zaterdag 2 maart 2024
31 C
Paramaribo
11 C
Amsterdam
5
(1)

Waarborgen integriteit binnen het leger is belangrijk

lees ook ...

Nieuwe directeuren aangesteld op ministerie van Onderwijs, W...

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft vrijdag Dwight Warsodikromo en Robby Holband gepresenteerd als de nieuwe directeuren op het ministerie. Warsodikromo zal fungeren...

Het ministerie van Defensie wil de manschappen, middels cursussen en bewustwordingsactiviteiten, de kernwaarden van de organisatie bij brengen, om de integriteit binnen het Nationaal Leger te waarborgen. Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera gaf tijdens de persconferentie op 11 augustus aan dat er een integriteitsbeleid wordt geformuleerd, dat gewaarborgd moet worden.

Ze merkte op dat er vaker militairen betrokken raken bij strafbare feiten of tuchtvergrijpen. Het ministerie van Defensie is vanaf 2020 bezig informatie hierover te verzamelen. Gebleken is dat in 2021 256 gevallen zijn genoteerd bij de Militaire Politie (MP), terwijl er van januari tot juni van dit jaar 107 zaken zijn geweest. Een aantal van deze feiten is reeds afgehandeld.

De top drie feiten waarvoor militairen in aanraking komen met de MP zijn mishandeling (vaak in relationele sfeer), bedreiging en diefstallen. Voor dit jaar is ten aanzien van 78 militairen een besluit genomen. Zestig hebben een tuchtstraf opgelegd gekregen en 18 zijn gerehabiliteerd, hetgeen betekent dat de feiten niet ernstig of geen verwijtbare handelingen waren. Deze militairen moeten hun werk hervatten.

Om deze zaken te voorkomen is het ministerie een integriteitsbeleid aan het formuleren, dat voor een groot deel reeds af is. “We zijn begonnen om bewustwordingsactiviteiten te organiseren”, aldus minister Mathoera. De meest belangrijke kernwaarden voor een militair komen dan aan bod: hoe je de mensen in de organisatie bewust maakt dat integriteit heel belangrijk is, wat kan en wat niet en hoe je elkaar aanspreekt.

Naar zeggen van de minister moet de integriteit gewaarborgd worden in alle HRM-processen van defensie, “dus vanaf de indiensttreding en vanaf de opleiding.” Nagegaan wordt hoe er een cursus Integriteit opgezet kan worden. Het is de bedoeling dat een ieder in de organisatie deze cursus volgt en zich bewust wordt van het gedrag dat verwacht wordt. Vervolgens wil het ministerie nagaan wat de impact is en wat er aan het beleid gewijzigd moet worden.

Een ander fenomeen in de defensieorganisatie is het onwettig verzuim; vanwege dit gedrag zijn er dit jaar reeds 27 mensen ontslagen. Minister Mathoera: “We hebben een regel dat mensen die langer dan twee maanden onwettig afwezig zijn, niet in de organisatie horen.” Voordat er tot ontslag wordt overgegaan wordt alle zorgvuldigheid in acht genomen door de personen op te zoeken, vragen zich te verweren of middels een gesprek op andere gedachten te brengen.

Behalve ontslag vanwege onwettig verzuim zijn in de afgelopen periode 129 mensen eervol uitgestroomd, waarvan 94 met pensioen zijn gegaan en 34 op eigen verzoek ontslagen. De bewindsvrouw merkt op dat er een redelijk grote uitstroom is. “Maar dat is niet slecht, omdat we bezig zijn te kijken hoe we de personeelskosten omlaag kunnen drukken zodat er ruimte ontstaat op de begroting om andere aspecten van bedrijfsvoering te doen”, aldus minister Mathoera.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

3 REACTIES

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameWaarborgen integriteit binnen het leger is belangrijk