Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Wat zijn de aanpassingen in de wet “Toezicht Geldtransactiekantoren” in Suriname

Geplaatst

op

Club 2492011 960 720

1. Er mogen geen cash valuta transacties binnen Suriname worden gedaan. Dus u mag niemand betalen met cash valuta en niemand mag u vragen om met cash valuta te betalen. In Suriname betalen we met SRD!. De bedoeling is dat de vraag naar cash dollars stopt of behoorlijk omlaag gaat.
U als gewone burger zonder valuta rekening op de bank hoeft dus voor niemand valuta te gaan zoeken.

2. Girale valuta transacties mogen wel. Dus van de ene valuta bankrekening naar de andere mag wel worden overgemaakt, of als u een rekening wil betalen in het buitenland van uw valuta rekening.

3. Iedereen mag zijn valuta houden. De regering neemt geen dollars of euro’s van niemand

4. Iedereen mag zijn valuta die op de bank zijn, gewoon gebruiken om noodzakelijke valuta betalingen in het buitenland te doen via de valuta bankrekening

5. U mag uw valuta lichten. Als u bijvoorbeeld op reis wil gaan. Let op: u mag het niet in Suriname gebruiken!!
U mag het alleen wisselen in SRD als u in Suriname betalingen ermee wil doen. U kunt het bij opname direct wisselen in SRD bij uw bank ALS U WILT! U kunt het ook bij een cambio wisselen. De koers wordt door de centrale bank bepaald.

6. Cambio’s mogen geen valuta verkopen, alleen kopen. De valuta moeten ze binnen twee werkdagen aan de Centrale Bank verkopen. Ze mogen aan niemand anders dan aan de centrale Bank verkopen. Ze krijgen daarvoor een marge, dus een vaste winst. .

7. Contracten in valuta waarbij u cash valuta moet betalen moeten uiterlijk een maand na afkondiging van de wet, in SRD worden omgezet. De op dat moment geldende bank koers wordt daarvoor gebruikt.

8. Als u geen valuta rekening heeft mag u toch via de bank geld overmaken naar het buitenland, voor studie, medische doeleinden, als u de plicht heeft voor iemand te zorgen die in het buitenland woont of als u een credit card heeft die moet worden aangezuiverd. De Centrale bank kan in overleg met de banken dit verder regelen.

9. Als u geen valuta rekening heeft mag u op vertoon van uw ticket bij de banken cash valuta kopen om op reis te gaan. Tot welk bedrag? Daarover is in deze wet niets gezegd. De meeste banken geven tot op dit moment een bepaald maximum, maar dat heeft niets met deze wet te maken.

10. Net als vroeger (vanaf vóór de onafhankelijkheid) moeten de valuta uit export weer naar de nationale deviezen reserve gaan. De wet geeft aan dat tenminste een deel van de uit export verdiende deviezen weer naar de centrale bank gaat om de nationale valuta reserves van de bank op te bouwen. Dit is in andere landen ook normaal (en vroeger ook in Suriname ook, maar toen bleven vrijwel 100% van de export deviezen op de Centrale Bank).
De wet geeft aan dat het deel van de export deviezen dat volgens deze wet moet worden ingewisseld op de Centrale Bank in het algemeen 60% is en 50% voor de mijnbouw sector.
De exporteurs krijgen hun geld natuurlijk in SRD tegen de officiële koers. Wanneer ze weer grondstoffen etc. moeten importeren krijgen ze ook die officiële koers.
Exporteurs die zich niet hieraan houden krijgen geen toestemming om meer te exporteren totdat ze aan de plicht hebben voldaan.

11. De Centrale Bank moet elk kwartaal een rapport publiceren over de valuta inkomsten en de valuta uitgaven en ook nog een inschatting hoe die zich gaan ontwikkelen voor de rest van het jaar. De bank geeft aan of er wordt verwacht dat er meer zal worden uitgegeven dan de bank zal binnen krijgen.

12. Als de bank verwacht dat er minder deviezen binnen zullen komen dan er zullen worden uitgegeven aan onder andere import, geeft de bank dat aan in het rapport.

13. Als de bank aangeeft dat er minder deviezen zullen binnenkomen dan uitgegeven zullen worden voor dat jaar, is de regering verplicht de import van sommige niet essentiële producten zodanig te verminderen dat de deviezen inkomsten en uitgaven tenminste gelijk worden. Dit zijn steeds tijdelijke maatregelen.

14. De essentiële goederen komen voor op een lijst die de regering verplicht is op te stellen, waarop tenminste voorkomen: voedingsmiddelen, medicijnen en andere medische middelen, productie middelen en zaken die de overheid nodig heeft.

Natuurlijk moet altijd de export worden bevorderd en de import vervangen maar in eerste instantie worden de import uitgaven voor niet essentiële en luxe goederen beperkt. We hopen dat daardoor ook de eigen productie op gang komt of groter wordt.

