Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Toelating leden nieuw Surinaams parlement op 29 juni

Geplaatst

op

Dna Gebouw

De nieuwe leden van het Surinaamse parlement, De Nationale Assemblee (DNA), moeten op 29 juni worden beëdigd en toegelaten. De zittingsperiode van het huidige parlement van vijf jaar zit er dan op. Bij de DNA worden nu de voorbereidingen getroffen voor het aantreden van de nieuwe volksvertegenwoordigers voor de komende zittingstermijn, zegt assembleevoorzitter Jennifer Simons.

Er wordt met de diverse politieke partijen die reeds een zetel hebben in het parlement besproken of de vergadering vanwege de COVID-19-maatregelen buiten de DNA wordt gehouden. Momenteel worden alle nodige voorbereidingen om te komen tot de vergadering getroffen. Er vindt tegelijkertijd afronding plaats van de verschillende zaken voor een goede overdracht.

Om toegelaten te worden tot de DNA moet de griffie beschikken over geloofsbrieven, proces-verbaal, eedsformulier, uittreksel uit het register van de burgerlijke stand en een verklaring openbare betrekkingen) van de gekozen assembleeleden. Ook zijn vereist een nationaliteitsverklaring, bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, kennisgeving van aanvaarding en curriculum vitae.

Met de genoemde documenten worden persoonlijke dossiers van de gekozen leden aangelegd, waarbij de wettelijke regelingen in acht worden genomen. De beëdiging vindt plaats in een buitengewone openbare zitting van DNA. Na de toelating van de 51 leden tot de DNA vindt de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter plaats. Zoals de verdeling van het beoogde nieuwe kabinet bestaande uit de VHP, ABOP, NPS en PL eruit ziet, gaat het voorzitterschap van de DNA naar de ABOP.

Culturu.com

Reageer op dit bericht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties


Advertentie

Suriname

Anti-Fraude Platform in Suriname beëindigt werkzaamheden

Geplaatst

op

Afp

Het Anti-Fraude Platform heeft op 10 juli het Anti-Fraude Platform Verkiezingen 2020 (AFP) eindrapport aangeboden aan DNA-voorzitter Ronnie Brunswijk en VHP- voorzitter Chan Santokhi en heeft hiermee haar werkzaamheden beëindigd. Het rapport werd aangeboden door Asiskumar Gajadin, voorzitter van het Anti-Fraude Platform.

Het Anti-Fraude Platform heeft op een effectieve manier inhoud gegeven aan democratische verantwoordelijkheid en middels het uitvoeren van de AFP-doelstellingen bijgedragen aan het waarborgen van democratische principes, waarden en normen en het verlagen van fraude risico’s tijdens de verkiezingen.

Met het bindend verklaren van de verkiezingen door het OKB en het binnenkort aantreden van de nieuwe democratische regering, zullen de activiteiten van het AFP niet voortgezet worden. Het AFP hoopt de ervaringen die zijn opgedaan en de tools die zijn ontwikkeld, te kunnen overdragen aan het Nationaal Waarnemers Instituut (SNWIS), dat hoewel recentelijk opgericht, haar rechtsbestaan reeds bewezen heeft tijdens deze verkiezingen en ons inziens haar werkzaamheden ook buiten verkiezingstijden op continue basis door moet zetten.

Het AFP heeft op basis van ervaringen en evaluaties onder andere aanbevolen:

– De erkenning en waardering voor het werk van het AFP en SNWI vanuit de samenleving is o.i. een bevestiging dat de behoefte bestaat voor formele instituten die democratische principes, waarden en normen kunnen bewaken en beschermen. Wij juichen het dan ook toe dat het SNWIS de juridische basis heeft gelegd om officiële erkenning te verkrijgen als nationaal waarnemingsinstituut en ondersteunen de voortgang hiervan volledig.

-Het organisatie systeem van de verkiezingen moet verbeterd en waar nodig hervormd worden, zodat het ook in de aanloop naar de verkiezingen toe transparant is voor iedereen.

– Hervormingen van de overheidssystemen die essentieel zijn voor efficiëntere verkiezingen, i.e. de kiezerslijst, training personeel, digitalisering, etc.

– Democratische vernieuwingen en aanpassing wetgeving verkiezingen ter garandering van een evenwichtig en minder fraude- gevoelig kiessysteem.

– Vergroten van de safe- guards voor fraude- vrije verkiezingen.

– Behouden van een permanent antifraude meldpunt.

– Instellen van een “Verkiezingsautoriteit” dat de organisatie van de verkiezingen ter hand neemt.

Het Anti Fraude Platform Verkiezingen 2020 bedankt de samenleving en de instituten die het Platform van begin tot eind erkend en ondersteund hebben en daarmee hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling van het AFP. Het AFP is in het bijzonder erkentelijk aan de media die een belangrijke liaison functie hebben vervuld naar de samenleving toe en samen met ons de democratie hebben bewaakt.

Culturu.com

Lees verder

Suriname

Opnieuw een coronadode in Suriname;teller op 18

Geplaatst

op

Coronavirus Test

Zojuist is de 18de coronadode genoteerd in Suriname. Door het COVID-19-team zijn er nog geen nadere details bekendgemaakt. Vernomen wordt dat het om een Braziliaanse goudzoeker gaat.

Voor vandaag alleen zijn er 27 nieuwe geïnfecteerden erbij gekomen. De teller van de actieve gevallen is naar 227 geklommen. Het aantal genezen verklaarde personen is gestegen naar 481. Momenteel liggen er 4 personen op de Intensive Care Unit.

Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen