zaterdag 25 mei 2024
24.2 C
Paramaribo
14.7 C
Amsterdam
0
(0)

Vrouwen moeten ook in besturen waterschappen zitten

lees ook ...

Mac Andrew belooft snellere administratieve afhandeling voor...

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) ontving enkele jongerenleiders om uitdagingen rondom hun functioneren te bespreken. De bijeenkomst omvatte jongerenvertege...

In de vergaderzaal van het OWMCP in Nickerie is vrijdag het concept Genderresponsief Raamwerk en actieplan aan de vertegenwoordigers van boeren, coöperaties, overige private sector, waterschappen, overheidsinstanties, het maatschappelijk middenveld en verschillende groepen die te maken hebben met gender en de agrarische sector gepresenteerd. Het project startte op 21 april 2021.

Hierin zijn acties en plannen opgenomen om vrouwen meer te betrekken bij de besluitvorming binnen organisaties die te maken hebben met de agrarische sector.
Het Genderresponsief Raamwerk en actieplan is bedoeld om een systematische verandering te bewerkstelligen die uitsluiting en discriminatie van vrouwen in waterschappen aanpakt. In geen van de 12 in Nickerie bestaande waterschapsbesturen hebben vrouwen zitting.

Vrouwen dienen mee te beslissen over effectief waterbeheer om kansen te bieden aan productie, groei en verrijking van landbouwbedrijven, hun werknemers en de gemeenschappen waarin ze actief zijn. Dit streven moet bereikt worden door middel van samenwerking, verantwoordelijkheid en continue verbetering. De deelname van vrouwen bij de besluitvorming is cruciaal, omdat ze een integraal onderdeel vormen van de gemeenschap in Nickerie’s talrijke micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de landbouw in familiebezit.

Vrouwen zijn ook vaak actief in de productie van veeteelt en andere gewassen dan rijst, die verschillende behoeften op het gebied van irrigatie en drainage hebben. De visie zoals uiteengezet, is dat de waterschappen efficiënte institutionele structuren worden waarin vrouwen en mannen gelijke beslissingsbevoegdheid hebben. Dit, ten behoeve van efficiënt waterbeheer en waarborging van hun recht op gelijkheid, en zonder discriminatie bijdragen aan de landbouwproductiviteit, veiligheid, het voorkomen van wateroverlast ziekten en de bescherming van het milieu.

In dit genderresponsief actie plan zijn verschillende acties geformuleerd om vrouwen die plek te geven die wordt nagestreefd. Enkele zijn;
-het versterken van technische kennis van het waterschap en individuele vaardigheden
– het vergroten van kennis over waterschappen en de rol van vrouwen in waterbeheer
– het signaleren en actief stimuleren van vrouwen voor waterschapsfuncties en aanverwante functies
– het versterken van waterschappen en diversiteit
– het trainen van vrouwen in effectief projectbeheer, monitoring en evaluatie, en het empoweren van vrouwen en jongeren om bij te dragen aan het waterbeheer in Nickerie.

Deze zaken zijn door de consultant Madhawi Ramadhin van Equal Chances and Green Development verbonden aan het IDB duurzaam landbouw produktiviteits programma, breedvoerig bediscussieerd met de aanwezigen. Het Genderresponsief Raamwerk en actieplan is volgens Ramdhin constant aan bijstelling onderhevig en maakt deel uit van het gender betrokkenheidsonderdeel dat ook binnen het duurzaam landbouw produktiviteits project is opgenomen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameVrouwen moeten ook in besturen waterschappen zitten