Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Voordelen breedbandproject Telesur

Geplaatst

op

door

De koperkabelinfrastructuur werd een tiental jaar geleden aangelegd om vaste telefoonverbindingen mogelijk te maken. De vaste koperkabelinfrastructuur van Telesur is nu 35 jaar oud. Het is verouderd en aan vervanging toe zeker gezien het feit dat de levensduur van een dergelijke infrastructuur is gesteld op maximaal 25 jaar. Tegenwoordig worden er naast de telefoondienst steeds meer diensten geleverd, waaronder breedbandinternet en dataverbindingen, en de huidige koperkabelinfrastructuur is niet meer in staat te voldoen aan o.a. de groeiende vraag naar hogere bandbreedtes en andere diensten die over internet geleverd worden.

Assembleelid, en commissievoorzitter, Amzad Abdoel vertelde afgelopen dinsdag, tijdens de openbare commissievergadering, dat de regering voor deze investering US$ 115,8 miljoen wil lenen bij de EXIM Bank van China. De investering is nodig omdat er sprake is van kwaliteitsafname waardoor het aantal storingen toeneemt. Dit zorgt tevens voor een kostenverhogend effect voor de bedrijfsvoering van Telesur en voor een toenemende ontevredenheid bij de klanten.

Telesur heeft momenteel op het vaste koperkabelinfrastructuur circa zestigduizend vaste breedband klanten, zowel particulier als zakelijk, waarbij ieder huishouden een potentiële breedband klant is, en uit een marktonderzoek is gebleken dat er bij klanten veel belangstelling is voor breedband. Mede daarom is dit project belangrijk is voor Telesur, aldus de commissievoorzitter.

De huishoudens zijn de grootste groep gebruikers daar zij de meeste elektronische apparaten gebruikt waaronder smart tv’s, mobiel, IPad, tablets etc. Abdoel wees ook op de economische groei in vrijwel elke sector; op het gebied van onderwijs, distance learning, agrarisch, E-metering, handel E-payment, veiligheid, safe city, gezondheid, E-health.

Met het breedband netwerkproject wordt voldaan aan de behoefte van de klanten, een stabiel en kwalitatief netwerk, waardoor storingen sterk verminderd worden. De werkgelegenheid neemt toe door bijvoorbeeld call centers voor afhandeling van klantenservicediensten van bedrijven. Door de infrastructuur gereed te maken wordt het investeringsklimaat, van de ICT industrie, aantrekkelijk en krijgen investeerders de mogelijkheid handel te drijven in Suriname op het gebied van ICT. Volgens Abdoel zijn er dus voldoende voordelen en argumenten om dit project door Telesur te kunnen toetsen en uit te (laten) voeren.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Marihuanateelt wordt niet gelegaliseerd

Geplaatst

op

door

“Er is absoluut geen sprake van legalisatie van de marihuanateelt. Dit moet vooral goed doordringen tot de samenleving”, zegt Amzad Abdoel, voorzitter van de commissie van rapporteurs Industriële Hennepteelt. Hij benadrukt dat marihuana een THC-gehalte heeft van tussen de 5 en 12%, waardoor de teelt hiervan dus niet wordt gelegaliseerd. Tetrahydrocannabinol (THC) is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis. Volgens Abdoel wordt de teelt van hennep met een THC-gehalte van minder dan 0,3% bij wet geregeld en zal deze dan legaal zijn.

Abdoel verduidelijkt dat in artikel 2 van deze wet de grondslag is gegeven om cannabis die bestemd is voor industriële doeleinden (industriële hennep) te telen. Daarbij is in artikel 2 lid 2 van de Wet Verdovende Middelen een uitzondering gemaakt op de strafbaarheid van het telen van de cannabis, indien het betreft het telen van de cannabis voor industriële doeleinden. Met cannabis bestemd voor industriële doeleinden wordt niet anders bedoeld dan wat internationaal bekend staat als de hennep (Hemp) of industriële hennep. De wet Verdovende Middelen heeft volgens Abdoel in voornoemde bepaling eveneens het toegestane maximale gehalte aan THC van de industriële hennep vastgesteld op 0.3%. Bij industriële hennep kan het gehalte aan THC in normale omstandigheden tussen de 0.2% tot maximaal 0.3% uitkomen, terwijl het gehalte aan THC bij marihuana (strafbare cannabis) tussen de 5% en 20% bedraagt.

Hij merkte op dat velen in de samenleving het onderscheid nog niet kunnen maken tussen hennepteelt voor medicinale doeleinden en hennepteelt voor industriële doeleinden. Abdoel: “De teelt van hennep voor industriële doeleinden wordt verder in deze ontwerpwet geregeld. Net als de teelt van alle andere gewassen valt de teelt van hennep ook onder het ministerie van LVV.”

Abdoel wijst met nadruk op het doel van de wet, namelijk “het scheppen van de minimale randvoorwaarden voor de teelt en productie van de industriële hennep in Suriname.” Daarbij staat centraal dat, gelet op de gevoeligheid van deze materie, er een zodanig mechanisme, structuur en procedures tot stand moeten worden gebracht om te geraken tot een gedegen en veilige teelt en productie van industriële hennep in Suriname. Volgens hem dient te worden benadrukt, dat de teelt van de industriële hennep, binnen de door de wet gegeven kaders moet geschieden om eventuele misbruik van deze mogelijkheid uit te sluiten, dan wel te voorkomen.

Lees verder

Suriname

Gillmore Hoefdraad ziet aangifte van VHP als politieke stunt

Geplaatst

op

door

De VHP-fractie heeft gisteren bij procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday aangifte gedaan tegen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Hij heeft volgens de VHP geldelijke schuldverplichtingen gevestigd ten laste van de Staat en vanaf januari tot juli 2019 het wettelijke binnenlandse obligoplafond overschreden. Dit blijkt uit de cijfers zoals gepubliceerd door het Bureau voor de Staatsschuld.

Lees verder

Meest gelezen

X