Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Visrokerij Commewijne bijna een feit

Geplaatst

op

door

Het project ‘Afbouw en Inrichting Model Visrokerij Commewijne’ vordert langzaam maar zeker. De laatste werkzaamheden met betrekking tot de installatie van de koel- en vriesruimte, en de rookkast worden momenteel uitgevoerd door deskundigen van VSD-Food Machinery B.V. Dit wordt een gecertificeerde visrokerij die aan alle internationale veiligheidsstandaarden zal voldoen om gerookte visproducten te kunnen exporteren. Deze visrokerij staat op het complex van het Visserij Centrum Commewijne (VCC) te Nieuw-Amsterdam, in het district Commewijne.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op 7 mei 2019 het startsein gegeven voor de aanpassing aan de visrokerij, zodat die zal kunnen bijdragen aan de economie van Suriname door meer gerookte vissen te exporteren alsook de lokale markt te voorzien. Het gebouw staat er al geruime tijd en door diverse omstandigheden heeft de opstart van de rokerij nog niet kunnen plaatsvinden. Tezamen met de adviesbedrijven Consulting Partners N.V., Ingenieurs en Architecten Bureau INTERDESIGN, en de aannemer Alginco N.V. is gewerkt aan een plan van aanpak. De voornaamste taak is om het ontwerp van het gebouw te herzien en aan te passen. Het gebouw zal worden aangepast en ingericht volgens de internationale standaarden voor visrokerijen. Deze aanpassingen behelzen de inrichting van de ruimtes van de koel, vries, sanitair en (vis)roken, alsook het accommoderen van nieuwe rookkasten, bekleding van de schoorsteen en de juiste riolering- en wateraanvoer en -verbruikssystemen. Het Viskeuringsinstituut (VKI) is ook nauw betrokken bij dit project.

Minister Rabin Parmessar staat volledig achter dit project, vooral met de naleving van het beleid met betrekking tot voedselveiligheid en ook -zekerheid. ‘Surinamers hebben recht op het nuttigen van voedselveilige Surinaamse producten.’, aldus minister Parmessar.

Volgende week komt een andere groep deskundigen van VSD-Food Machinery B.V. om de visrokerij te testen en training te geven in onder andere het bedienen. Het streven is de visrokerij binnenkort op te leveren. –

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Suriname en Kenia verdiepen bilaterale relatie

Geplaatst

op

door

De minister van Buitenlandse Zaken (Buza) Yldiz Pollack-Beighle, is op uitnodiging van haar Keniaanse collega, Monica Juma, op werkbezoek voor een bilaterale bespreking. Deze bespreking is op 11 december gehouden.

Suriname beoogt met dit bezoek concrete invulling te geven aan de bilaterale relatie tussen beide landen en met de landen van het Afrikaanse continent. De ontmoeting komt als resultaat uit het gesprek tussen de presidenten Bouterse en Kenyatta op 26 november.

Deze bilaterale ontmoeting heeft geresulteerd in de ondertekening van drie documenten. Het gaat om een raamwerkovereenkomst voor vriendschap en samenwerking, een overeenkomst over vrijstelling van de visumplicht. Ook het Memorandum van Understanding (MoU) over de totstandkoming van een Politiek Consultatie Mechanisme tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, werd getekend.

Op kort termijn zal een niet-residerende ambassadeur van de Republiek Suriname, voor de Republiek Kenia worden benoemd. Ook zal Kenia overwegen in Suriname een ambassade te vestigen. De geïdentificeerde gebieden van samenwerking tussen beide landen zijn onder andere milieu, handel en economie, voedselveiligheid en een driehoek samenwerking op het gebied van landbouw, toerisme, cultuur, onderwijs- en capaciteitsversterking, lucht- en maritieme connectiviteit, sport en uitwisseling tussen beide volkeren.

Volgens minister Pollack-Beighle zal de samenwerking beide landen in staat stellen, om hun ervaringen en capaciteiten uit te wisselen op diverse gebieden en kan een betere benutting van de Zuid-Zuid relatie plaatsvinden. De Keniaanse bewindsvrouw heeft het belang van solidariteit geaccentueerd in het ondernemen van acties op multilateraal vlak.

Verder is door beide bewindsvrouwen benadrukt, dat er niet alleen gewerkt moet worden aan de verbetering van de relaties en het contact tussen Caricom en Afrika, maar ook binnen de relatie ACP-EU en het post-Cotonou traject. De ACP zal een sterkere positie moeten innemen.

De Surinaamse delegatie heeft de activiteiten in verband met de viering van de 56ste Onafhankelijkheidsdag van de Republiek Kenia op 12 december bijgewoond. Suriname en Kenia zijn op 24 september 2019 diplomatieke betrekkingen aangegaan en zullen deze relatie gericht verder inzetten ten bate van beide volkeren.

Lees verder

Suriname

Politieke partijen verliezen kortgeding wijziging Kiesregeling

Geplaatst

op

door

De vordering die is ingediend door de politieke partijen PRO, Strei!, Alternatief 2020 en Seti Sranan Politieke Partij is vandaag door kortgedingrechter Sylvana Bradley afgewezen. Deze partijen hebben de zaak voorgelegd aan de rechter, omdat zij vinden dat de wetswijziging ondemocratisch en onrechtvaardig is. Het gaat onder andere om het pre-electoraal verbod en het betalen van een borgsom om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. 

Volgens raadsman Antoon Karg gaan de procederende politieke partijen in beraad over vervolgstappen. Dit gebeurt zodra zij een afschrift van het vonnis ontvangen hebben. Partijen zijn vastberaden in hun verzet tegen de wetswijzigingen en overtuigd van het ongrondwettelijk en ondemocratisch karakter daarvan.

De verdediging van de Staat vindt dat de rechter de wet niet kan toetsen. Het gaat om een wet die volgens hen op basis van de juiste procedures is aangenomen in De Nationale Assemblée. Er zijn verschillende argumenten aangevoerd om aan te tonen dat de politieke organisaties afgewezen moeten worden in hun vordering. 

Volgens Karg is de Grondwet door de goedkeuring van de wet vertrapt, omdat deze met een gewone meerderheid is aangenomen in plaats van de vereiste twee derde. Het parlement heeft op 28 maart de Kiesregeling en het Decreet Politieke Organisaties gewijzigd. 

Lees verder

Meest gelezen