vrijdag 29 september 2023
27.1 C
Paramaribo
18.4 C
Amsterdam
5
(1)

Waterschappen streven steeds meer naar verzelfstandiging

lees ook ...

Nieuwe vergaderzaal De Nationale Assemblee binnen jaar gerea...

Volgens de bouwplanning zal de nieuwe vergaderzaal en bijbehorende ruimtes binnen een jaar verrijzen op het terrein aan de Grote Combeweg en de Henck Aaronstraat. Op donderdag 21 september 2023 werd h...

Na het bereiken van overeenkomsten met de overheid enkele weken geleden over het overnemen van het onderhoud van dammen, kanalen, wegen en sluizen in hun waterschapsgebied, zijn de 12 waterschapsbesturen nu bezig met het opstellen van begrotingen voor deze onderhoudswerkzaamheden. Zes van de 12 waterschappen zullen binnenkort een volledige onderhoudsbeurt ondergaan als onderdeel van het Duurzaam Landbouw productiviteitsproject.

De overige waterschappen zijn enkele jaren geleden al volledig in orde gebracht met financiering vanuit de overheid. De begrotingen die binnen twee weken moeten worden opgesteld, omvatten kosten voor het onderhoud van de infrastructuur, evenals operationele kosten van het waterschap, waaronder een vergoeding voor het bestuur. Na het opstellen van deze begrotingen, samen met een jaarplan, moeten de waterschapsbesturen ze ter goedkeuring voorleggen aan hun leden.

Hierna zullen de leden (boeren binnen het waterschapsgebied) worden gevraagd om bij te dragen aan de onderhoudskosten. Deze kwesties werden op vrijdag 23 juni besproken in Nickerie tijdens een bijeenkomst met de waterschapsbesturen, waarbij de nadruk lag op bewustwording, eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van de overheid, aldus Soedeschand Jairam, directeur Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Volgens hem is het belangrijk dat boeren gaan begrijpen dat hun gezamenlijk belang beter wordt gediend wanneer zij zelf de touwtjes in handen nemen en niet langer afhankelijk zijn van de overheid. Tot nu toe werden de meeste kosten voor het onderhoud van de infrastructuur gedragen door de overheid, die vaak door beperkte middelen niet in staat was dit tijdig te doen, met alle nadelige gevolgen voor de sector van dien. Via de waterschappen bepalen en betalen boeren nu zelf voor het onderhoud, waardoor ze meer inspraak en controle hebben over dit deel van hun productieproces.

“Met de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van hun waterschapsgebieden is de overheid niet ontslagen van haar verplichting om hoofdirrigatie- en lozingsleidingen, evenals pompgemalen en waterverdelingswerken te blijven onderhouden en te zorgen voor faciliteiten voor deze sector”, benadrukt de directeur.

Intussen zijn er al voorbereidingen getroffen in de waterschapsgebieden Waldeck, Sidorejo, Margarethenburg, WASIMA en de Clarapolder om eind september 2023 met de rehabilitatie te beginnen. De waterschapsbesturen hebben al werkruimtes van de overheid toegewezen gekregen en watermasters zijn aangetrokken om de besturen administratief bij te staan.

 

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameWaterschappen streven steeds meer naar verzelfstandiging