Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Vanaf woensdag duizenden op been voor avd

Geplaatst

op

door

V

Over twee dagen wordt er een aanvang gemaaktmet de vijftigste editie van de avond vierdaagse. Dit in de volksmond beterbekend als de avond vierdaagse. Vele ogen zijn gericht naar de junioren en ooknog de senioren groepen die aan de avd zullen deelnemen. Naast deze zijn er ookindividuele lopers. Voor wat 2018 betreft was er in vergelijking met devoorgaande jaren een toename aan het aantal van de individuele lopers. 

Zelfs artiesten liepen individueel om dan veelinteractie met hun fans te hebben maar ook hun meest bekende liederen van deperiode met de verschillende deelnemende groepen te zingen. De passieve loperskijken meestal naar de creatie van klederdrachten en als er groepen zijn dieiedere dag een ander tenue aandoen. In de meeste gevallen zijn het debedrijfsklasse participanten als SLM, Fernandes en Parbo Bier die voor wat datbetreft altijd van zich laten spreken.

De meeste groepen zijn zo goed als klaar voordeelname om zich van hun beste kant te laten zien. De avond vierdaagse startwoensdag aanstaande. Rond 15:30 uur vin het officieel gedeelte met de nodigetoespraken plaats gevolgd door het startsein dat onder andere door devoorzitter van de BVSS, Purcy Olivieira gegeven zal worden. Het geheel duurttot en met zaterdag aanstaande. Op die dag worden de winnaars in deverschillende klassen bekend gemaakt en mogen die hun welverdiende trofeeën inontvangst nemen.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

RGB verstrekt 450 grondpapieren in Commewijne

Geplaatst

op

door

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft te Richelieu in het district Commewijne 450 grondbescheiden uitgereikt. “Dit is een grote stap, omdat burgers in kwestie niet tientallen jaren hebben gewacht op hun bescheiden”, zegt RGB-directeur Leandra Woei. Ongeveer 300 personen die een jaar terug een volkswoning toegewezen hebben gekregen te Richelieu mochten hun bereidverklaring ontvangen. Ook 150 anderen die in 2015 een bereidverklaring voor een perceel hadden gekregen en aanvaard mochten hun toewijzingsbeschikking in ontvangst nemen.

De RGB-directeur roept burgers op om hun aanvraag voor een bereidverklaring via de formele weg te doen. Dit moet gebeuren via de balie bij het Domeinkantoor en niet door geld aan derden daarbuiten te geven. Een probleem waarmee RGB vaak geconfronteerd wordt, is dat personen bij hun aanvraag niet alle bijbehorende documenten indienen, waardoor het een hele tijd duurt om hun te achterhalen. Aan burgers wordt gevraagd om complete documenten in te dienen.  “Als jouw aanvraag compleet is, dan kunnen wij deze stukken ook sneller afhandelen.” De bedoeling van RGB is om in de komende maanden in Wanica, Nickerie, Para en Saramacca grondpapieren te verstrekken aan burgers.

Het ministerie van RGB is momenteel in een proces van automatisering. Dit heeft volgens de directeur in zekere mate ervoor gezorgd, dat er een goed beeld is van de bereidverklaringen die zijn aanvaard. Hierdoor kan het ministerie sneller inspelen en dus aan de slag gaan met het opmaken van de toewijzingsbeschikking van burgers, die vorig jaar hebben aanvaard. “Wij zijn hier geconfronteerd met mensen die twintig of tien jaar terug hebben aanvaard en nooit hun toewijzingsbeschikking hebben ontvangen. De digitalisering geeft ons een heel duidelijk beeld van bereidverklaringen die zijn aanvaard”, zegt de RGB-directeur.

Lees verder

Suriname

NPS en Abop bekijken mogelijkheden voor samenwerking

Geplaatst

op

door

De Nationale Partij Suriname (NPS) en de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop) bekijken mogelijkheden om bij de verkiezingen van mei 2020 te kunnen samenwerken.  Beide partijen zijn het erover eens, dat het beleid van de voorbije jaren niet kan worden gecontinueerd. Met de huidige regeerders is de financieel-economische situatie onder grote druk komen te staan. De effecten hiervan zijn duidelijk te zien in de maatschappelijke verhoudingen, het onderwijs, de gezondheidssector en infrastructuur.

Volgens de partijtoppers worden de komende verkiezingen bijzonder, omdat het een keus is tussen doorgaan met het funeste leningenbeleid, steeds verhogen van de kosten van levensonderhoud, een ernstig verzwakte SRD, het uitvoeren van dure showprojecten zonder de economische en financiële haalbaarheid te bewijzen, het verslechteren van het investeringsklimaat, het uitblijven van investeringen en het buitenlands beleid dat Suriname verder isoleert of het beginnen van een verantwoord beleid voor herstel en wederopbouw van het land.

De partijen hebben geconstateerd dat de huidige NDP-regering alle middelen en mogelijkheden inzet zoals de wijziging van wetten om andere partijen te beknotten in de uitoefening van hun verenigingsrecht. Verder is de regering van plan buitensporige leningen te nemen om een beeld te creëren, in de resterende maanden, alsof alles goed gaat zoals zij al in 2014 en 2015 heeft gedaan. De NPS en Abop gaan na hoe gezamenlijk een eind te maken  aan de huidige situatie en het proces voor groei en ontwikkeling opnieuw in te zetten. “Geen enkele partij zal een zodanige meerderheid behalen om alleen te regeren. Het is daarom belangrijk om nu al na te gaan welke samenwerkingsverbanden mogelijk kunnen worden ontwikkeld voor het oplossen van de problemen die wij vandaag als samenleving meemaken”, stellen de NPS en de Abop. 

De commissie is ingesteld door NPS-voorzitter Gregory Rusland en Ronnie Brunswijk van de Abop. In de commissie hebben zitting de leden Marinus Bee, Patricia Etnel, Stanley Betterson, Hesdy Pigot, Gilbert van Lierop en Irshaad Fatehmahomed.

Lees verder

Meest gelezen

X