Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Wat Suriname over de coronapandemie moet leren

Geplaatst

op

Whatsapp Image 2020 06 10 At 06.47.09

Corona heeft zonder meer negatieve impact op de gezondheidszorg, de economie, werkgelegenheid, het sociaal leven, de maatschappij, enz.

De gezondheidszorg

Deze dienst was in geen van de getroffen landen, voorbereid op covid 19. Sowieso is er geen medicatie en men heeft te kampen gehad met problemen zoals tekort aan intensive care capaciteit en onvoldoende beademingsapparatuur. Ook een groot deel van het personeel in de zorg raakte zelf besmet. Met het laatste was alles compleet.

Economie

Vrijwel in elk land heeft men om de spreiding van het virus in te dammen, de meeste activiteiten gestaakt. Het directe gevolg hiervan is daling van de economie.

Werkgelegenheid

Door het stilleggen van een groot deel van de dagelijkse activiteiten, komen banen in gevaar. De werkgever zal omdat hij niet verdiend, zijn werkers moeten ontslaan.

De maatschappij

U zal ongetwijfeld wel hebben begrepen dat als de maatschappij van de een op het ander moment heel veel drastische veranderingen ondergaat, zal dat wellicht narigheid met zich meebrengen. Deze narigheden zullen te merken zijn in het sociaal leven.

Het sociaal leven

Door het beperken van de bewegingsvrijheid ontstaat er ontwrichting van de verschillende soorten van relaties. Mensen voelen zich eenzaam en in de steek gelaten, waardoor zij depressief raken. De maatschappij wordt steeds harder met alle nare gevolgen van dien. Het gemiddelde cijfer van huiselijk geweld zal stijgen en dus duidelijk zichtbaar worden.
De criminaliteit zal zeker ook stijgen en verruwen. De kans wordt dus groter om als individu slachtoffer van te worden.

Lockdown als dat nou totaal, gefaseerd, of slim is, het heeft enkel en alleen kans van slagen in de ontwikkelde landen. De landen met de derde wereld status hebben teveel dat niet in place is en dus zorgt lockdown voor meer ongewenste toestanden.
Landen met een hoge mate van ontwikkeling zijn economisch sterk en hun overheid kan zonder moeite de voor het volk negatieve effecten opgevangen.
De derde wereld kampt zonder covid 19 al met tal van onoplosbare problemen. Met Corona erbij is het hek van de dam.
Hetgeen Suriname hieruit zou kunnen leren is dat regeringen het land weerbaar moeten maken voor dergelijke situaties. In Suriname is er sociaal, economisch en maatschappelijk heel veel werk aan de winkel.

Voor dit moment in plaats van om alles lam te leggen, zou men het leven haar normale gang laten hebben. De autoriteiten moeten zich zwaar focussen op persoonlijke voorzorg zoals steeds ontsmetten, mondkapjes afstand houden, bij symptomen contact met anderen vermijden en de arts raadplegen. Zodoende wordt de groep van hulpbehoeftigen klein gehouden en kun je excessen vermijden.

Culturu.com— Ferdinand Louis

1 Reactie
1 Reactie
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Martine
woensdag 10 juni 2020 11:36

2 weken helemaal plat kan je nog hebben Suriname is een land met heel veel vrije dagen per jaar. Veel meer vrije dagen dan Nederland. Dus stelt 2 weken plat niets voor.zijn ze gewend. Wel moeten die essentiële beroepen doorgaan. Dan los jr het probleem zo op. Was de het niet dat Suriname geen Nederland is. Als Nederland zijn grenzen sluit dan kan er niemand in. In Suriname zijn er wegen die je moet sluiten en toch zullen er mensen zijn die het land in gesmokkeld worden. Geld kan je veel omkopen.Advertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen