dinsdag 25 juni 2024
24.6 C
Paramaribo
19.9 C
Amsterdam
0
(0)

Training in hydrocultuur op Kwatta

lees ook ...

MinOWC start projecten om leerachterstanden te verminderen

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft leerkrachten opgeroepen om extra uren te draaien tijdens de vakantie om leerlingen met leerachterstanden te ondersteunen. Minister He...

Er is vandaag een basistraining in hydrocultuur verzorgd voor voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), leden van land- bouwcoöperaties en overige belangstellenden. De training vond plaats in de zaal van de Cooperatie Kwatta.

De training werd verzorgd door de afdeling Groenten Onderzoek van het LVV-directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV). Deze hydrocultuurtraining valt binnen het project voor Landbouw Concurrentievermogen van de Inter-American Development Bank (IDB), welke gericht is op het versterken en verbeteren van het concurrentievermogen van landbouwers met als uiteindelijk doel de verhoging van landbouwinkomsten, productiviteit en export.

De productie van gewassen is een uitdagende onderneming waarbij de gewassen voortdurend worden blootgesteld aan ongunstige weers,- en klimaatsomstandig-heden. Deze spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het tempo van de gewasproductie. “Onze landbouwers staan onder enorme druk vanwege de klimaatsverandering waar de productie enorm onder lijdt terwijl aan de andere kant de vraag naar voedsel wereldwijd stijgt,” zei DLOAV-directeur Anand Ramkisoensing die de opening van de training verrichte.

Beschermde landbouw waar hydrocultuur onder valt, biedt volgens hem hierin een oplossing. Hydrocultuur is namelijk het telen van planten met water in kassen zonder aarde als groeimedium met de nadruk op het voldoen aan de voedings-behoeften van de planten. Deze teeltmethode leidt tot gunstige groei omstandig-heden waarbij de gewassen niet alleen beschermd zijn tegen ongunstig weer en tegen verschillende plagen. Hierdoor krijgt men ook producten van betere kwaliteit. Eén van de grootste voordelen is dat dit systeem het mogelijk maakt het heel jaar door gewassen te telen en reeds op een kleine oppervlakte kan worden toegepast.

Sandesh Bajnath, een aan de training deelnemende jonge agrariër van Weg naar Zee, ziet zich verrijkt met de kennis die hij heeft opgedaan. Hij heeft veel ervaring met verbouwen op open veld en de daarbij horende nadelige gevolgen voor zijn productie vanwege de klimaatsverandering. Het telen in gecontroleerde om-standigheden zoals hydrocultuur biedt hem de oplossing voor zekerheid binnen zijn productie. “Een echte aanrader voor zowel groot- als kleinlandbouwers!” reageerde de jonge ondernemer enthousiast.

Het toepassen van dit systeem die vele voordelen biedt vereist echter goede kennis en begrip van onder andere de principes van plantenfysiologie en organische chemie waardoor training zoals deze aangeboden wordt door het ministerie van LVV vrijwel essentieel is. Eén van de doelstellingen van het ministerie van LVV is namelijk om voedselzekerheid en –veiligheid in het land te garanderen.

In het kader hiervan is het beleid van het ministerie ook gericht op het stimuleren en faciliteren van de samenleving voor het uitoefenen van erfcultuur middels hydro-cultuursystemen om te kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften, alsook voor commerciele doeleinden.

De participanten mochten ter afsluiting van de training een certificaat in ontvangst  nemen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameTraining in hydrocultuur op Kwatta