Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Toppers Surinaamse Post Spaar Bank met verplicht verlof

Geplaatst

op

door

President Desi Bouterseheeft overleg gevoerd over de kwestie rond de Surinaamse Postspaarbank (SPB).Aan de verantwoordelijke functionarissen is gevraagd afstand te houden doorverlof op te nemen tijdens het onderzoek. Dit meldt het Nationaal InformatieInstituut. 

Het persbericht:

“Sinds dagencirculeren berichten over mogelijke grootschalige malversaties die zich zoudenhebben voltrokken bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), die erg veel onrustin de gemeenschap hebben teweeggebracht. Naar aanleiding hiervan is opinstructie van president Desiré Delano Bouterse op het presidentieel paleisoverleg geweest. Dit overleg vond plaats op maandag 13 mei 2019. Aan ditoverleg hebben deelgenomen de president, de ministers van Financiën en Justitieen Politie, de Procureur-Generaal, de president van de Centrale Bank vanSuriname, alsook de regeringscommissaris bij de Centrale Bank. 

Volgend op dit overlegwenst de regering het volgende bekend te maken:

1.         Aan de Procureur-Generaal zijninmiddels documenten ter hand gesteld op basis waarvan allereerst eenvooronderzoek wordt ingesteld, ten einde na te gaan of deze documentenwerkelijk van de bank afkomstig zijn.

2.         Voor dat vooronderzoek heeft deminister van Financiën inmiddels aan de Centrale Lands Accountants Dienst enhet accountantskantoor Lutchman de opdracht verstrekt voor een internonderzoek, aan welk onderzoek een forensisch registeraccountant zal wordentoegevoegd.

3.         Mocht komen vast te staan dat debetreffende informatie van de SPSB afkomstig is, dan zal de vraag beantwoordworden of er mogelijk sprake is van enig gepleegd strafbaar feit dat een, onderleiding van het Openbaar Ministerie uit te voeren strafrechtelijk onderzoekrechtvaardigt.

4.         Inmiddels zullen de verantwoordelijkefunctionarissen gepaste afstand houden van het onderzoek door verlof op te nemenzo lang het onderzoek voortduurt.

Aan de gemeenschap wordtinmiddels de verzekering gegeven dat de regering deze aangelegenheid serieusopvat en de geëigende maatregelen heeft genomen.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Gezondheidscentrum duurzame aanwinst voor Para

Geplaatst

op

door

Het eerste gezondheidscentrum van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Onverwacht in het district Para, is volgens districtscommissaris Armand Jurel een duurzame aanwinst. Een wens van de gemeenschap is hiermee in vervulling gegaan, omdat bij elke hoorzitting met de districts- en ressortraden steeds is gevraagd naar uitgebreide dienstverlening aan eerstelijnzorg.

De burgervader van Para verwacht dat het centrum niet alleen een tijd-, maar ook kostenbesparend effect zal hebben voor de districtsbewoners. Zij hoeven namelijk niet meer naar Paramaribo of Lelydorp af te reizen voor gezondheidszorg.

De ingebruikname van dit centrum noemt minister Antoine Elias van Volksgezondheid een mijlpaal. Er zijn binnen het Health Sector Support Programa zeven centra gepland. In Para is het tweede in gebruik genomen. Op 26 juli wordt in de van Pettenpolder in Nickerie, het eerstvolgende centrum geopend en binnen twee maanden één in Paramaribo. Behalve spreekkamers heeft de RGD – poli een laboratorium, apotheek, spoedhulp, ambulancedienst, huisartsenzorg en moeder- en kindzorg.

In Para is de internationale luchthaven gevestigd en zijn er ook een aantal recreatieoorden. Met het oog op de grote vakantie in augustus, is dit gezondheidscentrum een goede aanwinst in geval er ongelukken gebeuren.

In het centrum werken vijf artsen, die worden ondersteund door zeven verpleegkundigen. De RGD-poli is zeven dagen per week geopend van 7 uur ‘s morgens tot 22 uur ‘s avonds.

Lees verder

Suriname

Lavrov brengt officieel werkbezoek aan Suriname

Geplaatst

op

door

De komst van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, zal de banden tussen Suriname en Rusland verder verstevigen. De bewindsman vertoeft op 26 en 27 juli 2019 in ons land voor een officieel werkbezoek. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, dat Suriname met alle bevriende mogendheden de samenwerking verder uitdiept.

Een van de recente voorbeelden is de komst van de Boliviaanse president Evo Morales. Ook is dat het geval met de Verenigde Staten van Amerika, Marokko, Frankrijk, Brazilië, India en China somt de bewindsvrouw enkele voorbeelden op. De komst van de minister van Rusland biedt perspectief op het gebied van onder andere de oliesector. Maar ook op het vlak van onderwijs levert Rusland een bijdrage aan ons land. Studenten uit ons land hebben aldaar studies gevolgd. Minister Pollack-Beighle verwijst verder naar de hulp op het gebied van de gezondheidszorg. Recentelijk heeft Rusland apparatuur gedoneerd aan het ’s Lands Hospitaal. Ten aanzien van veiligheid kan ons land ook profiteren van de samenwerking met de bevriende mogendheid. Er zijn trainingsmogelijkheden voor de politie, militairen, brandweerlieden maar ook op het gebied van cybersecurity kan ons land de nodige assistentie verkrijgen.

Rusland heeft in de VN Veiligheidsraad een permanente zetel.  Suriname kan van deze mogelijkheid gebruik maken om een niet permanente zetel te verkrijgen. Ons land heeft de ambitie om in 2043-2044 deel uit te maken van de veiligheidsraad. Suriname biedt grote mogelijkheden voor foreign direct investments op het gebied van landbouw en toerisme, stelt minister Pollack-Beighle. Het ligt in de bedoeling dat er een joint statement komt van de beide landen. Minister Lavrov van de Russische Federatie zal eerst de ministeriële vergadering tijdens de BRICS Summit in Brazilië bijwonen, waarna hij afreist naar ons land. Het beleid van de regering Bouterse is volgens onze BuZa minister om een lange termijnvisie te ontwikkelen in het belang van de totale samenleving.

Lees verder

Meest gelezen

X