Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

VSB en ASFA benadrukken ultrakorte termijn maatregelen bij consultatieronde nieuwe coalitie partijen

Geplaatst

op

Vsb Asfa

Suriname bevindt zich in een ernstige crisis. Zonder een samenhangend nationaal beleid zal deze langer duren. Momenteel is er gebrek aan eenduidige visie c.q.consensus tussen (sterk gepolariseerde) politiek, bedrijfsleven, vakbeweging en maatschappelijk middenveld. Kortom: gebrek aan nationale dialoog. Het ontbreekt aan geïntegreerd beleid om het land uit de huidige crisis te laten komen. Het ontbreekt Suriname vooralsnog aan perspectief.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) zijn daarom ingenomen met de voortvarendheid van de onderhandelingen tussen de mogelijke nieuwe coalitiepartijen en de standvastigheid die is getoond door partijen op de wil van het electoraat te respecteren. Het vroeg opstarten van de consultatie rondes spreekt in ieder geval over een goede aanzet. Met goede verwachtingen namen de VSB en ASFA ook deel aan de consultatie ronde en wij verwachten dat de gesprekken zullen worden voorgezet waarbij de VSB en de ASFA haar expertise belangeloos ter beschikking zal stellen.

Uitgangspunten voor goed crisisbeleid volgens de VSB/ASFA:

 Transparantie in beleidsontwikkeling als randvoorwaarde om
krachten te mobiliseren en verbindingen te maken tussen tripartiete
partners, namelijk de overheid, werkgevers en vakbeweging.
 Integer handelen bij de overheid vrij van belangenverstrengeling,
machtsmisbruik en fraude en corruptie is essentieel om het
vertrouwen in de overheid te herwinnen
 Co-creatie van effectief en samenhangend overheidsbeleid; meer
interactieve beleidsvorming zal de kwaliteit van de output binnen de
publieke sector substantieel vergroten.
Hiervan uitgaande is er gecommuniceerd over ultrakorte termijn maatregelen die onder te verdelen zijn in 5 clusters:
 Verbetering financiële weerbaarheid private sector MKB: het handhaven c.q. verhogen van de beschikbare liquiditeit in met name
het Midden- en Kleinbedrijf om faillissementen en massa ontslagen te
voorkomen dan wel te minimaliseren; en het beheersbaar houden van
de bedrijfskosten door alle niet direct noodzakelijke administratieve
kostenverhogende maatregelen vanuit de overheid uit te stellen.
 Fiscale ondersteuning en fiscaal stimulus plan: het stimuleren van
investeringen middels het aanbieden van fiscale incentives om het
beschikbaar kapitaal bij bedrijven te mobiliseren. Hierbij is het
stabiliseren van de wisselkoers een belangrijke voorwaarde.
 Covid-19: in het kader van de Covid-19 bestrijding het beheersbaar
openhouden van de economie waarbij alle (vernieuwde) inzichten en
ervaringen van de ons omringende landen moeten worden
meegenomen.
 Wetgeving en instituten: het versterken en versneld laten
functioneren van belangrijke instituten en het herzien van bestaande
wetgeving.
 Internationale samenwerking: Het versterken van de samenwerking
met het buitenland.

Bron: VSB en ASFA

Reageer op dit bericht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties


Advertentie

Suriname

Anti-Fraude Platform in Suriname beëindigt werkzaamheden

Geplaatst

op

Afp

Het Anti-Fraude Platform heeft op 10 juli het Anti-Fraude Platform Verkiezingen 2020 (AFP) eindrapport aangeboden aan DNA-voorzitter Ronnie Brunswijk en VHP- voorzitter Chan Santokhi en heeft hiermee haar werkzaamheden beëindigd. Het rapport werd aangeboden door Asiskumar Gajadin, voorzitter van het Anti-Fraude Platform.

Het Anti-Fraude Platform heeft op een effectieve manier inhoud gegeven aan democratische verantwoordelijkheid en middels het uitvoeren van de AFP-doelstellingen bijgedragen aan het waarborgen van democratische principes, waarden en normen en het verlagen van fraude risico’s tijdens de verkiezingen.

Met het bindend verklaren van de verkiezingen door het OKB en het binnenkort aantreden van de nieuwe democratische regering, zullen de activiteiten van het AFP niet voortgezet worden. Het AFP hoopt de ervaringen die zijn opgedaan en de tools die zijn ontwikkeld, te kunnen overdragen aan het Nationaal Waarnemers Instituut (SNWIS), dat hoewel recentelijk opgericht, haar rechtsbestaan reeds bewezen heeft tijdens deze verkiezingen en ons inziens haar werkzaamheden ook buiten verkiezingstijden op continue basis door moet zetten.

Het AFP heeft op basis van ervaringen en evaluaties onder andere aanbevolen:

– De erkenning en waardering voor het werk van het AFP en SNWI vanuit de samenleving is o.i. een bevestiging dat de behoefte bestaat voor formele instituten die democratische principes, waarden en normen kunnen bewaken en beschermen. Wij juichen het dan ook toe dat het SNWIS de juridische basis heeft gelegd om officiële erkenning te verkrijgen als nationaal waarnemingsinstituut en ondersteunen de voortgang hiervan volledig.

-Het organisatie systeem van de verkiezingen moet verbeterd en waar nodig hervormd worden, zodat het ook in de aanloop naar de verkiezingen toe transparant is voor iedereen.

– Hervormingen van de overheidssystemen die essentieel zijn voor efficiëntere verkiezingen, i.e. de kiezerslijst, training personeel, digitalisering, etc.

– Democratische vernieuwingen en aanpassing wetgeving verkiezingen ter garandering van een evenwichtig en minder fraude- gevoelig kiessysteem.

– Vergroten van de safe- guards voor fraude- vrije verkiezingen.

– Behouden van een permanent antifraude meldpunt.

– Instellen van een “Verkiezingsautoriteit” dat de organisatie van de verkiezingen ter hand neemt.

Het Anti Fraude Platform Verkiezingen 2020 bedankt de samenleving en de instituten die het Platform van begin tot eind erkend en ondersteund hebben en daarmee hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling van het AFP. Het AFP is in het bijzonder erkentelijk aan de media die een belangrijke liaison functie hebben vervuld naar de samenleving toe en samen met ons de democratie hebben bewaakt.

Culturu.com

Lees verder

Suriname

Opnieuw een coronadode in Suriname;teller op 18

Geplaatst

op

Coronavirus Test

Zojuist is de 18de coronadode genoteerd in Suriname. Door het COVID-19-team zijn er nog geen nadere details bekendgemaakt. Vernomen wordt dat het om een Braziliaanse goudzoeker gaat.

Voor vandaag alleen zijn er 27 nieuwe geïnfecteerden erbij gekomen. De teller van de actieve gevallen is naar 227 geklommen. Het aantal genezen verklaarde personen is gestegen naar 481. Momenteel liggen er 4 personen op de Intensive Care Unit.

Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen