Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Uitgebreid verslag ABOP Grantangi Online Massameeting

Geplaatst

op

Abop 2

De politieke partij ABOP hield gisteravond rond 19.00 uur Surinaamse tijd een ABOP Grantangi Online Massameeting. Vanuit de studio van Apintie televisie brachten verschillende toppers van de ABOP hun boodschap. Peter Waterberg trad op als the Master of Ceremonies en er was de Moengo jazzband en een praiseteam die het geheel begeleidden. Pastor Humphrey Toby deed het openingsgebed. Daarna was er één minuut stilte om allen die ons voor zijn gegaan te gedenken. Het grootste deel van de speeches die volgden waren in het Sranantongo en het Aucaans.

Dinotha Vorswijk, fractieleider van de Abop/PL fractie in de Nationale Assemblee kwam als eerste aan het woord. Daarna volgden alle ministers die uit de partij voortkomen. De minister van Justitie en politie, Kenneth Amoksi riep onder andere ouders om respect te hebben voor de politie en hun kinderen dat bij te brengen. Hij zei dat hij de marronkinderen in alle beroepen wilde zien. De minister van Regionale Ontwikkeling en Sportzaken Gracia Emanuel bedankte de achterban en verontschuldigde zich naar de mensen in de districten dat ze vanwege de Covid situatie niet daar naar toe kunnen komen, maar dat in een later stadium zullen doen. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo bedankte een ieder en speciaal de ouderenraad die hij den brandweerman van de partij noemde. Hij zei dat de ABOP strategische beslissingen heeft genomen, zoals samenwerking met de Pertjaja Luhur, die ze 3 zetels heeft opgeleverd en de DNA voorzitter, de Vice President en zeven ministeries. Hij beloofde de achterban van ABOP dat er vanaf dit moment in gebieden waar marrons en Inheemsen wonen er geen concessies meer verleend zullen worden. Tussendoor bracht de bekende zanger Emanuel Pinas oorstrelende entertainment. Hierna kwam de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo van de PL aan het woord en deed ook een groet in het Arabisch. Wie hem nog niet kende leerde hem kennen als een echte tak’man. Hij zei dat zonder de vooruitziende blik van de voorzitter van de ABOP en de PL, de ABOP maar 7 zetels zou halen en PL geen enkele. Tot op dit moment worden wij als gelijken behandeld, zei hij. Toen zijn vader ziek was (corona) bracht de voorzitter van ABOP medicijnen voor hem en Leo Brunswijk belde geregeld om te vragen hoe het met hem gaat. Hij is ze daarvoor zeer dankbaar. Minister Somohardjo noemde zijn vader de professor in de politiek en Brunswijk de doctorandus, maar zei dat de Abop van hem als ervaringsdeskundige ook wat kon leren. Hij waarschuwde hen op te passen voor profiteurs en bemoedigde hen de eenheid te bewaren. Want daardoor konden zij hun eigen koek bakken, maar als ze hun eenheid laten gaan, zullen zij weer tevreden moeten zijn met kruimels, zei hij figuurlijk. Hij eindigde met te zeggen dat hij als enige minister van Javaanse afkomst een zware job heeft te klaren en dat vele mensen hem willen zien falen, maar dat hij het tot een goed einde zal brengen. Hierna was de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Diana Poki aan de beurt. Zij groette een ieder en dankte vooral het traditioneel gezag alsook de achterban van de VHP, PL en NPS voor hun ondersteuning. Hoe kunnen we verdienen met onze grond en ons bos? vroeg ze retorisch. Sommige mensen hebben veel grond en de staat heeft er niets aan. Dat moet veranderen, zei ze. De mensen in het binnenland moeten ook een stukje grond in de stad krijgen zodat ze een huis kunnen bouwen zodat hun kinderen de hogere scholen kunnen bezoeken. Iedereen heeft recht op een stuk grond, benadrukte zij. Daarom zal de weg die men moet bewandelen om een stuk grond te krijgen transparant gemaakt worden. Ook de keuring van hout moet zonder problemen kunnen geschieden. De minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana zei een paar welkomstwoorden in een Indiaanse taal. Hij merkte op dat men hem vaker heeft gevraagd hoe hij als inheemse man bij de Abop terecht is gekomen. Zijn antwoord daarop is dat het geel in het logo van ABOP de kleur van de ster in onze vlag is en eenheid symboliseert. We hebben een zware job te klaren, stelt hij, maar de eenheid is belangrijk. De tijd is voorbij om in hokjes te denken. Er is nu een Grantangi Online Meeting, maar dat moet ook kunnen doordringen tot in het binnenland stelde de Communicatie minister. Het binnenland moet ontsloten worden. Hij dankt de ABOP en zei dat het werk dat gedaan moet worden groter is dan ons allemaal. Hierna kwam Minister van Sociale zaken Uraiqit Ramsaran, van de PL aan het woord. Hij groette een ieder en deed ook een groet in het Arabisch. Hij zei verder: no wan dren de tumsi bigi. Nanga makandra un kan du en. Hij benadrukte dat men niet moest kijken naar zijn naam, gezicht of wat dan ook maar dat hij in de eerste plaats Surinamer is.

