woensdag 17 augustus 2022
31 C
Paramaribo
19.6 C
Amsterdam
0
(0)

Verslag 32ste forum vrouwelijke parlementariers

lees ook ...

SWM in kwaad daglicht gesteld op Sociale media

De SWM heeft geconstateerd dat kwaadwilligen via sociale media bezig zij berichten te verspreiden dat het geproduceerde water van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, de SWM virussen bevat ...

DNA lid drs. Patricia Etnel MPA overhandigde op 17 december jongstleden aan de voorzitter van de Nationale Assemblée (DNA), de heer Marinus Bee MSc. LL.B., het verslag van het ’32ste Forum of Women Parliamentarians’ en het handboek ‘Gender-responsive lawmaking’.

Het forum was onderdeel van de 143ste algemene vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU), 26 tot 30 november 2021 te Madrid, Spanje, waar geweld tegen vrouwen aan de orde kwam en werd behandeld. In het verslag zijn er richtlijnen opgenomen om te komen tot oplossingen voor het minimaliseren van geweld tegen vrouwen. De nadruk wordt in het bijzonder gelegd op vrouwelijke parlementariërs en vrouwelijke medewerkers binnen parlementen.

In DNA heeft het onderzoek met betrekking tot seksisme, intimidatie en geweld tegen vrouwen onder vrouwelijke DNA-leden en vrouwelijke medewerkers, nog niet plaatsgevonden. Etnel geeft aan dat dit onderzoek ook kan worden gedaan onder de vrouwelijke districtsraad- en ressortsraad leden. Als voorstel geeft Etnel in het verslag aan, om vanuit DNA een parlementaire commissie samen te stellen, die samen met assistentie vanuit de IPU het onderzoek in Suriname doet.

Op de 143ste IPU vergadering heeft Afrika de resultaten van het onderzoek gepresenteerd hoe vrouwelijke parlementariërs binnen Afrika, seksisme, intimidatie en geweld ervaren.  Geconcludeerd kan worden dat vrouwelijke parlementariërs binnen Afrika en vrouwelijke medewerkers van het parlement seksisme intimidatie en geweld ervaren. Het onderzoek is ook gedaan binnen Europa, waaruit blijkt dat vrouwelijke parlementariërs en vrouwelijke medewerkers hetzelfde ervaren.

De roep vanuit het forum is dat vrouwelijke parlementariërs op nationaal niveau veel meer moeten neerzetten als het gaat om het minimaliseren van seksisme, intimidatie en geweld tegen vrouwen.

De delegatie bestond verder uit de leden drs. Asiskumar Gajadien en Melvin Bouva MPA LL.B.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameVerslag 32ste forum vrouwelijke parlementariers