Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Vier blusvoertuigen voor brandweer

Geplaatst

op

door

Het wagenpark van het Korps Brandweer Suriname (KBS) is versterkt met vier blusvoertuigen. De bedoeling is om nog, vóór eind dit jaar, vier van deze voertuigen aan te schaffen. In de hoofdkazerne aan de verlengde Gemenelandsweg heeft maandag de overdracht plaatsgevonden.

Brandweercommandant Radjen Jakhari zegt dat met de aanschaf van deze voertuigen het KBS de dienstverlening aan de samenleving niet alleen kan verbeteren, maar ook garanderen. De kosten bedragen ongeveer 400.000 euro. Een van de voertuigen is gedoneerd door het Nederlandse bedrijf Kenbri Fire Fighting. Het bedrijf is gespecialiseerd op het gebied van brandbestrijding.

De brandweercommandant heeft verder aangegeven, dat het beleid van het korps niet gericht is op het aanschaffen van tweedehandse blusvoertuigen. Echter is het financieel niet haalbaar om op korte termijn een aantal uitrukvoertuigen te kunnen vervangen. Daarom heeft de KBS-leiding voorgesteld, om gefaseerd goed gebruikte blusvoertuigen aan te schaffen. Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) heeft hieraan goedkeuring gegeven. Vanaf 2017 tot heden heeft het KBS twaalf goed gebruikte blusvoertuigen en diverse brandweertechnische uitvoeringen kunnen aanschaffen bij Kenbri.

Volgens Juspol-minister Stuart Getrouw zijn er met Kenbri afspraken gemaakt voor onderhoud. De aangeschafte voertuigen hebben een levensduur van tussen vijf en tien jaar.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Politie Nieuwe Haven houdt vermoedelijke brandstichter aan

Geplaatst

op

door

De politie van bureau Nieuwe Haven kreeg op dinsdag 19 november via het Command Center een melding van een brand aan de Groenhartstraat. Daar aangekomen troffen de politieambtenaren de aangever Terry, C. (30) aan. Volgens zijn verklaring heeft zijn jongere broer Ryan, C. (24) de brand gesticht.

Het voorlopig politioneel onderzoek heeft uitgewezen dat de twee broers ruzie kregen, nadat Ryan zijn mobiele telefoon heeft kwijt geraakt en zijn broer Terry van diefstal heeft betichtigd. Vanaf dat moment bewapende Ryan zich met een scherp voorwerp en bedreigde zijn broer met de dood. Op een bepaald moment liep de ruzie uit de hand. Terry ontdekte op tijd dat het gordijn van zijn raam in brand stond en kon het vuur op tijd doven. Terwijl hij naar buiten keek zag hij zijn jongere broer Ryan gewapend met het scherp voorwerp op het erf staan en maakte het raam dicht. Ryan reageerde hierop, kreeg Amok en probeerde met het scherp voorwerp het raam open te krijgen. Dit lukte hem niet, waardoor de amokmaker naar de voordeur ging om die open te breken.

De moeder die bij Terry inwoont, besloot de deur open te maken om Ryan tot rust te kunnen brengen. Haar poging mislukte, omdat Ryan weer benzine besprenkelde op het gordijn en het vuur weer aanstak. Terry en zijn partner die dit zagen, konden op tijd het vuur doven en schakelden de politie in.

Ryan hoorde dit en begaf zich toen naar zijn woning, waar hij zich schuil hield. Het gelukte de wetsdienaren over te gaan tot de aanhouding, waarna de verdachte ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau.

Na gepleegde overleg met het Openbaar Ministerie is Ryan voor brandstichting en bedreiging in verzekering gesteld.

Lees verder

Suriname

Sport- en Jeugdzaken benadrukt integrale aanpak bij 30 jaar Kinderrechtenverdrag

Geplaatst

op

door

Het kinderrechtenverdrag bestaat dit jaar 30 jaar. Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken beijvert zich samen met de ministeries van Justitie en Politie, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Arbeid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Volksgezondheid voor het welzijn van het kind in alle facetten. Een integrale aanpak is de ideale methode om onze jonge burgers het beste te bieden en daardoor verzekerd te zijn van hun ontwikkeling tot volwaardige burgers, die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren op zowel individueel vlak als nationaal niveau.

Om het werk met betrekking tot ontwikkeling van de jeugd in lijn te brengen met nationale en internationale streven, faciliteert het ministerie van Sport- en Jeugdzaken de United- Nation Sustainable Development Goals Jeugd Ambassadeurs in hun werk. Hierbij laten zij zoveel mogelijk jongeren hun mening geven over en het betrekken van hen, om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De jongeren kunnen dan vrij participeren en hun mening uiten, wat benadrukt wordt door het Kinderrechtenverdrag.

Op 20 november 1989 heeft Suriname het VN-verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) geratificeerd en moet voldoen aan de verplichtingen die dit verdrag met zich meebrengt.

Kinderrechten houden in dat elk kind recht heeft op onderwijs, recht op spel en vrije tijd, recht op aangepaste verzorging bij ziekte, recht op eigen mening en inspraak en recht op veiligheid. Elk kind moet ook beschermd worden tegen kinderarbeid, want het is verboden. In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind staan alle rechten van kinderen waaraan eenieder zich moet houden. De regering en de omgeving (ouders, ouderen) moeten de kinderen beschermen. De ouders moeten zorgen voor een goede opvoeding van hun kinderen. Sommige kinderen hebben recht op extra bescherming, zoals zieke kinderen, weeskinderen, kinderen met een beperking of kinderen die vluchteling zijn.

De belangrijkste doelstelling van het jeugdbeleid is de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jonge mens en het gevoel van dienstbaarheid aan de gemeenschap. Daarbij acht de regering het van belang om een beleid te ontwikkelen, waarin jeugdigen optimaal de gelegenheid krijgen hun mening te geven en gehoord te worden in aangelegenheden hen betreffende.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken samen met de UNICEF staat voor een beleid, waarbij alle kinderen hun volle ontwikkeling kunnen bereiken. In het kader van 30 jaar Kinderrechtenverdrag ondersteunt het ministerie het initiatief genomen door het UNICEF, over verschillende kinderrechten waarvoor zij ondersteuning vragen. Verder ondersteunt het ministerie ook een 3 km wandelloop en het kinderrechtenfestival op het Onafhankelijkheidsplein, waarbij kinderen geïnformeerd zullen worden door partners van het kinderbeschermingsnetwerk ‘IK BEN’ en lokale NGO’s.

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen

X