15. De straffen voor mensen die zich aan deze wet niet houden staan in de wet economische delicten.
Straffen voor cambio’s die zich niet aan de wet houden kunnen maximaal zijn in beslagname en verbeurd verklaring van goederen maar ook boetes, of intrekking van de vergunning.

16. Er is een controle orgaan in het leven geroepen door bestaat uit alle instanties die nu al met controle en handhaving zijn belast. Dit controle orgaan heeft toegang tot de cambio’s en mag daar controle uitoefenen en onderzoek doen als er verdenking bestaat. Er staat in de wet niets over binnenvallen.

In woonhuizen gaat de controle instantie niet binnen zonder de toestemming van de bewoner of met de in Suriname gebruikelijke toestemming voor huiszoeking.

17. Bedrijven die valuta aanvragen voor import maar de opgegeven zaken niet importeren of slechts gedeeltelijk importeren om zodoende de extra dollars vast te houden of te verhandelen zullen die extra dollars moeten teruggeven als dit wordt ontdekt. Dit is een economisch delict en zal dus ook boetes of andere sancties die in de wet economische delicten staan tot gevolg hebben.

We verwachten een positief effect van deze maatregelen op de koers, maar om een grotere daling te krijgen zal de regering nog wat andere maatregelen moeten nemen.

Voor de toekomst is de wet belangrijk om op langere termijn meer transparantie over de deviezen reserve aan iedereen te geven en de deviezen voorraad beter te beheersen. Er moeten natuurlijk nog meer zaken worden gedaan om onze economie en financiële situatie te verbeteren en gezond te maken.

9 Reacties

9
Reageer op dit artikel

1000
Sylvana Larijn

Een ding geeft ik deze wet gelijk srd is de munt eenheid van het land dus daar moet ook mee betaald worden, huur enz.
Maar een ding klopt in mijn ogen niet waarom komt deze wet nu pas na al die jaren.
En waarom moeten we nu de centrale bank versterken, zo dat er weer geld kan verdwijnen. Het is mooi geschreven en een afgekapt wet want de gene die het al die tijd heeft gestolen kunnen niet meer aan gepakt worden.
Maar nogmaals srd het munt eenheid moet weer versterk worden.

Orchid

Nu komen r ineens allerlei regels/wetten nadat r zoveel geld van burgers is gestolen. Als die voorraad weer op z’n plek terecht komt is t probleem voor n deel opgelost. Als dit eerder aangepakt was, was dat niet zover gekomen, toen waren ze bezig te bedenken hoe de boel te belazeren

Dotveba

Deze wet gaat nooit kunnen werken in een land die afhankelijk is van China en andere landen.SRD is een valuta gelijk aan wc rol, je kan het alleen in Suriname gebruiken je kan geen afgesloten leningen mee betalen.ik ga nog niets schrijven je had vroeger een lied die klonk als volgt. Boerikie werie lover a takie mie no mooi, a long go bai wang pata a taki now mie mooi. Je gaat zien wat met zo een mooie land gaat gebeuren. Huilen word te laat voor de stemmers. Ik hoop dat de rechter de ezels wet ongedaan zal maken .

Katrina

Ik ben het totaal eens met de wet, en het is ook goed voor de surinamers, want ze habben geen respect voor hun eigen munteenheid want alles was daar in euro’s en dollar’s en de SRD waren in hun ogen niks waard,nu kunnen ze fluiten voor hun vreemde valuta die ze op de bank hebben, want de meeste mensen daar speelden hiebbiemang.

Marga

Om heel eerlijk te zijn is deze wet aangenomen om aan dollars te komen om de 200 miljoen dollar kasreserve aan te zuiveren, want ze kunnen geen leningen meer afsluiten in het buitenland. Mensen gebruiken jullie je verstand laat het effe werken.

Henni Zaandam

De wet “Toezicht Geldtransactiekantoren” is goed, de regels sluiten goed aan op elkaar ik heb er het volste vertrouwen in. Geef het een kans!

Ewaldo/Rotterdam

Duidelijk en transparant ook in NL ben je verplicht met Euro overal te betalen,dus het munteenheid van Suriname is SRD daarmee moet iedereen er aan houden. Zo is het ook in Europa/ USA en andere Landen !!!nu moeten de bestuurders geen fouten meer gaan maken.
SCHERP & TRANSPARANT BLIJVEN zodat er geen blunders meer worden gemaakt, nu is de tijd aangekomen om het beste van maken voor de komende GENERATIE ☝️🇸🇷🤝

Stanley

In principe een goede maatregel maar dit is de theoretische kant van de wet. In de praktijk gaan de cambio’s gewoon door, wat de US dollar betreft, met hun schijnheiligheid, doen alsof zij zich aan de wet houden ondertussen gaan zij vrolijk verder met hun ongeoorloofde praktijken. De praktische kant van de wet; 1) hoe weet de klant die zijn US dollars gaat inwisselen voor Srd wat de koers is v/d Centrale Bank? Elk wisselkantoor moet VERPLICHT worden dit zichtbaar te maken voor elke klant. Ik heb van de week nog US dollars ingewisseld voor 1:11 (hoezo toezicht) ik heb… Lees verder »

Stanley

Hierbij een aanvulling op onderstaande.

