woensdag 21 februari 2024
23 C
Paramaribo
9.2 C
Amsterdam
3
(2)

Vrijheid van meningsuiting & mediawerkers in Suriname 2023 en daarna

lees ook ...

Nieuwe assistent-verpleeghulpen klaar om bij te dragen aan d...

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft onlangs 24 assistent-verpleeghulpen opgeleid en gecertificeerd. Na een intensieve training van bijna anderhalf jaar ontving deze groep op 31...

De Surinaamse Vereniging van Journalisten, voorgezeten door Vishmohanie Thomas, heeft met ATV Harvey Panka (B.A.-journalistiek) in zijn functie als voorzitter van de Association of Carribbean Mediaworkers (ACM) en de Adek Juridische faculteit een internationaal symposium georganiseerd getiteld Freedom of expression and mediaworkers in Suriname 2023 and beyond.

Dit twee daagse symposium was educatief, boeiend en uitstekend bezocht. Zowat alle overheids-, traditionele en digitale media hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun kennis en vakkundigheid te verbreden. Na afloop spraken en appten de journalisten unaniem dankbaar en lovend over het symposium.

Belangrijke richtlijnen

Harvey Panka, verzorgde ook een inleiding waarbij hij wees op de belangrijkste richtlijnen die journalisten en andere -ook overheids-mediawerkers hebben om hun werk op de juiste wijze te doen. Het Bupo verdrag en het Verdrag van Bordeaux zijn hulpmiddelen om het beroep van journalistiek te kunnen uitoefenen.
Ook gaf Panka vanuit zijn dertigjarige ervaring in de journalistiek enkele tips ter versterking van de professionele waarden en normen. In de journalistiek is de eerste grondslag: Wees eerlijk.

Hij wees met nadruk op de regels die gevolgd moeten worden door collega’s mediawerkers te beginnen met hoor en wederhoor in elke kwestie. Want even belangrijk is: Wees feitelijk.
Ook bekend als Journalistiek 101: “Als iemand zegt dat het regent en een andere persoon zegt dat het niet regent, is het niet jouw taak om ze allebei te citeren. Het is jouw taak om te kijken uit het raam om te kijken wat waar is: feitencontrole!

Wees betrouwbaar
Vermijd belangenconflicten, geef de taak van verslaggeving aan een ander als je weet dat je een familie, vriend of belanghebbende bent.

Respecteer grenzen waaronder informatie wordt verstrekt. Krijg je het als achtergrond, off-the-record informatie, publiceer het niet, als je beloofd hebt dat niet te doen.

Bescherm je betrouwbare bronnen, van welingelichte bronnen. Zoek altijd naar schriftelijke bewijzen, alsook foto’s, video of audio om beweringen te bewijzen. Zelfs voor de politie of de rechter hoef je jouw bronnen niet te noemen, dat is beroepsgeheim.
Maar check de feiten voor publicatie bij andere bronnen, als je geen naam mag noemen. Wees betrouwbaar, beschaam het vertrouwen niet van je informatie bronnen.

Wees empathisch
Heb medegevoel (empathie) voor slachtoffers tijdens ongevallen, incidenten en rampen. Je gaat bijvoorbeeld geen microfoon stoten voor het gezicht van een gewonde of een moeder van een slachtoffer om te vragen: “En, hoe voelt u zich nu?” Ga als journalist ook niet veroordelend of beschuldigend over slachtoffers van een ongeval publiceren.

BE FIRST, BUT BE RIGHT FIRST
Alle journalisten willen het eerste met een spannend nieuws item komen. Elk medium wil primeurs hebben. Het belangrijkste hierbij is: Be first, but be right first. Wees de eerste, maar zorg eerst dat je de waarheid doorgeeft. Niet omdat je de eerste wil zijn moet je het gaan brengen met onvoldoende bewezen feiten en anderen schade toe brengen!

Foto’s: Srananpeyri collectie

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameVrijheid van meningsuiting & mediawerkers in Suriname 2023 en daarna