullen er standpunten, verklaringen en voorstellen ontwikkeld worden voor relevante klimaat-gerelateerde processen, waaronder nationale klimaat-actieplannen, klimaat-/milieufondsen. Verder is de vertaling en/of vereenvoudigen van relevante informatie belangrijk voor verspreiding naar Inheemse dorpen, in geschikte (geschreven, audiovisuele) vormen en talen.

Voedselzekerheid
Met betrekking tot voedselzekerheid zal in samenwerking met geschikte experts een plan worden ontwikkeld voor het uitvoeren van een baseline studie. Deze moet inzicht verschaffen in onder meer de huidige situatie van voedselzekerheid in Inheemse dorpen, bedreigingen, kansen, randvoorwaarden en vereisten, strategische en beleidsoverwegingen voor passende en potentiële cultureel gevoelige oplossingen.

Op basis van het basisonderzoek met name de aanwezigheid van randvoorwaarden of “gereedheid” van gemeenschappen, identificeren van een of twee gemeenschappen die bereid en in staat zijn om een proefproject te ondernemen om de voedselzekerheid te verbeteren.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameWeerbaarheid inheemsen tegen klimaatverandering moet versterkt worden