maandag 20 mei 2024
29 C
Paramaribo
16 C
Amsterdam
0
(0)

Suriname’s inflatie daalt, begrotingstekort krimpt, monetaire reserves versterken

lees ook ...

Bouwcommissie versterkt team en werkt aan regelgeving voor b...

De Bouwcommissie van het ministerie van Openbare Werken (OW), onder leiding van voorzitter Indersing Gangabisoensingh, is sinds haar installatie actief bezig met het verbeteren van de regelgeving in d...

Op de vooravond van de Dag van de Arbeid hebben de Surinaamse vakbonden positief gereageerd op een uitnodiging van de regering voor een constructief gesprek. Tijdens deze bijeenkomst op dinsdag 30 april zijn verschillende belangrijke kwesties besproken, met name gericht op de voorbereidingen voor nieuwe onderhandelingen na juli 2024.

Aan het overleg namen deskundigen van zowel de regering als de vakbeweging deel, waaronder prominente figuren zoals Errol Snijders van de Moederbond, Mike Miskin van CLO, en Armand Zunder van Ravaksur. Het gesprek richtte zich voornamelijk op de aangepaste tarieven van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) en maatregelen ter versterking van de koopkracht.

Zunder, de woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), benadrukte tijdens het overleg dat de recent aangepaste EBS-tarieven een zware last vormen voor de samenleving. President Chandrikapersad Santokhi verklaarde dat een afbouw van SRD 5,2 miljard nodig is om de druk op de staatsuitgaven te verlichten. Als beschermende maatregel voor de samenleving kondigde de regering aan dat ze zal overstappen naar subjectsubsidies, verdeeld over drie categorieën van verbruik.

Experts van het ministerie van Financiën en Planning presenteerden een update over de huidige financiële situatie van het land. De inflatie, die in 2020 nog ruim 60% bedroeg, wordt nu geprojecteerd tussen de 11% en 14% voor 2024. Het begrotingstekort, dat in 2020 18,2% was, wordt verwacht te dalen naar 2,6% in 2024.

Bovendien zijn de monetaire reserves versterkt met 1,4 miljard Amerikaanse dollars, wat een positieve stap aangeeft in Suriname’s ontwikkelingsrichting. De gesprekken zullen worden voortgezet op maandag 6 mei 2024, waarbij de energietarieven en de voorstellen van de vakbonden aan de regering verder worden besproken.

De regering blijft vastbesloten om de belangen van de samenleving te behartigen en concrete maatregelen te nemen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden. De vakbonden kijken uit naar verdere samenwerking en zijn vastberaden om oplossingen te vinden die de rechten en belangen van ambtenaren beschermen en bevorderen.

Het staatshoofd benadrukte het belang van dialoog in deze uitdagende tijden en prees de bereidheid van alle partijen om tot overeenstemming te komen. “Suriname bevindt zich momenteel in een fase van economische stabilisatie, met een groei van 3 procent. De regering zet zich in om samen met de vakbonden een model te ontwikkelen dat de gehele samenleving ten goede komt”, aldus de president.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSuriname's inflatie daalt, begrotingstekort krimpt, monetaire reserves versterken