Daarna volgde er wat entertainment van Unchendany en Chenet. Vervolgens kwam één van de ondervoorzitters van de Abop Marinus Kambiel aan het woord. Hij bedankte letterlijk een ieder, waaronder het traditioneel gezag tot het anti fraude platform en Pakitow toe. Hij zei dat de nood zo hoog was dat ze gedwongen waren de NDP weg te jagen, maar dat er nu AGAPE liefde(liefde geven zonder iets terug te verwachten) getoond moet worden. En niemand moet ons vertellen hoe erg wij pinaren, en de tering naar de nering moeten zetten, want we hebben goud, we hebben olie en hout. We moeten geen rare dingen doen met het geld, waarschuwde hij. Hij waarschuwde vooral de ministers niet te denken dat ze in de trend van de vorige regering door konden gaan, want er zal direct een ander op hun plaats worden gezet. Hij benadrukte dat niemand die nu een hoge positie bekleed grappen moet maken, want het heeft moeite gekost de oude garde weg te jagen die probeerden zichzelf daar vast te plakken. We moeten geduld hebben, want iedereen zal van het geld dat Suriname verdient genieten, zei hij. Hij stelde ook dat de BEP en de NDP het beleid moeten steunen en niet focussen op oppositie voeren, want ze hebben heel veel fouten gemaakt. Sluitend zei hij: Super power is going in operation, because Bravo is ready to move. Hierna werd de jongere broer van Brunswijk aangekondigd: Leo Brunswijk, als de man die je alles uit kan leggen over de partij en de structuren wanneer je je bij de ABOP aansluit. Leo Brunswijk feliciteerde Apinti radio met hun 62 jarig bestaan dat zij gisteren dag herdachten. Ook de diaspora dankte hij en zei dat er een diaspora beleid komt. Verder riep hij de bevolking op het werk samen met hen te doen. De badboys haalde hij daarbij specifiek aan en riep de marrons op om de meest voorbeeldige bevolkingsgroep te worden in Suriname. Hij riep de werklozen op nog wat geduld te hebben. Ze zijn bezig met het bedrijfsleven daarover te praten.Op de ministeries is het zo vol met personeel dat in dienst genomen is door de vorige regering dat je je niet kan keren en de anderhalve meter regel niet in acht genomen kan worden. De afstand tussen personeel is nauwelijks 25 centimeter. Ook de situatie bij de SLM zal de volgende week worden bekeken. Ook de andere parastatale bedrijven en de boothouders komen aan de beurt, zo zei hij. Hierna sprak Marinus Bee, voorzitter van de Nationale Assemblee en secretaris van de ABOP. Hij stelde dat Ronnie Brunswijk als derde voorzitter, van de partij die in 1990 geboren is, een huis overnam zonder één enkele stoel. Van de nul zetels die de partij had groeiden ze tot negen, zei hij. Nu is het de tijd het huisvestingsprobleem op te lossen en de criminaliteit aan te pakken. Het probleem van de dropouts moet opgelost worden alsook het verkeersprobleem, want er gaan teveel mensen dood in het verkeer. Hij zei verder dat ze zeker fouten zullen maken, maar dat ze niet de fout gaan maken te stelen, ging hij verder. En ABOP beschermt geen dieven, voegde hij er aan toe. Hij gaf aan er naar toe te werken niet in termen van oppositie en coalitie of in partijkleuren te denken, maar te denken in termen van Surinamer zijn. De kleuren van de Surinaamse vlag zijn onze kleuren sloot hij zijn speech af.

