maandag 4 maart 2024
25 C
Paramaribo
8.8 C
Amsterdam
0
(0)

Verkeersveiligheidsinstituut bezoekt VN meeting

lees ook ...

OM weigert petitie van Marcel Oostburg in ontvangst te nemen...

De petitie die vandaag ingediend zou worden door Marcel Oostburg, werd niet in ontvangst genomen door het Openbaar Ministerie (OM). Hoewel aanvankelijk vijf mensen zonder pers toegang kregen om de pet...

De directeur van het verkeersveiligheidsinstituut (VVI) Joanne Adraai, heeft namens de staat meegedaan aan de High Level verkeersveiligheid VN meeting in New York, die van 30 juni tot 01 juli 2022 werd gehouden. De dierecteur sprak de aanwezigen toe over de stand van zaken en vorderingen betreffende veilig verkeer in Suriname.

De Inter-American Development Bank – (IDB) verschafte middelen aan de Surinaamse delegatie om de meeting die onder auspiciën was van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties, bij te kunnen wonen. Een belangrijke doelstelling was om het geproclameerde decennium voor verkeersveiligheid (2011-2020) te evalueren en om te leren hoe het best, de diverse uitdagingen aan te pakken.

Het doel van deze evaluatie was om een tweede decennium van actie voor verkeersveiligheid 2021-2030 te proclameren. Dit tweede decennium heeft als belangrijkste doelstelling het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer tegen 2030 met ten minste 50 procent te doen verminderen. Dit, door politiek leiderschap te mobiliseren en multisectorale samenwerking met de stakeholders in dit verband te bevorderen.

Om dit te bewerkstelligen is een beknopte doch actiegerichte politieke verklaring goedgekeurd welke vooraf op basis van consensus is overeengekomen en door de voorzitter van de Algemene Vergadering ter aanneming aan de Algemene Vergadering van de VN is voorgelegd.

Verder hebben de WHO en de regionale commissies van de VN, in samenwerking met de verkeersveiligheid samenwerking van de Verenigde Naties (UNRSC), een mondiaal plan voor het decennium 2021 – 2030 opgesteld om de lidstaten te begeleiden bij de uitvoering van cruciale acties om de veiligheid op de wegen te verbeteren. Het belang van duurzame financiering (op korte en lange termijn) en van de betrokkenheid van relevante actoren uit verschillende sectoren zijn kritische randvoorwaarden voor het bereiken van de 2030 doelstelling.

Tijdens de meeting is ook de vooruitgang beoordeeld die is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de verkeersveiligheid gerelateerde streefcijfers van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling (SDG). Verkeersongevallen veroorzaken elk jaar bijna 1,3 miljoen doden en zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen en jonge volwassenen. Verkeersongevallen veroorzaken niet alleen menselijk leed, maar ook een zware financiële last voor de slachtoffers en hun families, enerzijds door de medische kosten en anderzijds door het arbeids oftewel  productiviteitsverlies van de verkeersdoden of geïnvalideerde.

Breder bekeken hebben verkeersslachtoffers een ernstige impact op nationale economieën: ze kosten landen 03 procent van hun jaarlijks bruto binnenlands product (BBP). Dit is de reden dat het overkoepelende thema van de twee dagen was “De horizon 2030 voor verkeersveiligheid: een decennium van actie maatregelen en concrete resultaten”.

Suriname is al bezig een integraal beleid voor verkeersveiligheid te formuleren om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. De recente aanpassing van de rijwet van 1971 is één van de acties ondernomen in het kader van preventieve maatregelen om het aantal verkeersdoden verder te verminderen. Het Verkeersveiligheidsinstituut is het centraal punt voor het optimaliseren van de verkeersveiligheid en het coördineren van activiteiten die met de verkeersveiligheid in het algemeen te maken hebben.

Het Verkeersveiligheidsinstituut zal op korte termijn opgaan in de bij wet in te stellen Verkeersautoriteit. Het instituut is bezig met de aanwerving van adviseurs en technische deskundigen op het gebied van wet- en regelgeving, projectmanagement, gezondheid en veiligheid, biostatistiek en communicatie, om slagvaardig te werken aan de gecommitteerde doelstellingen.

Er zal ook een informatiesysteem opgezet worden om betrouwbare data en verkeersstatistieken te vergaren. “Zonder data kunnen immers geen passende maatregelen worden genomen en is verkeerseducatie minder effectief. En als er geen betrouwbare data zijn, kunnen de resultaten die we willen bereiken ook niet gemeten worden” zegt directeur Adraai. “De wereldwijde data toont echter dat verkeersongevallen doodsoorzaak nummer 1 zijn in de leeftijdscategorie van 15-29 jaar volgens de PAHO/WHO. Het gaat dus om de jeugd, het volk van morgen, de toekomst van Suriname!”

Volgens de directeur is daarom verbetering van de verkeersveiligheid één van de beleidsprioriteiten van deze regering. Elke weggebruiker moet veilig zijn op de weg en moet daaraan ook zijn of haar bijdrage leveren.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameVerkeersveiligheidsinstituut bezoekt VN meeting