donderdag 13 juni 2024
25 C
Paramaribo
17.1 C
Amsterdam
5
(1)

VHP’s Nieuwjaars terugblik en vooruitzicht

lees ook ...

Dc’s spelen cruciale rol in verkiezingen 2025 voorbereidinge...

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op 7 juni 2024 een plenair overleg gehouden met de districtscommissarissen (dc’s) in het Lalla Rookh gebouw over de voorbereidingen van de verkiezing...

“Aan het eind van het jaar is het goed om terug te blikken op wat het welhaast afgelopen jaar ons bracht en uiteraard wat we kunnen verwachten in het nieuwe jaar. Hoewel 2021 voor velen een moeilijk jaar was, moeten we ook terugkijken op dit jaar met de wetenschap dat er betere dagen voor ons liggen. Zonder meer kan gesteld worden dat het jaar 2021 voor ons allen een zeer moeilijk jaar is geweest.

Voor velen van ons was het in financieel opzicht niet het beste jaar. Naast de financieel- economische crisis waar wij als land doorheen gaan, zorgde de Covid-19 pandemie ook in Suriname voor een complete ontwrichting van ons dagelijks leven. Velen van ons verloren geliefden, familieleden en vrienden aan het corona virus.

Gelukkig konden wij vanwege grote inspanningen van de regering reeds in een vroeg stadium beschikken over voldoende vaccins, zodat  grote delen van onze bevolking tegen dit gevaarlijke virus konden worden gevaccineerd. De VHP leverde hierbij als partij een bijzondere bijdrage door het organiseren van een aantal zeer goed bezochte Drive-Tru vaccinatie dagen.  Op dit moment merken wij gelukkig dat de Covid-19 cijfers reeds enkele weken een dalende trend vertonen maar we moeten steeds alert blijven.

Het jaar 2021 kenmerkte zich echter ook als het jaar waarin de regering onder leiding van president Santokhi, een aanvang heeft gemaakt met het Herstelplan(HP). Binnen dit plan moet de overheid een aantal zware maatregelen nemen, waaronder de afbouw van de overheidssubsidies. Dit is noodzakelijk om de verslechtering van de financiële positie van de overheid tegen te gaan.

We moeten als volk offers brengen om het land weer gezond te maken maar dat legt wat extra druk op het huishoudbudget van de minderdraagkrachtigen. Gelukkig is het de overheid gelukt om binnen de sociale sfeer een aantal ondersteunende maatregelen te nemen, waaronder het aanpassen van de verschillende sociale uitkeringen zoals de AOV en de AKB.

Een grote prestatie van deze regering is, dat het afgelopen jaar gelukt is zonder geld te lenen de ambtenarensalarissen en de verschillende uitkeringen uit te betalen. Verder heeft de regering vanuit eigen besparingen een aantal grote projecten uitgevoerd, onder andere werden 15 dorpen van elektriciteit voorzien en er werd een waterzuiveringsinstallatie te Commewijne in gebruik genomen. Het tripartite overleg tussen de regering, de vakbond en het bedrijfsleven loopt gestadig.

Op Internationaal gebied hebben wij als land eveneens grote successen geboekt, met name bij het herstellen en het verstevigen van de bilaterale en multilaterale relaties. Zo bracht ons staatshoofd voor het eerst in meer dan 10 jaar een officieel bezoek aan onder andere Nederland. Hier werd de president ontvangen door Koning Willem Alexander en demissionair premier Mark Rutte.

Een van de hoogtepunten van 2021 is uiteraard de goedkeuring van het herstelplan door het IMF en de lening ter waarde van US$688 miljoen. Deze lening die een looptijd heeft van 36 maanden zal de regering in staat stellen beter aan haar nationale en internationale betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Ook zal er gewerkt kunnen worden aan het versterken van onze economie.

Al met al kan gesteld worden dat 2021 een uitdagend maar ook een succesvol jaar geweest is voor Suriname. De vruchten van dit succes zullen we echter pas plukken in de komende jaren. Het jaar 2022 zal in economisch opzicht een beter jaar worden. Een jaar waarin wij verder zullen gaan met de uitvoering van het Herstelplan. Hierbij zal de nadruk vooral gelegd worden op het vergroten van de verdiencapaciteit van het land en het ondersteunen van de meest kwetsbare groepen binnen de samenleving middels zogeheten subjectsubsidies.

Ook starten we het jaar 2022 meteen met een flinke belastingverlichting voor de werkende klasse. Verder zal er hard gewerkt worden aan het terugbrengen van het veiligheidsgevoel binnen de samenleving middels operatie “Veilig Suriname”. Er liggen ongetwijfeld belangrijke uitdagingen en vooruitzichten in het verschiet, met name Oil en Gas, en dat moeten we goed benutten, het volk moet er profijt van hebben.

Met deze goede vooruitzichten wil de VHP u allen een mooi en vooral veilig uiteinde toewensen en het jaar 2022 verwelkomen. Laten wij er met zijn allen een mooi en vooral productief jaar van maken waarin wij liefdevol en respectvol omgaan met elkaar. Wan bun nyun yari!”

VHP

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameVHP's Nieuwjaars terugblik en vooruitzicht