Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

VHP: “Olievondst goed nieuws voor Suriname”

Geplaatst

op

door

De vondst van winbare oliereserves voor onze kust is goed nieuws voor Suriname. De over enkele jaren te verwachten inkomsten dienen volledig ten goede te komen aan alle Surinamers. Het is nu meer dan ooit van belang dat er na 25 mei 2020, een nieuwe en betrouwbare regering wordt gekozen die op transparante en duurzame wijze de inkomsten zal beheren die uit olie en andere natuurlijke hulpbronnen komen. Dit kan niet worden overgelaten aan een regering met een corruptie reputatie, schrijft de VHP in een verklaring.

VHP-voorzitter Chan Santokhi, heeft vorig jaar tijdens een lezing voor Tranparency International Guyana, al gewezen op de noodzaak dat in het kader van de bestrijding van corruptie en goed gebruik van natuurlijke hulpbronnen, een open, transparante en verantwoordelijke samenleving nodig is met gespecialiseerde en onafhankelijke instituten die deze enorme rijkdommen zullen moeten managen.

Suriname moet leren van pijnlijke ervaringen van andere landen die ondanks rijke natuurlijke hulpbronnen toch tot armoede zijn vervallen, door slecht bestuur, ondeugdelijke toezicht en management. Het meest tragisch voorbeeld in de regio is Venezuela, staat in het bericht.

De natuurlijke hulpbronnen zijn eigendom van het volk van Suriname en mogen niet via geheime of duistere deals worden weggegeven aan het buitenland en aan een kleine groep vrienden en families van de regeringstop. De VHP verwacht dat de regering snel geruchten kan ontzenuwen, dat toekomstige inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen reeds zijn ‘weggegeven’ als onderpand van leningen uit het buitenland, stelt de VHP.

2 Reacties

2
Reageer op dit artikel

1000
Rudy Reteig

SURINAMEVHP: “Olievondst goed nieuws voor Suriname”Geplaatst op woensdag 8 januari 202 De vondst mag da wel goed zijn voor Suriname, maar zeer slecht voor het milieu, in een tijd dat wij de fossiele brandstoffen in de grond moeten laten. Laat Suriname enkele oude plantages in de kustvlakte, welke geen probleem hebben mer overstromingen door reizende zee niveaux, gereed maken voor mechanische verbouw van suikerriet en het product gebruiken om biobranstof Ethanol te produceren. Dit kan geleidelijk aan met gasoline worden vermengd of in hogere percentages om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. OOk moet Suriname de Septiek tanks vervangen… Lees verder »

Mally

Suriname gefeliciteerd. Hopelijk kunnen wij nu eindelijk een beter leven krijgen. 600.000 mensen. Moet toch lukken Dubai is rijk.. zal het Suriname ook wel lukken ? We zijn niet met miljoenen mensen. Iedereen hoort rijk te zijn. Als het geld goed besteed word hebben we binnenkort gratis naar de dokter? Huisarts ook voor de armen ..Advertentie

Suriname

Minister André Misiekaba: Woningnood moet in 7 tot 8 jaar zijn teruggedrongen

Geplaatst

op

door

De woningnood in ons land moet in de komende 7 tot 8 jaar zijn teruggedrongen. Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting rekent uit dat met de inkomsten uit de aardoliesector deze periode zelfs naar drie jaar gebracht kan worden. Hij zegt dat de regering een aantal stappen onderneemt om de woningnood aan te pakken.

De bewindsman erkent dat dit nog niet voldoende is, maar benadrukt dat er toch een krachig begin is gemaakt om de woningnood concreet terug te dringen. Minister Misiekaba vroeg op maandag 20 januari bij de voortzetting van de behandeling van de ontwerp-wet huur en verhuur van woonruimten en instelling Huurcommissie dat men, “welke kant van de lijn men ook staat”, de regering die ondersteuning geeft om de woningnood terug te dringen. De bewindsman reageerde op een opmerking van parlementariër Krishnakoemarie Mathoera dat de regering inderdaad nog geen 18.000 woningen heeft gebouwd, maar wel daarnaartoe koerst. De bewindsman heeft graag dat het beleid van de regering kritisch wordt begeleid en dat men niet onnodige partijpolitieke zaken achterwege laat. Volgens minister Misiekaba is de woningnood in ons land erg groot. Hij merkte op dat de duizenden woningen die wel zijn gebouwd zelfs een druppel op de hete plaat zijn. 

