dinsdag 28 november 2023
32.3 C
Paramaribo
4.2 C
Amsterdam
0
(0)

Verbetering menselijk vermogen via onderwijs

lees ook ...

Een reflectie op goudzoekers ramp te Matawai

Beter dan in dit gedicht kon Sranan Peyri het niet verwoorden. Daarom presenteren we u dit gedicht "Een reflectie" van Chantal Landburg (FB) die heel helder de situatie, de context heeft geschetst, va...

De visie van de Wereldbank is nu verbetering van het menselijk vermogen via onderwijs en volksgezondheid. Tijdens een bezoek van een delegatie van de Wereldbank aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werd dit naar voren gebracht door Doretti Diletta, de nieuwe Resident Representative voor Suriname en Guyana.

Doretti Diletta gaf aan dat er plannen zijn voor ondersteuning voor het hele onderwijssysteem. Het voornemen voor de investering in het menselijk vermogen is op één lijn met de plannen van minister Levens voor de verdere vernieuwing van het onderwijs. Zij noemde tijdens de meeting de verschillende lopende projecten met andere internationale banken, die voor een groot deel gericht zijn op de opzet van gebouwen. De discussie wordt volgens de bewindsvrouw nu gevoerd over hoe te investeren in de mensen.

De delegatieleden deden ook een diagnose over de problemen binnen het onderwijssysteem. De delegatie wilde van de minister weten wat directe aandacht behoeft. De totale aanpassing van het systeem voor betere aansluiting op de regio werd aangehaald. Het afschaffen van het zittenblijven, de verschuiving van de zesde klas toets naar het tiende leerjaar en de vernieuwing van het curriculum zijn al aangepakt. De minister ziet graag dat hierop voortbouwend er een naschools programma gepland wordt.

De manier waarop mensen het beroepsonderwijs waarnemen behoeft ook aandacht volgens minister Levens. “Er wordt nog neergekeken op het beroepsonderwijs. Voorheen was er geen goede aansluiting op de arbeidsvraag. De grote bedrijven geven hun medewerkers dan trainingen,” legde ze uit. Ook het curriculum van de Pedagogische Instituten dient veranderd te worden.

Diletta zegt graag de vaardigheden van de leerkrachten via deze instellingen aan te scherpen. Ze beloofde vervolggesprekken met de minister te zullen voeren voor verdere invulling van de samenwerking.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameVerbetering menselijk vermogen via onderwijs