dinsdag 28 mei 2024
25 C
Paramaribo
18.5 C
Amsterdam
0
(0)

Training ‘Decent Work’ op Trinidad and Tobago

lees ook ...

Gajadien: “VHP niet meer afhankelijk met 34 zetelsR...

Tijdens een massameeting zaterdagavond heeft de VHP, onder leiding van ondervoorzitter en fractieleider Asiskumar Gajadien, haar ambitieuze doel voor de komende verkiezingen van 25 mei 2025 aangekondi...

Suriname’s nationale ‘Decent Work’ Commissie is van 15 tot en met 21 april 2023 gast van de International Labour Organization (ILO) voor een training en workshop op Trinidad and Tobago. De training is in het kader van het derde Decent Work Country Programma Suriname.

Het programma is bedoeld om het leven van de werkende mensen en hun gezinnen te verbeteren, zodat ze welvaart en welzijn kunnen ervaren door hun arbeid. Ook is het programma bedoeld om het ondernemen in Suriname aangenamer te maken waardoor ondernemers stabiele bedrijven kunnen draaien, waardoor er meer fatsoenlijke banen ontstaan.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid. Het doel van deze workshop is om de leden van de commissie op niveau te houden met de nodige instrumenten ter implementatie, monitoring en evaluatie van het Decent Work Programma. De workshop is een aanbieding van de ILO, en wordt gehouden op de ILO Caribbean office te Port of Spain.

De commissie is er onder andere verantwoordelijk voor dat er in Suriname maatregelen worden getroffen die verandering teweeg brengen voor werkende mensen, hun gezinnen en bij de ondernemers. De commissie moet ook nagaan welke vorderingen er zijn gemaakt in Suriname en welke veranderingen er daadwerkelijk ontstaan. De ILO zal de commissie daarbij de nodige tools en assistentie bieden.

Op de dagen 2 tot en met 5 van de workshop zal het resultatenkader van het Decent Work Programma bekeken worden. Dit zal maken dat de verwachte resultaten kunnen worden gevolgd en eventueel bijgesteld. Het kader bestaat uit vier pijlers: werkgelegenheid, sociale bescherming, arbeidsrechten en sociale dialoog.

De werkgelegenheidspijler van het resultatenkader richt zich op het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt, het creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van productief en waardig werk. Dit wordt bereikt door het bevorderen van economische groei, het creëren van banen en het verbeteren van de productiviteit.

De sociale beschermings-pijler richt zich op het waarborgen van sociale bescherming voor werknemers en hun gezinnen. Dit omvat ziekteverzekering, pensioen, werkloosheids-uitkeringen en andere sociale voorzieningen.

De arbeidsrechtenpijler heeft als doel om de arbeidsrechten te bevorderen en te beschermen. Dit omvat het recht op vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, het bestrijden van kinderarbeid, gedwongen arbeid en discriminatie op de werkvloer.

De sociale dialoogpijler richt zich op het bevorderen van een constructieve dialoog tussen werkgevers, werknemers en de overheid. Dit is van belang voor het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving en het bevorderen van sociaal overleg tussen de betrokken partijen. Dit kan resulteren in meer collectief overleg (meer CAO’s) en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving.

Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie op de arbeidsmarkt. Naast de bevordering van ondernemerschap is een ander belangrijk onderdeel van het programma, bevordering van de productiviteit op de arbeidsmarkt. Dit zal leiden tot sterkere bedrijven in Suriname, maar ook voor een betere beloning en voorzieningen voor werknemers en hun gezinnen. Hierbij wordt gestreefd naar het creëren van decent jobs, het stimuleren van investeringen en het bevorderen van innovatie. Dit draagt bij aan economische groei en welvaart.

Tot slot richt het derde Decent Work Programma zich op het beschermen van werknemers-rechten. Hierbij wordt aandacht besteed aan zaken als arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid op het werk, en het voorkomen van gedwongen arbeid en kinderarbeid.

De verwachting is dat de bijdrage van de leden van de commissie aan de implementatie van het programma, beter tot haar recht zal komen na de opgedane kennis. De training te Port of Spain wordt verzorgd en gefinancierd door de ILO.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameTraining 'Decent Work' op Trinidad and Tobago