Voorzitter Brunswijk, nu Vice President, sloot de rij met het zeer uitgebreid groeten en dankzeggen van alle groepen in de Surinaamse samenleving, vooral hen die op de ABOP gestemd hebben. Hij zei dat hij wist dat de ABOP een goede beurt zou maken bij de verkiezingen, omdat de vorige regering er een puinhoop van had gemaakt. Hij gaf aan dat hij al al eerder had gezegd:Captain, your ship is sinking! Hij wist dat het Surinaamse volk met de vorige regering af zou rekenen en zo is het ook gebeurd. Hij had eerder gezegd dat de persoon die het meest geschikt was voor de functie van president, het ook moest worden. Hij gelooft dat de heer Santokhi die president is geworden daar ook moet zijn. Hij heeft iemand om hem te ondersteunen en dat is de man die hier staat zegt de vice president. Ik ben niet de kop geworden, maar ook niet de staart, stelt Brunswijk blij. Hij zegt dat vele mensen kritiek hebben gehad op het feit dat hij eerst parlementsvoorzitter is geworden voor enkele weken, om daarna voor het vice presidentschap te gaan. Maar hij deed het voor de geschiedenis, dat er voor het eerst een marron, voorzitter is geworden van het parlement, zegt hij. Toen hij op school leerde over de slavernij en de marrons, vertelt Brunswijk, wist hij voor zichzelf dat de marrons eens ook wat te zeggen zouden hebben in Suriname. Voorheen waren wij Voorzitter Brunswijk, Secretaris Marinus Bee, Mevrouw Diana Poki, maar nu zijn wij:Vice President Ronnie Brunswijk, DNA Voorzitter Marinus Bee en Minister Poki. Hij dankt een ieder die op hem en de partij gestemd heeft en dat daardoor de Vice President van de Republiek uit de ABOP is voortgekomen. Hij sprong op en neer om zijn blijdschap te tonen maar zei erachteraan dat hij niet op die positie is voor zichzelf, maar voor het land. Hij benadrukte ook dat de ABOP geen dieven beschermt. Daarna zei hij dat hetgeen hij op het punt staat te zeggen niet rascistisch bedoeld is, want als wie dan ook op zijn deur klopt voor hulp, hij hulp biedt ongeacht de ethnische groep waar de persoon toe behoort. Hij gaat verder met te zeggen dat hij eenheid onder de marrons wil hebben. Als we het binnenland op willen bouwen, moeten we als een eenheid samenleven. Hij zegt dat een ieder de marron zal identificeren met Brunswijk, vooral als je iets verkeerds doet. Vanaf vandaag, zei hij nadrukkelijk, steel niet meer en doe niets verkeerds. Mi e begi un ba, un na poli en, roept hij de marrons op het niet voor hem en de hele marronbevolking te verpesten. Hij roept elke boslandcreool op in welke partij ze ook zijn, het werk van de ABOP te komen ondersteunen en vooral de opbouw van het binnenland te steunen. Ook Misiekaba die de NDP heeft verlaten wordt opgeroepen om zich aan te sluiten bij de ABOP. Niemand die zich aansluit bij de partij moet worden afgestoten zegt hij. Men hoeft niet bang te zijn dat jouw plaats ingenomen zal worden. Niemand in de hele wereld kan jouw plaats innemen. Hij waarschuwde Bordo en een niet bij naam genoemde man uit Pete ondo dat ze niet op facebook moeten komen om mensen belachelijk te maken. Hij wil zulke filmpjes niet meer zien, zo waarschuwde hij. Misiekaba is meer dan welkom bij de ABOP alsook alle andere marrons van de NDP, zo stelde hij. Als Misiekaba komt is het in feite een open deur voor alle andere marrons binnen de NDP om over te stappen naar de ABOP. Als Misiekaba overstapt naar de Abop is hij niet alleen een aanwinst voor de partij, maar voor de hele marrongemeenschap, vulde hij aan. Verder zal ABOP de PL blijven ondersteunen. Abop heeft de PL 2 ministeries gegeven, omdat ik een man van mijn woord ben. Afspraak is voor mij afspraak, zegt hij. Wij kennen elkaars bijdrage. Hij bedankt minister Bronto Somohardjo voor diens woorden namelijk dat wat hij, Somohardjo heeft meegemaakt in de PL hij niet wil voor de ABOP en dat de ABOP de eenheid moet bewaren.

