woensdag 17 april 2024
25 C
Paramaribo
4.9 C
Amsterdam
5
(1)

VSB dringt aan op transparantie in Surinaamse pensioenzaken

lees ook ...

Shalini Khedoe neemt het roer over als Commercieel directeur...

Shalini Khedoe is aangesteld als de nieuwe commercieel directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname (NOB), waarmee het directieteam nu uit twee personen bestaat, na meer dan 20 jaar. Deze...

Bedrijven en werknemers in Suriname staan al meer dan 100 maanden premies af aan het Algemeen Pensioenfonds (APF), maar hebben weinig duidelijkheid over de bestemming van deze middelen. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft de verantwoordelijke instanties opgeroepen om meer transparantie te betrachten en verantwoording af te leggen over het beheer van de pensioengelden. In 2023 bracht de VSB deze kwestie onder de aandacht van de president en de minister. Het ontbreken van jaarrekeningen van de pensioenraad baart zorgen, en er is een voorstel gedaan voor een algemene wetswijziging om een doeltreffende implementatie te waarborgen. Bovendien is specifiek gevraagd om dit fonds onder toezicht te plaatsen van de Centrale Bank van Suriname (CBVS), zoals bij alle andere pensioenfondsen het geval is.

Zorgelijke Signalen

De VSB uit haar bezorgdheid over verschillende aspecten:

  • Gebrek aan transparantie: Bedrijven en werknemers hebben geen inzage in de beleggingen en uitgaven van de premiegelden.
  • Ontbreken van externe controle: Het APF staat niet onder toezicht van de Centrale Bank van Suriname, waardoor er een gebrek is aan onafhankelijke controle.
  • Historische precedenten: In de jaren tachtig werden nare ervaringen opgedaan met de verdamping van pensioengelden, wat een waarschuwing kan zijn voor vergelijkbare risico’s bij APF.
  • Bedrijfskapitaal: 50% van de gestorte gelden komt van bedrijven, die deze middelen niet zelf mogen beheren. De overige 50% vormt een deel van het zuurverdiende geld van werknemers.

Gebrek aan Vertrouwen

De onduidelijkheid over de besteding van de pensioengelden schept wantrouwen bij bedrijven en werknemers. Dit kan leiden tot terughoudendheid om te investeren, met potentieel negatieve gevolgen voor de Surinaamse economie.

Eisen van de VSB

De VSB dringt er bij de verantwoordelijke instanties, waaronder de regering, De Nationale Assemblee en het APF zelf, op aan om de volgende stappen te ondernemen:

  • Volledige transparantie verschaffen over de beleggingen en uitgaven van de pensioengelden.
  • Implementeren van een adequaat toezichtsysteem door de Centrale Bank van Suriname.
  • Openstellen van de boeken van het APF voor onafhankelijke controle.
  • Een dialoog aangaan met stakeholders, waaronder de VSB, om knelpunten te bespreken en oplossingen te formuleren.

De VSB benadrukt dat een goed functionerend pensioenstelsel cruciaal is voor de economische stabiliteit en het welzijn van de Surinaamse samenleving. De vereniging streeft ernaar om samen te werken met de verantwoordelijke instanties om te voldoen aan internationale normen en beginselen, zoals vastgelegd in de Fundamentele Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De samenwerking wordt beschouwd als een bijdrage aan sociale bescherming en economische stabiliteit, zowel nationaal als internationaal. Met de benadering van het pensioenvraagstuk in lijn met ILO-richtlijnen, zet de VSB zich in voor een oplossing die gunstig is voor alle betrokkenen en voldoet aan mondiale standaarden voor sociale zekerheid.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameVSB dringt aan op transparantie in Surinaamse pensioenzaken