Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Toppers Surinaamse Post Spaar Bank met verplicht verlof

Geplaatst

op

door

President Desi Bouterseheeft overleg gevoerd over de kwestie rond de Surinaamse Postspaarbank (SPB).Aan de verantwoordelijke functionarissen is gevraagd afstand te houden doorverlof op te nemen tijdens het onderzoek. Dit meldt het Nationaal InformatieInstituut. 

Het persbericht:

“Sinds dagencirculeren berichten over mogelijke grootschalige malversaties die zich zoudenhebben voltrokken bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), die erg veel onrustin de gemeenschap hebben teweeggebracht. Naar aanleiding hiervan is opinstructie van president Desiré Delano Bouterse op het presidentieel paleisoverleg geweest. Dit overleg vond plaats op maandag 13 mei 2019. Aan ditoverleg hebben deelgenomen de president, de ministers van Financiën en Justitieen Politie, de Procureur-Generaal, de president van de Centrale Bank vanSuriname, alsook de regeringscommissaris bij de Centrale Bank. 

Volgend op dit overlegwenst de regering het volgende bekend te maken:

1.         Aan de Procureur-Generaal zijninmiddels documenten ter hand gesteld op basis waarvan allereerst eenvooronderzoek wordt ingesteld, ten einde na te gaan of deze documentenwerkelijk van de bank afkomstig zijn.

2.         Voor dat vooronderzoek heeft deminister van Financiën inmiddels aan de Centrale Lands Accountants Dienst enhet accountantskantoor Lutchman de opdracht verstrekt voor een internonderzoek, aan welk onderzoek een forensisch registeraccountant zal wordentoegevoegd.

3.         Mocht komen vast te staan dat debetreffende informatie van de SPSB afkomstig is, dan zal de vraag beantwoordworden of er mogelijk sprake is van enig gepleegd strafbaar feit dat een, onderleiding van het Openbaar Ministerie uit te voeren strafrechtelijk onderzoekrechtvaardigt.

4.         Inmiddels zullen de verantwoordelijkefunctionarissen gepaste afstand houden van het onderzoek door verlof op te nemenzo lang het onderzoek voortduurt.

Aan de gemeenschap wordtinmiddels de verzekering gegeven dat de regering deze aangelegenheid serieusopvat en de geëigende maatregelen heeft genomen.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

VCB Hosselaar doet aangifte tegen politie ambtenaar

Geplaatst

op

door

De politie van het bureau Keizerstraat heeft onlangs een actie gedraaid in de binnenstad van Paramaribo. Het gaat bij deze om een zuiveringsactie om illegale verkopers in de omgeving van de Centrale markt en de VCB bank in de kraag te vatten. Volgens enkele hosselaars die dagelijks voor de VCB bank zijn ging niet alles feilloos. Volgens een hosselaar is hij bij die actie door een agent die bekend bij hem is gezakkenrold . Culturu.com sprak met de aangever van het geval en de politie.

Lees verder

Suriname

Centrale Markt krijgt grote schoonmaakbeurt

Geplaatst

op

door

De Centrale Markt van Suriname gelegen aan de Waterkant geniet momenteel een grote schoonmaakbeurt. Het schoonmaken van de markt gebeurt op regulier basis maar om een bepaalde periode kiest de leiding van de markt er voor om een grote schoonmaak van de markt te doen. Culturu.com bracht ook een bezoek aan de grote schoonmaak en had een gesprek met de marktmeester, John Lecton

Lees verder

Meest gelezen

X