Brunswijk feliciteerde Apintie radio die 62 jaar is geworden vandaag en ook assembleelid Belfort die gisteren jarig was. Op een gegeven moment tijdens zijn speech verheugde hij zich uitbundig over zijn naambordje dat hij toen pas opmerkte met daarop Z.E Ronnie Brunswijk. Hij had het ook even over de beschimpingen dat de ABOP geen kader zou hebben. Zeven ministeries, een assemblee voorzitter en een Vice president. Is dat geen kader, vroeg hij retorisch. Hij sloot af met te zeggen dat er maandelijks een online massameeting zal worden gehouden en bedankte en ieder die heeft geholpen tijdens de verkiezingen. Bigi Bravo e bles yu. bless up! Zo eindigde hij.

culturu.com

1 Reactie
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Dagga
maandag 3 augustus 2020 20:29

Dankzij het verrotte kiesstelsel heeft abop zoveel leden in het dna kunnen krijgen. Als ze het kiesstelsel zouden hervormen dan blijft er niets meer over van de abop.
Maar dat zal niet gebeuren, abop zowel ndp zullen hiertegen zijn, van die pa’e valt niets te verwachten die heeft zijn ziel letterlijk verkocht aan brunswijck.Advertentie

Suriname

Augustus 2021 nieuwe veerboot voor verbinding Suriname en Frans-Guyana

Geplaatst

op

Franse Ambassadeur Antoine Joly

De nieuwe veerboot die de veerverbinding tussen Suriname en Frans-Guyana onderhoudt komt eind augustus 2021. Althans dat is de verwachting. Bij een werkbespreking tussen Suriname en Frankrijk vorige maand te Saint-Laurent-du-Maroni is dit onder andere naar voren gekomen.

Volgens de Franse ambassadeur Antoine Joly is toen ook gesproken over de bouw van de brug. Voor nu is de focus echter op de ingebruikname van de nieuwe veerboot. Na aankomst van de veerboot eind augustus 2021 volgt er dan eerst een testperiode van twee maanden.

Aan het veerbootproject inclusief havens aan beide zijden van de verbinding en onderzoek hangt een prijskaartje van € 10 miljoen. De financiering komt uit Europese fondsen € 3,5 miljoen, Frankrijk € 450.000, CNES € 250.000, de lokale regering van Frans-Guyana € 175.000 en Suriname € 625.000.

Joly vindt de brug over de Marowijnerivier een noodzaak voor de toekomst van de drie Guyana’s.

Culturu.com

 

Lees verder

Suriname

Financiële situatie bij SLM zorgwekkend

Geplaatst

op

Pz Tcr A340 Surinam Slm

Het bedrijf moet uit de rode cijfers. Dit heeft de president commissaris bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM), Rajen Pahladsing bekend gemaakt. De financiële situatie waarin het bedrijf verkeert is zorgwekkend.

De situatie kan alleen gered worden als het personeel, directie, RvC en de regering in een richting kijken. Het halen van het bedrijf uit de rode cijfers, zal een taak zijn op zich.

De regering is geïnformeerd over de stand van zaken die spelen bij het bedrijf. Er zal samen met de regering gewerkt worden aan een plan dat de SLM zal helpen op eigen benen te staan. Dit zal over twee weken af moeten zijn.

Culturu.com

Lees verder

Meest gelezen