zondag 16 juni 2024
28 C
Paramaribo
17.1 C
Amsterdam
0
(0)

Veilig werken met ioniserende stralen

lees ook ...

Leo Brunswijk: an accident waiting to happen!

De omhoog gevallen blaaskaak doet uitlatingen als : ik ken geen sorry, tijdens de persconferentie over het kopen van auto's voor meer dan een half miljoen Surinaamse Dollars per stuk terwijl de klante...

Het adviesrapport ‘Opleidingsstelsel Stralingsbescherming in Suriname’ werd door minister Steven Mac Andrew op woensdag 17 augustus jongstleden in ontvangst genomen uit handen van Whitney Coulor-Rellum, klinisch fysicus en coördinerend straling beschermingsdeskundige in Suriname.

Hiermee heeft de straling beschermingsdeskundige aandacht gevraagd voor het veilig werken met ioniserende stralen, want bij verkeerd gebruik kan het lichaam worden blootgesteld aan radioactieve straling met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van werkers. Het aangenomen document pleit voor verplichte en erkende opleidingen voor personen die werken met ioniserende stralen in ons land, waardoor de juiste kennis, vaardigheden en competenties kunnen worden toegepast om veilig aan de slag te gaan.

Het directoraat Arbeidsinspectie is belast met het toezien op de naleving van de Veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in de Veiligheidswet. Veiligheidsvoorschrift 8 heeft tot doel dat werknemers bij hun arbeid beveiligd moeten zijn tegen de gevaren van toestellen welke ioniserende stralen uitzenden en van radioactieve stoffen ter voorkoming van ongevallen, besmetting en beroepsziekten. De minister is daarom blij met het initiatief om middels trainingen en opleidingen een bijdrage te leveren aan het doel dat het Veiligheidschrift 8 beoogt.

Intussen hebben 10 arbeidsinspecteurs een basisopleiding in de bestralingsbescherming gevolgd van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne, afdeling Suriname en het Caribisch gebied (NVS-SC), in samenwerking met de Groningen Academy for Radiation Protection. Hierdoor zijn ze in staat toezicht te houden op de naleving van het bedoeld Veiligheidsvoorschrift.

De Regionale Hoofden bij de Arbeidsinspectie, Merlien Nelson en Ashwin Orie, die bij de ontvangst van het adviesrapport aanwezig waren, onderstreepten het voornemen van een formeel opleidingsstelsel, gezien het belang van veiligheid en gezondheid bij het werken met ioniserende stralen. Volgens hen dient de Arbeidsinspectie conform het Besluit Ioniserende stralen, controle uit te voeren bij de invoer, transport, gebruik en afvoer van radioactieve stoffen en röntgentoestellen. Het is ook van belang dat werkers al bij de invoer weten wat de gevaren kunnen zijn van deze stralen.

Ioniserende stralen worden dagelijks gebruikt in verschillende sectoren. In de medische sector bijvoorbeeld worden ioniserende stralen gebruikt voor het maken van röntgenbeelden, de zogenaamde röntgenfoto’s, om verschillende afwijkingen in het lichaam te kunnen detecteren. Ioniserende stralen worden ook gebruikt bij de radiotherapie waarbij kwaadaardige tumoren worden bestraald. Het gebruik van ioniserende stralen is niet alleen beperkt tot de medische sector maar wordt ook in andere sectoren toegepast zoals bij de bagagescanners op de luchthaven, in de wegenbouw, bij het uitvoeren van controlewerkzaamheden in de olie- en gasindustrie.

Aangezien ioniserende stralen bij verkeerd gebruik kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten, is het van belang dat personen die werken met deze stralen de juiste kennis, vaardigheden en competenties bezitten om de werkzaamheden op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de veiligheid van het personeel, de bevolking en het milieu.

Op dit moment bestaat er geen formeel opleidingsstelsel in de bestralingsbescherming in Suriname. Om aan de vraag naar gecertificeerde stralingsbeschermingsdeskundigen te voldoen en om tevens de kennisuitwisseling te bevorderen tussen professionals in Suriname, is in november 2020 de afdeling NVS-SC (Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne afdeling Suriname en het Caribisch gebied) opgericht.

Het adviesrapport dat is aangeboden aan de minister is opgesteld door mevrouw Coulor-Rellum als coördinator van de afdeling NVS-SC en de heer Hielke Freerk Boersma (NVS-liaison). De afdeling hoopt met dit rapport een aanzet gegeven te hebben voor het instellen van een formeel opleidingsstelsel in de stralingsbescherming in Suriname en hierdoor een bijdrage te leveren aan het veilig werken en leven met ioniserende stralen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameVeilig werken met ioniserende stralen