Het kon er bij de bewindsman niet in dat er vanuit het parlement werd gesuggereerd dat de regering een slechte job heeft gedaan met het ter beschikking stellen van percelen aan mensen. Hij wees erop dat de voormalige minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Steven Relyveld, 40.000 beschikkingen heeft uitgedeeld. De bewindsman ontkende niet dat ook onder de huidige regering politieke bonzen grond hebben gehad. Hij zegt dat dit bij alle regeringen over de gehele linie is geschied. Het verschil nu is dat ook de kleine man in aanmerking komt en volgens hem liggen de cijfers er. Volgens de minister kan een deel dat in aanmerking is gekomen voor een stuk percelen bouwen, een ander deel heeft die mogelijkheden niet.

Voor onder meer deze mensen start eind maart het Affordable Housing Project (LISP 3) waarbij 4000 woningbouwoplossingen (renovatie, uitbreiding en nieuwbouw) in stad, district en binnenland zullen zijn. De bewindsman zegt dat er een eerlijke verdeling gemaakt wordt en dus niet alleen Paramaribo in aanmerking komt. Het zou anders niet van een nationale visie getuigen. Hij beaamde de opmerking van parlementariër Patricia Etnel dat veel mensen geen huishuur kunnen betalen. Volgens de bewindsman zijn Surinamers echter creatief en betalen zij de huur door samengestelde inkomsten. De bewindsman noemt het echter geen ideale situatie dat er op die manier meerdere mensen in een huis wonen. De regering werkt daarom aan een plan voor huursubsidie, terwijl daarnaast de Stichting Volkshuisvesting zal transformeren naar een woningbouwcoöperatie. Dit is volgens de bewindsman ook de reden waarom de stichting geen Huurcommissie kan worden.

Minister Misiekaba merkte op dat het Huisvestingsplan van de overheid wel een voorprogramma heeft gekend en dat ook is uitgevoerd. Volgens hem heeft dit voorprogramma te maken met de activiteiten die zijn uitgevoerd door de Housing Authority. Hij benadrukte dat de wetgevingen die nu gezet worden uitvloeisels zijn van het langetermijnplan. De bedoeling is het huisvestingsplan nog vóór de verkiezingen te actualiseren.

Lees verder

Suriname

Arbeiders plantage Alliance krijgen na 40 jaar status van ambtenaar

Geplaatst

op

door

Tijdens het bezoek van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan plantage Alliance in september 2019, werd de bewindsman geconfronteerd met een grote groep arbeiders die er te werk is gesteld en trouw werkzaamheden verricht. De arbeiders hebben echter nooit een beschikking ontvangen over hun status als ambtenaar. Aan de arbeiders is door verschillende bewindvoerders beloofd om deze in orde te maken, echter is dit steeds uitgebleven. Minister Parmessar kon zich hiermee niet verenigen. Hij gaf de arbeiders mee alles in het werk te zullen stellen om verbetering te brengen in hun situatie, zodat dit vraagstuk tot het verleden kan behoren.

De bewindsman kwam zijn belofte ook na en tijdens zijn bezoek in het weekend van 18 en 19 januari 2020, mochten de arbeiders hun beschikking in ontvangst nemen. Voor de arbeiders betekent dit zekerheid voor de toekomst.

“Elke Surinamer heeft dat recht als mens voor een stukje zekerheid. Dat is en noem ik een menswaardig bestaan hebben”, aldus minister Parmessar. Hij zei verder dat na bijkans 40 jaar de droom en grote wens van de werknemers van Alliance is gerealiseerd, dankzij het groenlicht dat hij als minister van president Desiré Bouterse heeft gehad. “Dat is, hun beschikking als ambtenaar in orde te maken en uit te reiken”, benadrukte de bewindsman. Hij noemde 19 januari 2020 dan ook een historische en voor velen ook emotionele dag.

“Ik dank God dat ik in de hoedanigheid van minister van LVV in de gelegenheid ben gesteld het waar te kunnen maken en wel in drie maanden tijd, na de belofte gedaan in september 2019”, voegde minister Parmessar er opgelucht aan toe.

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen