Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Suriname…Drie leden van het parlement dienen Initiatiefwet burgerlijke uitzonderingstoestand in

Geplaatst

op

Dna2

Het initiatiefvoorstel ter uitvoering van de burgerlijke uitzonderingstoestand, werd ingediend door de Assembleeleden Asiskumar Gajadien en Dew Sharman van de VHP, tesamen met Edgar Sampie van de ABOP. Daar de bestaande uitzonderingstoestand welke in de Covid-19 wet tot 8 augustus geldt, zal deze wet met spoed moeten worden behandeld.
Afgelopen dinsdag is in een huishoudelijke vergadering hiervoor de commissie benoemd onder leiding van Assembleelid Cheryl Dijksteel van de VHP.

De ontwerpwet handelt over categorisering van de uitzonderingstoestand. De drie categorieën van de uitzonderingstoestand kunnen zijn:
1 (code geel), 2 (code oranje) en 3 (code rood).
De President stelt in overleg met het Crisis Managementteam vast, welke de fase van de uitzonderingstoestand is, waarna hij overgaat tot aankondiging.

Een noodfonds zal worden ingesteld met afgevaardigden van verschillende ministeries, in het bestuur.
Dit initiatiefvoorstel behelst een andere dan de eerdere werkwijze, met dien verstande dat bij afkondiging van de uitzonderingstoestand, noodvoorzieningen in werking treden. Artikel 14 van de Comptabiliteitswet uit 2019 biedt de minister van Financiën de mogelijkheid om een noodreserve op te nemen in de jaarbegroting.

De noodreserve is er voor het bieden van financiën in geval van een noodtoestand. Bij het afkondigen van een uitzonderingstoestand door de president, krijgt de regering de bevoegdheid om de
noodreserve aan te wenden.
Zouden de middelen in de noodreserve niet beschikbaar of ontoereikend zijn, heeft de regering de bevoegdheid om een beroep te doen op nationale alsook internationale financieringsbronnen.

Culturu.com—-Ferdinand Louis

1 Reactie
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A/H
woensdag 29 juli 2020 17:02

Waarom niet een nieuwe wet maken waarin de bevoegdheid van de onafhankelijke rechterlijke macht tot uitdrukking komt. Nu moet de PG een verzoek bij de DNA indienen als hij een minister mag vervolgen. Het antwoord zal altijd nee zijn. De minister behoort tot de coalitie en die hebben de meerderheid in de DNA. De wetgevende macht kan de rechterlijke macht geen restricties opleggen.Advertentie

Suriname

Nieuw regeer team doet schrikbarende onthullingen in het Surinaams parlement

Geplaatst

op

Whatsapp Image 2020 08 07 At 11.42.06 (1)

Ergens onder aan de lange lijst van onregelmatigheden, misstanden en wandaden, geconstateerd door het nieuw regeer team, is een voorlopige calculatie van de schuldenlast opgenomen. Het gaat om enorme bedragen in vreemde valuta alsook Surinaamse dollars.

Het leeuwendeel van de voor een klein land abnormaal hoge bedragen, is de besteding niet te achterhalen, of het nut ervan niet duidelijk en misschien zelf niet aanwezig.

De Assemblee-vergadering van gisteren, donderdag 06 augustus, heeft voor veel beroering gezorgd en zal grote delen van het volk nog heel lang bijblijven.

Nadat de President en de Vice-President aan het volk, hun onthullingen gedaan hadden kwamen de ministers aan het woord. Een en al een opsomming van zaken welke blijk geven van niets anders dan wanbeleid. Opvallend dat elke spreker tijdens zijn of haar beurt het heeft gehad over ongegronde bevorderingen, de last minute indiensttredingen al dan niet op basis van wurgcontracten. Ook is door een ieder aangehaald de vele betalings-achterstanden, waarbij ongewoon en abnormaal hoge bedragen genoemd zijn. Zelfs voor wat betreft de achterstand in betaling voor nutsvoorzieningen, werden schokkende bedragen opgesomd. Daarnaast zijn gigantische bedragen voor huur van panden genoemd met ook nog hoog opgelopen achterstanden.
Vandaag zal ongetwijfeld hetgeen uit de doeken gedaan is tijdens deze DNA-vergadering, op vele plaatsen onderwerp van gesprek zijn.

Culturu.com

Lees verder

Suriname

Ex-minister Hoefdraad in staat van beschuldiging gesteld door DNA

Geplaatst

op

Minister Hoefdraad Suriname

De Nationale Assemblee (DNA) heeft in de late avond van donderdag 6 augustus 2020 omstreeks 00.06 uur, in een Openbare vergadering de ex- minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging gesteld. Een hernieuwde vordering hiertoe is eerder door de procureur- generaal ingediend.

In totaal hebben 28 DNA-leden voor gestemd. In de wet is opgenomen dat voor de vervolging van politieke ambtsdragers en gewezen politieke ambtsdragers zijn ingevolge de Grondwet van de Republiek Suriname en de Wet speciale voorzieningen getroffen. Deze speciale grondwettelijke voorzieningen hebben geen betrekking op alle door de politieke ambtsdragers of gewezen politieke ambtsdragers gepleegde misdrijven, maar zijn beperkt tot slechts die misdrijven welke zijn gepleegd in de betrekking van politieke ambtsdragers. Misdrijven waarbij misbruik is gemaakt van het betreffende ambt of de positie.

Volgens artikel 140 van de Grondwet worden politieke ambtsdragers, die in die betrekking misdrijven hebben gepleegd, door de Procureur-generaal vervolgd bij het Hof van Justitie. Verder staat in de wet dat politieke ambtsdragers door de Procureur- generaal bij het Hof van Justitie kunnen worden vervolgd slechts nadat deze door De Nationale Assemblee in staat van beschuldiging zijn gesteld overeenkomstig de wet.- Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen