Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Suriname…Gemoederen NPS achterban verhit

Geplaatst

op

Whatsapp Image 2020 06 27 At 10.24.34

Nadat bekend werd, dat coalitiepartner Abop het ministerie van Olie en Gas opeist, is commotie onder de NPS achterban ontstaan.

Olie op het vuur
Het lid Patricia Etnel plaatste op Facebook de volgende post:

“Wanneer leiders ervan uitgaan dat ze met de verkregen zetels kunnen MAKEN EN BREKEN wel dan is mijn antwoord:

POLITIEKE HEBZUCHT LEIDT TOT DE POLITIEKE DOOD!

Wat je vandaag hebt hoef je morgen niet te hebben!”

Uit de honderden reacties
van personen die beweren op de NPS te hebben gestemd, blijkt dat een deel teleurgesteld is. Een ander deel heeft kritisch gereageerd op deze ontwikkeling. Ook zijn vele felle reacties geplaatst.

Reactie NPS voorzitter Rusland
“Vandaag 26 juni hebben wij een structurenvergadering gehouden en zijn zaken naar voren gebracht in het kader van de samenwerking met andere partijen. Ik wil u erop wijzen dat wij één doel voor ogen hebben en dat is de toekomst van ons land veilig te stellen”, schrijft Rusland. Hij geeft verder aan dat de vraagstukken met de voorzitters van de overige partijen besproken worden en dat zij er alles aan doen zaken vlot te trekken waar zulks nodig is.

Whatsapp Image 2020 06 27 At 10.25.00

“Ik doe een beroep op u ons de ruimte te geven om zaken te bespreken en oplossingen te vinden. Gaarne geen emotionele reacties op social media plaatsen die onze werkzaamheden negatief kunnen beïnvloeden,” aldus de NPS-leider.

Vandaag komen de leiders van de aankomende coalitie bijeen “en zal worden gehoord wat de issues zijn”, zegt VHP-leider Chandrikapersad Santokhi.

Culturu.com —Ferdinand Louis

4 Reacties
4 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Zwartje
zaterdag 27 juni 2020 11:04

ABOP niet de post van olie en gas geven. Alsjeblieft niet, het land heeft een stevige leider nodig om zaken daar recht te zetten. Die verstand heeft van financiële situaties en hoe te handelen. Niet om zakken te vullen zoals de vorige dieven.

Zwartje
zaterdag 27 juni 2020 11:14

Begint dat getouwtrek nu al, de coalitie is nog niet eens geïnstalleerd. Hoe moet het verder met zo een coalitie. Brunsie , je hebt 8 of was het 9 zetels. Dat wil niet zeggen dat je kan eisen. Het gaat jullie allemaal, behalve meneer Chan, die zo zijn best doet, om geld en eigen belang om jezelf te verrijken. Ik zie hier duidelijk het ndp karakter in terug. Misschien beter dat de NPS en ABOP zich achter ndp moeten gaan scharen. HET DRAAIT ALTIJD UIT OP GELD, GELDWOLVEN. TRIEST INTRIEST. HET LAND GAAT TOCH NAAR ZIJN KLOTEN. SCHAMEN JULLIE JE… Lees verder »

Ronnievandenhout
zaterdag 27 juni 2020 14:01

Ik zou, als ik een NPS kiezer cq minister was, mij heel diep begraven. Jullie hebben er een (bewezen) zooitje van gemaakt dus, ga je nergens mee bemoeien met de coalitiepartijen. Laat ze zelf hun zaakjes regelen en wees blij dat jullie partij nog gedoogd word. En, het aller voornaamste, erken je verlies. En ga niet gelijk een grote bek op zetten, als de coalitiepartijen regeren, een maatregel neemt. En de legertop moet in zijn geheel verdwijnen. Neem je gestolen geld op en ga naar Cuba. Dan boffen jullie nog. ( Het behandelen tegen de slaven heeft bij de handelaren… Lees verder »

Boyke
zaterdag 27 juni 2020 19:09

NPS was vroeger een partij dat je u tegen zei. HENCK Aaron dat was de man. Slimme man. Nu wat heb je in huis. Nee waar zijn al die echte leiders van de NPS. Sta op. 1 die als leider geroepen voelt en de partij weer zoals toen op niveau kan brengen. Want nu…. zie ik geen leider die Suriname naar hogere hoogtes kan brengen. Nergens niet. Aaron tijd. Dat was politiek. Nu zijn het allemaal dieven die op die stoel willen zitten om hun zakken te vullenAdvertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen