Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Voordelen breedbandproject Telesur

Geplaatst

op

door

De koperkabelinfrastructuur werd een tiental jaar geleden aangelegd om vaste telefoonverbindingen mogelijk te maken. De vaste koperkabelinfrastructuur van Telesur is nu 35 jaar oud. Het is verouderd en aan vervanging toe zeker gezien het feit dat de levensduur van een dergelijke infrastructuur is gesteld op maximaal 25 jaar. Tegenwoordig worden er naast de telefoondienst steeds meer diensten geleverd, waaronder breedbandinternet en dataverbindingen, en de huidige koperkabelinfrastructuur is niet meer in staat te voldoen aan o.a. de groeiende vraag naar hogere bandbreedtes en andere diensten die over internet geleverd worden.

Assembleelid, en commissievoorzitter, Amzad Abdoel vertelde afgelopen dinsdag, tijdens de openbare commissievergadering, dat de regering voor deze investering US$ 115,8 miljoen wil lenen bij de EXIM Bank van China. De investering is nodig omdat er sprake is van kwaliteitsafname waardoor het aantal storingen toeneemt. Dit zorgt tevens voor een kostenverhogend effect voor de bedrijfsvoering van Telesur en voor een toenemende ontevredenheid bij de klanten.

Telesur heeft momenteel op het vaste koperkabelinfrastructuur circa zestigduizend vaste breedband klanten, zowel particulier als zakelijk, waarbij ieder huishouden een potentiële breedband klant is, en uit een marktonderzoek is gebleken dat er bij klanten veel belangstelling is voor breedband. Mede daarom is dit project belangrijk is voor Telesur, aldus de commissievoorzitter.

De huishoudens zijn de grootste groep gebruikers daar zij de meeste elektronische apparaten gebruikt waaronder smart tv’s, mobiel, IPad, tablets etc. Abdoel wees ook op de economische groei in vrijwel elke sector; op het gebied van onderwijs, distance learning, agrarisch, E-metering, handel E-payment, veiligheid, safe city, gezondheid, E-health.

Met het breedband netwerkproject wordt voldaan aan de behoefte van de klanten, een stabiel en kwalitatief netwerk, waardoor storingen sterk verminderd worden. De werkgelegenheid neemt toe door bijvoorbeeld call centers voor afhandeling van klantenservicediensten van bedrijven. Door de infrastructuur gereed te maken wordt het investeringsklimaat, van de ICT industrie, aantrekkelijk en krijgen investeerders de mogelijkheid handel te drijven in Suriname op het gebied van ICT. Volgens Abdoel zijn er dus voldoende voordelen en argumenten om dit project door Telesur te kunnen toetsen en uit te (laten) voeren.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Boy Scouts op bezoek bij president Bouterse

Geplaatst

op

door

In verband met de Jamboree, heeft de Boy Scouts een bezoek gebracht aan president Desi Bouterse op het presidentieel Paleis. De president, de Chief Scout, is de beschermheer van de scouting in Suriname.

President Bouterse, de Chief Scout, is de beschermheer van de scouting in Suriname. Volgens Bouterse is het een bijzondere eer om de plechtige ceremonie mee te maken. De hoofdcommissaris, Glenn Kranenburg, droeg de Nationale das voor de Chief Scout, waarna de twee het contingent team van hun dassen voorzag. Ook de verkenners kregen hun das.

“Indachtig de protocollen, normen en waarden die de Boy Scouts uit dragen, ben ik ervan overtuigd dat wij als vertegenwoordigers van Suriname, Suriname op de kaart zullen plaatsen”, sprak de Chief Scout. Verder is hij ervan verzekerd dat het een groot succes zal worden.

De hoofdcommissaris van de Boy Scouts bedankte de Chief Scout voor zijn warm ontvangst en de steun die zij van hem hebben ontvangen.

De Jamboree wordt een keer in de vier jaren georganiseerd. Dit jaar wordt het gehouden in West Virginia, in de Verenigde staten van Amerika. Tijdens de Jamboree zullen verschillende vraagstukken zoals klimaatsverandering, armoedebestrijding en jeugdcriminaliteit besproken worden.

Voor vertrek is het gebruik dat de Boy Scouts een bezoek brengen aan de Chief Scout, voor een afmars bezoek. Op zondag 21 juli aanstaande vertrekt de eerste groep en op maandag 22 juli de tweede. De Jamboree duurt van 22 juli tot en met 2 augustus 2019.

Lees verder

Suriname

Politieke partijen geïnformeerd over grondenrechten

Geplaatst

op

door

Het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname, het secretariaat en drie technische commissies hebben vertegenwoordigers van politieke partijen ingelicht over de stand van zaken in het proces naar wettelijke erkenning van grondenrechten. Politieke partijen met een vertegenwoordiging in De Nationale Assemblée waren voor deze consultatie uitgenodigd. De Palu, NDP, DOE, BEP, PL, HVB en NPS zijn ingegaan op de uitnodiging. Een vertegenwoordiger van de VVV, een buitenparlementaire partij die zich heeft aangemeld is ook toegelaten tot de bijeenkomst, die op het Kabinet van de President is gehouden.

Er is algemene informatie rond het traject dat wordt afgewerkt gegeven. Verder is ook inzicht verschaft over het vraagstuk, de taakstelling en de doelen die worden nagestreefd. Door de voorzitters van de commissies Wetgeving, Democratie en Bewustwording is een inleiding gehouden over de verrichtingen en wat er nog te doen is.

Na de presentatie hebben deelnemers de ruimte gekregen om vragen te stellen, meningen te geven en suggesties te doen. Er zijn veel vragen gesteld over de verschillende soorten van collectieve rechten, die Suriname zou kunnen hanteren. Deelnemers hebben duidelijkheid gevraagd over de manier waarop de beleving van de nieuwe wetgeving in de praktijk van invloed kan zijn op de rechten van andere Surinamers en hoe de overheid zal toezien op de naleving van de wetgeving. Het belang van de consultaties met de diverse belanghebbenden is opnieuw onderstreept.

Lees verder

Meest gelezen

X