De mensen van de Economische Controle Dienst die toezicht moeten houden in de praktijk en de maatregelen moeten toepassen weten niet hoe om te gaan hiermee of willen de maatregel bewust niet toepassen (names and faces)? Blijf niet op kantoor zitten maar ga de straat op en opzoek. De vorige week heb ik een case bij jullie gemeld en ik ben teruggebeld maar verder is er niks geen actie ondernomen, zitten jullie bewust te slapen?ondertussen gaat men bij de cambio gewoon verder. Ik deins voor niemand terug!

P.S. Mensen moeten anoniem een case kunnen aandragenAdvertentie

Suriname

Economistenvereniging vraagt Surinaamse regering Wet uitzonderingstoestand in te trekken

Geplaatst

op

Ves

In De Nationale Assemblee (DNA) moet vandaag de Wet Uitzonderingstoestand worden behandeld. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vraagt aan de regering om deze wet direct in te trekken.

Ze vinden dat samen met de belangrijkste belanghebbenden om de tafel moet worden gezeten om te praten over actieve burgersteun aan de regering om een oplossing te vinden voor de COVID-crisis en de financieel-economische crisis.

Volgens de VES is de COVID-19-uitbraak een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid van Suriname en moet die niet alleen adequaat, maar ook nationaal worden aangepakt.

De VES is vindt dat er in de samenleving geen enkele rechtvaardiging bestaat voor het uitvaardigen van nieuwe wetten om deze crisis te bestrijden. Gelet op de huidige stand van de gezondheidszorg en de orde in het land is er voldoende ruimte om deze crisis binnen de bestaande orde te bestrijden.

De Wet Uitzonderingstoestand is naar letter en geest een middel dat niet in verhouding staat met de kwaal. De VES vindt dat de COVID-crisis absoluut niet gebruikt mag worden om burgerrechten te beperken en vooral om het financieel-economisch wanbeleid voort te zetten.

Deze Uitzonderingstoestand is volgens de organisatie bedoeld om het verkeerde financieel-economische beleid voort te zetten en nu zonder wettelijke beperkingen de gecreëerde begrotingstekorten ongebreideld monetair te kunnen financieren. Bovendien wil deze wet het recht om te protesteren tegen het wanbeleid dat de gemeenschap nog verder zal verarmen, afpakken.

De Uitzonderingstoestand zal het bedrijfsleven verlammen en de samenleving sociaal hard treffen en de toekomstige generaties, onze eigen kinderen, in armoede dompelen. Voor de VES is dit onverklaarbaar en roept daarom alle maatschappelijke groeperingen op om zich uit te spreken over de beknottingswet van de overheid. verder is de vrees is aanwezig, dat met deze wet de regering de rijkdommen van de samenleving zal verpanden.

Culturu.com

Lees verder

Suriname

Elias: alleen Staatsolie kan beslissen over aardolie gerelateerde aangelegenheden

Geplaatst

op

Naamloos 4

“Alleen Staatsolie kan beslissen over aardolie gerelateerde aangelegenheden. Dat is bij wet geregeld,” zegt Staatsolie-directeur Rudolf Elias. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut ontkracht hij geruchten als zouden er momenteel plannen zijn om de olievoorraden in blok 58 in het Surinaamse kustgebied te verkopen. “De samenleving hoeft zich niet druk te maken over onze olievoorraden. Onze olievoorraden zijn veilig bij Staatsolie. Er is geen enkele behoefte op dit moment om met iemand daarover zaken te doen.”

De bedrijfsleider zegt dat ontzettend veel partijen over de gehele wereld geïnteresseerd zijn in de olievoorraden in het Surinaamse kustgebied, “maar bij Staatsolie vinden zij nul ingang als het gaat om blok 58. We praten niet over blok 58. Wij praten niet eens over het verkopen of partijen die geïnteresseerd zijn”, benadrukt de directeur.

Directeur Elias zegt vervolgens dat er vanuit de wereld ook grote interesse is voor het gebied dat ligt tussen blok 58 en Tamabaredjo. “Daarvoor gaan wij een transparante bieding houden op het moment dat we voldoende informatie hebben.” Hij benadrukt dat President Desiré Bouterse en de President-Commissaris van Staatsolie het eens zijn met de plannen van de Surinaamse oliemaatschappij. De Staatsolie-topman zegt dat recent nog aan een bedrijf is aangegeven dat er niet over blok 58 wordt gesproken. “Over andere gebieden mogen zij meedoen aan een transparante bieding die mogelijk aan het einde van dit jaar zal volgen.”

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen