dinsdag 28 mei 2024
25 C
Paramaribo
17 C
Amsterdam
5
(1)

Voorgenomen bouw van brug Boven- Suriname drijft Saramaccaners uiteen

lees ook ...

Het plan om een brug over de Boven-Surinamerivier te bouwen door Houtmaatschappij Palmeras Timber processing heeft onenigheid gebracht tussen de lo’s van de Saramaccaners. Hoofdkapitein Carlo Sampi heeft te kennen gegeven, dat er toestemming is verleend door de Saamakastam aan de houtmaatschappij tijdens een krutu te Asidonhopo. De hoofdkapitein Steven Petrusi, die tevens bureaudirecteur is van de Vereniging Saamaka Gezagsdragers zegt hiervan niet op de hoogte te zijn.

De brug kan niet meer gebouwd worden op de geplande locatie, omdat de dombi-lo van de dorpen Abenaston, Botopasi, Futunaakaba, en Pikin Slee geen brug willen in hun traditioneel gebied. “Daarom heeft de Awana-lo nu hun gebied tussen Apesina sula en Pokigron ter beschikking gesteld”, zegt Sampi. Deze stam is van Guyaba, Nieuw aurora en Pokigron.

Volgens Petrusi is dit niet de waarheid.  “De drie Awana-dorpen hebben nooit een krutu over de bouw of aanleg van een weg in hun gebied gehouden”, legt Petrusi verontwaardigd uit. “Zo een vergaande beslissing kan alleen in een krutu worden genomen en wel in het hoofddorp Guyaba.” De kapiteins Danny Jeroe en Ruben Abauna, respectievelijk van Pokigron en Guyaba, bevestigen in afzonderlijk gesprekken wat Petrusi zegt.

Zij zeggen ook niet op de hoogte te zijn van activiteiten over Palmeras in hun gebied. “Als er vergaderd is in Pokigron over de bouw van een brug, was ik niet erbij; niemand heeft mij uitgenodigd”, gaf Jeroe te kennen. “Het blijkt nu dat hij uit eigen gewin vergaande afspraken heeft gemaakt met de houtmaatschappij”, is de conclusie van Petrusi, nadat hij contact had opgenomen met Sampi.

Sampi echter blijft erbij, dat de aanwezige bewoners en dignitarissen tijdens de krutu massaal de bouw van de brug in het gebied hebben ondersteund, omdat het Saramaccaans gebied, alleen als doorgang gebruikt zal worden voor aanleg van een weg, die toegang moet bieden tot het Tapanahonie-gebied, waar de houtconcessie is.

Sampi vertrouwt het gegeven woord van de houthandelaar. “Palmeras heeft ons gegarandeerd geen hout in ons gebied te zullen oogsten. De maatschappij zal een ontwikkelingsfonds voor het Saamaka-gebied in het leven roepen.”

Een vertegenwoordiger van Palmeras wil niet bevestigen noch ontkennen dat de brug elders komt. Hij geeft toe dat de maatschappij met de Awana-lo heeft gesproken.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameVoorgenomen bouw van brug Boven- Suriname drijft Saramaccaners uiteen