zaterdag 13 juli 2024
27 C
Paramaribo
14.4 C
Amsterdam
0
(0)

Universele rechten van het kind ook in Coronie

lees ook ...

LVV onderzoekers en voorlichters volgen training over Kobo T...

Onderzoekers en voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben recent een basistraining gevolgd over het gebruik van Kobo Toolbox. Deze kosteloos beschikbare software ...

Spelend werden op vrijdag 4 augustus jongstleden kinderen en leerkrachten in het district Coronie bewust gemaakt van de universele rechten van het kind. De opkomst in het Multifunctioneel Centrum te Totness was goed. Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) richtte het woord tot de aanwezigen en benadrukte dat de universele rechten van het Surinaams kind, die cruciaal zijn, een speciaal plaats heeft in het beleid van zijn ministerie.

Aan de kinderen is voorgehouden, dat ‘onderwijs genieten’ een recht is dat niemand hen mag onthouden. Ook dat zij bescherming moeten krijgen tegen mishandeling en geweld. Leerkrachten werd inzicht verschaft in hoe het kind te begrijpen in zijn belevingswereld en vandaar uit het kind te begeleiden, zodat het volledig kan profiteren van de kinderrechten.

Bij het ministerie zijn het concept van Youth POWER en het Jeugdprofiel, fundamenten van beleid.  “Kinderen zijn afhankelijk van volwassenen wat ze kwetsbaar kan maken, daarom moeten ze weten wat hun rechten zijn en hoe en waar zij hulp kunnen zoeken als hun rechten worden geschonden”, hield de bewindsman voor.

Hij wees erop dat men in Coronie hiervoor terecht kan bij Sercheenio Moeljakarta, die vertegenwoordiger is van Jeugdraad Suriname. Het jeugdraadslid zal vervolgens de aangekaarte problemen bespreken in de Jeugdraad Suriname, zodat er duurzame oplossingen kunnen komen. De bewindsman riep de aanwezige jongeren op om de opgedane kennis over de rechten van het kind te delen met zowel jongeren, als volwassenen.

Sandhia Soekhoe-Hanoeman, vertegenwoordiger van UNICEF in Suriname draagt de overtuiging dat kinderen hun rechten moeten kennen, waardoor zij een punt kunnen maken als volwassenen hun rechten negeren.

Myra Cruden, districtssecretaris van Coronie, vroeg naast de rechten van het kind, ook aandacht voor de plichten van het kind, omdat plichten even belangrijk zijn als rechten om op te groeien tot een volwaardige en succesvolle burger.

Het project ‘Kinderrechten’ wordt door het ministerie uitgevoerd in samenwerking met UNICEF, en richt zich op de naleving van het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind. Ons land heeft dit verdrag getekend, en is daardoor verplicht toe te zien op de naleving ervan. Het ministerie vraagt via dit project aandacht voor de kinderrechten van het Surinaams kind.

Bron: Communicatie Dienst Suriname

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameUniversele rechten van het kind ook in Coronie