woensdag 29 mei 2024
30 C
Paramaribo
16.6 C
Amsterdam
0
(0)

Voorlichtingssessie arbeidswetgeving en kinderarbeid in Brokopondo

lees ook ...

President Santokhi verlengt onderhandelingen energietarieven...

President Chandrikapersad Santokhi heeft de gezamenlijke vakbonden en het technische team van de regering meer tijd gegeven om de onderhandelingen over de verhoogde energietarieven o...

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op donderdag 20 juli jongstleden, een voorlichtingssessie gehouden over de arbeidswetgeving in het district Brokopondo. Tijdens deze gelegenheid is er ook voorlichting gegeven over kinderarbeid en de gevolgen daarvan voor het kind en de ouders.

Het district Brokopondo staat bekend als een district met veel economische bedrijvigheid die helaas gepaard gaat met klachten over arbeidsovertredingen en kinderen die vooral in de kleinschalige goudwinning arbeid verrichten. De groep waarop het ministerie zich voornamelijk op focuste, waren de bestuursambtenaren, omdat die als eerst in het veld geconfronteerd raken met misstanden en overtredingen in arbeidszaken.

Met enige kennis over de arbeidswetgeving zullen zij in staat zijn arbeidsovertredingen te herkennen en deze terstond door te spelen aan de Arbeidsinspectie die in actie kan komen. Behalve de bestuursambtenaren, waren op de sessie ook aanwezig enkele werkgevers, en een vertegenwoordiging van het traditioneel gezag, alsook de plaatselijke vrouwenbeweging.

Minister Steven Mac Andrew was voor deze gelegenheid afgereisd naar Brokopondo om het belang dat hij hecht aan de rurale gebieden en het binnenland te benadrukken. In zijn toespraak gaf de bewindsman aan, dat het ministerie uitgaat van een landelijke benadering bij de voorbereiding en uitvoering van zowel het jeugd- als arbeidsbeleid. Enkele maanden geleden riep hij de commissie Bevordering en Ontwikkeling van Ondernemerschap Binnenland in het leven, die zich richt op de bevordering van ondernemerschap in het binnenland en op de creatie van werkgelegenheid.

Het ministerie bracht vorig jaar samen met een delegatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) een werkbezoek aan het district om zich te oriënteren op ‘Decent Work’ uitdagingen in het district. De bewindsman was blij dat genodigden acte de présence hadden gegeven en sprak de hoop uit dat de voorlichting een boost zal geven aan hen om
assertiever te reageren op eventuele misstanden en overtredingen op het vlak van arbeid.

De participanten maakten goed gebruik van deze gelegenheid om hun ervaringen over wat zij zien en meemaken in de dagelijkse praktijk, te delen met de deskundigen van het ministerie. Vanuit deze praktijksituaties is de arbeidswetgeving aan hun uitgelegd. Ze hebben aan het eind van de sessie te kennen gegeven dat met de verkregen inzichten, zij alerter en waakzamer zullen zijn op overtredingen van de arbeidswetgeving en op kinderarbeid, waarna zij dat kunnen doorspelen aan de Arbeidsinspectie.

De aangehoorde klachten zullen onder de aandacht worden gebracht van de Arbeidsinspectie die op haar beurt op onderzoek zal uitgaan. Aan het commissariaat is na de sessie, enkele exemplaren verstrekt van de twee gidsen over de arbeidswetgeving in Suriname, bundels van de arbeidswetgeving en een aantal folders over de verschillende arbeidswetten. De bedoeling is dat de bestuursambtenaren deze inlezen om nog meer thuis te raken in de materie.

De voorlichtingssessies werden verzorgd door de juristen van het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken (JIZ) en deskundigen van de Nationale Commissie Kinderarbeid ( NCUK).

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameVoorlichtingssessie arbeidswetgeving en kinderarbeid in Brokopondo