Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Voorbereidingen nationale waarneming bij verkiezingen 25 mei 2020 in volle gang

Geplaatst

op

Snwis

Het Bedrijfsleven speelt een belangrijke rol om democratie, stabiliteit, goed bestuur, economische ontwikkeling en groei te stimuleren. In dit kader hebben de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) het initiatief genomen om op te richten
“Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname” (SNWIS).

SNWIS heeft als belangrijkste doelstelling een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit en integriteit van de verkiezingen in het algemeen en het democratisch proces in het bijzonder. De SNWIS is van mening dat zij een belangrijke bijdrage kan leveren bij de verkiezingen van 25 mei 2020 als lokaal waarnemingsinstituut. Daaromtrent is er in de afgelopen week meermalen overleg gepleegd met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Op maandag 18 mei 2020 is bericht ontvangen van het OKB dat het niet mogelijk is de nationale waarnemers van de SNWIS te accrediteren.
De SNWIS is bijzonder teleurgesteld dat een groep van gemotiveerde en gekwalificeerde Surinamers door het OKB niet als onafhankelijke, nationale waarnemers kunnen worden geaccrediteerd. Ondanks het feit dat wij de mening zijn toegedaan dat er nog ruimte was om het accreditatieproces
te doorlopen, hebben wij begrip voor het besluit van het OKB dat onder enorme druk verder moet werken aan een aantal andere belangrijke aspecten betreffende de aanstaande verkiezingen. De SNWIS zal echter – gezien het belang van een zo breed mogelijke waarneming van de algemene verkiezingen – doorgaan met het uitvoeren van haar belangrijkste doelstelling , met name een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit en de integriteit van de verkiezingen, door met een groep van nationale waarnemers de verkiezingen te observeren. De volgende overwegingen zijn bepalend geweest bij dit besluit van de SNWIS:

 Het OKB heeft geen principiële bezwaren tegen nationale waarneming. Na een gesprek met de OKB voorzitter Jennifer van Dijk-Silos is komen vast te staan dat de voorzitter nog steeds een voorstander is van het hebben van nationale waarneming. Het enige waar zij geen invulling aan kan geven is de accreditatie.
 Uitgaande van bijkans 20 internationale waarnemers (OAS, Caricom en lokale missies), is het aantal lokale waarnemers bijkans twee en een half maal groter. Het is van het grootste belang dat een zo groot mogelijk aantal waarnemers de verkiezingen monitoren en daarover verslag doen.
 SNWIS is in een vergevorderd stadium om met meer dan 70 intrinsiek gemotiveerde Surinamers de integriteit van de verkiezingen te helpen bewaken.
 De ondersteuning welke genoten wordt van andere maatschappelijke organisaties. Hoe verder?
 SNWIS is en blijft een onafhankelijk instituut en heeft geen relatie met politieke dan wel verkiezingsautoriteiten.
 Onze waarnemers hebben geen rechten als geaccrediteerde waarnemers, maar voldoen aan een scherp gedefinieerd profiel, zijn politiek onafhankelijk, werken volgens een protocol gebaseerd op internationale normen en standaarden.
 Er zal afstemming zijn met de internationale waarnemers en haar missie over het veldwerk.
 SNWIS geeft invulling aan haar taakstelling door o.a. het waarnemen van de Algemene Verkiezingen, alsmede het waarnemen van de verkiezing van de President en de Vice -President.
 SNWIS zal zorgdragen voor een informatiestroom naar relevante stakeholders zoals de gemeenschap, politieke actoren, verkiezingsautoriteiten, internationale organisaties en diplomatieke missies.
 Tegelijkertijd met de lokale waarneming zal het SNIWS uitvoering geven een “Quick Photo Count Programma”. Dit programma is opgezet om alle uitslagen van de individuele kiesbureaus vast te leggen en te verwerken om zo de resultaten van de verkiezingen te kunnen beoordelen.

Bron: dhr. Steven Smit.

Reageer op dit bericht
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments


Advertentie

Suriname

Vervolging tegen alle agenten betrokken bij dood George Floyd

Geplaatst

op

Anp 413151086

De openbaar aanklager zal alle agenten die betrokken zijn bij de dood van de 46-jarige George Floyd worden vervolgd. Ze worden vervolgd voor moord zonder enige voorbedachte rade. Het gaat in totaal om 4 agenten die aangeklaagd worden.

“Een belangrijke stap voor rechtvaardigheid is dit”, zegt de Amerikaanse Senator Amy Klobuchar. Het is eerder bekend gemaakt via Twitter.

Eerder heeft agent Chauvin bij de arrestaties met zijn knie de hals van Floyd gedrukt tegen de grond. Om de lang aanhoudende druk is Floyd om het leven gekomen. Op die bewuste dag heeft Floyd met vals geld bij een winkel betaald. De arrestaties is hierna gefilmd en verspreid over de hele wereld.- Culturu.com

Lees verder

Suriname

COVID-19 besmettingen in Suriname gestegen met 8

Geplaatst

op

1 Breaking News

De COVID-19 teller in Suriname is gestegen met 8 personen dit brengt het aantal besmettingen naar 82.

Op de website is duidelijk te zien dat de actieve cases nu gesteld zijn op 72. 82 personen zijn momenteel positief getest. Sinds gisteren zijn de COVID regels in Suriname verscherpt. De vicepresident van Suriname, Ashwin Adhin de nieuwe regels aangekondigd. Er geldt momenteel een Total- Lock down in het land. – Culturu.com

Lees verder

Meest gelezen