Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Toppers Surinaamse Post Spaar Bank met verplicht verlof

Geplaatst

op

door

President Desi Bouterseheeft overleg gevoerd over de kwestie rond de Surinaamse Postspaarbank (SPB).Aan de verantwoordelijke functionarissen is gevraagd afstand te houden doorverlof op te nemen tijdens het onderzoek. Dit meldt het Nationaal InformatieInstituut. 

Het persbericht:

“Sinds dagencirculeren berichten over mogelijke grootschalige malversaties die zich zoudenhebben voltrokken bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), die erg veel onrustin de gemeenschap hebben teweeggebracht. Naar aanleiding hiervan is opinstructie van president Desiré Delano Bouterse op het presidentieel paleisoverleg geweest. Dit overleg vond plaats op maandag 13 mei 2019. Aan ditoverleg hebben deelgenomen de president, de ministers van Financiën en Justitieen Politie, de Procureur-Generaal, de president van de Centrale Bank vanSuriname, alsook de regeringscommissaris bij de Centrale Bank. 

Volgend op dit overlegwenst de regering het volgende bekend te maken:

1.         Aan de Procureur-Generaal zijninmiddels documenten ter hand gesteld op basis waarvan allereerst eenvooronderzoek wordt ingesteld, ten einde na te gaan of deze documentenwerkelijk van de bank afkomstig zijn.

2.         Voor dat vooronderzoek heeft deminister van Financiën inmiddels aan de Centrale Lands Accountants Dienst enhet accountantskantoor Lutchman de opdracht verstrekt voor een internonderzoek, aan welk onderzoek een forensisch registeraccountant zal wordentoegevoegd.

3.         Mocht komen vast te staan dat debetreffende informatie van de SPSB afkomstig is, dan zal de vraag beantwoordworden of er mogelijk sprake is van enig gepleegd strafbaar feit dat een, onderleiding van het Openbaar Ministerie uit te voeren strafrechtelijk onderzoekrechtvaardigt.

4.         Inmiddels zullen de verantwoordelijkefunctionarissen gepaste afstand houden van het onderzoek door verlof op te nemenzo lang het onderzoek voortduurt.

Aan de gemeenschap wordtinmiddels de verzekering gegeven dat de regering deze aangelegenheid serieusopvat en de geëigende maatregelen heeft genomen.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Veroorzaker aanrijding laat slachtoffers in hulpeloze toestand achter

Geplaatst

op

door

De politie van de verkeersunit van Regio Midden kreeg in de vroege ochtend van zondag 12 mei melding van het Command Center, dat een auto twee voetgangers aan de Kwattaweg had aangereden.

De wetsdienaren gingen naar de opgegeven locatie en troffen de slachtoffers ter plaatse aan. De slachtoffers waren de 48-jarige Mukesh, J. en de 50-jarige Sharmiladebie, T. Zij verklaarden dat terwijl zij de straat overstaken zij door een blauw gelakte personenauto zijn aangereden. Dat de autobestuurder na de aanrijding is door gereden. De slachtoffers werden per ontboden ambulance overgebracht naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis om medisch behandeld te worden.
Twee dagen na de aanrijding meldde de 24-jarige autobestuurder zich aan bij de politie. Het betreft in deze de 24- jarige Armand, E. Armand verklaarde verder dat hij de auto gesloopt had en de autozittingen verbrand had om bewijsmateriaal weg te maken.

Op zijn aanwijzing werd de locatie aangedaan waar hij de losse delen van de auto verstopt had. In het belang van het onderzoek zijn de losse delen van de auto door de politie in beslag genomen. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Armand, E. hangende het onderzoek in verzekering gesteld door de politie. Armand is niet in het bezit van een rijbewijs.

Lees verder

Suriname

Verdachte aangehouden bij een “road-block” van de politie

Geplaatst

op

door

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade,bijgestaan door andere collegae, hebben tijdens een al geheleveiligheidscontrole, op zaterdag 4 mei in het district Brokopondo een voertuigbestuurdertot stoppen gesommeerd.

Daarbij is de 26-jarige meerijder Mugabe, A.aangehouden, nadat op hem verschillende drugssoorten zijn aangetroffen en inbeslag genomen.

Volgens verklaring van Mugabe is hij drugsgebruiker.Hij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Lees verder

Meest gelezen