Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Suriname,169 besmette personen, waaronder Kolonel Jerry Slijngard

Geplaatst

op

Whatsapp Image 2020 06 12 At 08.02.03

De afgelopen dagen zijn verschillende personen betrokken bij de covid 19 bestrijding in Suriname, zelf besmet geraakt met het virus. In deze groep bevindt zich het hoofd van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), de Kolonel Jerry Slijngard.

Daniëlle Veira coördinator van het covid 19 management team geeft aan dat Slijngard helaas positief getest is en dat het covid 19 management team verdere informatie afwacht. Slijngard is in quarantaine en zijn situatie is stabiel.

Hoewel de overige leden van het managementteam niet ziek zijn worden ze wel door het BOG gemonitord. Ook is met het personeel van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) dat door Slijngard wordt geleid, goede afspraken gemaakt. De afspraken betreffen het verder uitvoeren van de werkzaamheden in verband met de aanpak van COVID-19.

Kolonel Jerry Slijngard had het in de pers vaker over onverantwoordelijk gedrag van personen die nog altijd illegaal het land binnenkomen of zich niet houden aan de gedeeltelijke lockdown. De NCCR-coördinator hekelde ook het feit dat mensen er alles aan doen om de verscherpte regels te omzeilen. Het blijkt dat er talloze telefoontjes binnenkomen bij het NCCR van mensen die pasjes willen.

Hij bracht ook naar voren dat door het stijgend aantal positieve gevallen, de quarantaineplaatsen vol raken met contactpersonen. Daarom is er steeds minder ruimte voor repatrianten. Het gros van de mensen blijkt illegaal in het land te zijn en zijn boodschap aan illegalen was duidelijk. “Kom niet illegaal naar Suriname. Tan ini yu kondre!”

Culturu.com — Ferdinand Louis

4 Reacties
4 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Boris
vrijdag 12 juni 2020 10:20

Surinamers hebben wel overal vrienden die aan pasjes kunnen komen. En zo helpen ze elkaar om regels te omzeilen ..en zo blijft het door cirkelen binnen het land. Wees streng en zet iedereen binnen. Deef ze een datum vanaf zondag gaat niemand meer op straat zoals Italië ..iedereen krijgt de tijd inkopen te doen voor 2 weken. Zo alleen kan je zulke vrienden landen aanpakken.

Ricardo op: besmette Kolonel Jerry Slijngard
vrijdag 12 juni 2020 11:35

Pak ze op knuppel ze op hun bek breek hun beenen zet ze in een helikopter dump ze s’avonds boven hun eigen land eruit . Ze komen illegaal ons land binnen ze waren gewaarschuwd. In hun land heerst er Corona besmetting als ze illegaal ons land binnen komen, besmette ze onze binnenlandse bewoners en onze inheemse bevolking. Weg met die illegale gedoe. Het kost ons gigantische problemen, onze mensen gaan voor. Draag een corona vrijpak aan en breng ze naar de grens, zeg ze als eerst volgende keer weer in suriname zijn schiet je ze gewoon dood punt uit. Ricardo… Lees verder »

Donald
vrijdag 12 juni 2020 17:05

Amerika schieten ze de zwarten dood in Suriname de illegale

Bianca
zaterdag 13 juni 2020 03:41

Van harte beterschap aan dhr. Slijngard toegewenst. Van mijn kant vind ik dat u goed werk heb verricht maar jammer genoeg dat u ook besmet geraakt bent. Hopelijk zijn u kennissen en familieleden niet besmet.
Ook wens ik de hele surinaamse samenleving die besmet is met deze virus, van harte beterschap toe. Sranang mang, oen hori a 2 of 1,5 m afstand. Oen werie wang mondkapje en wasie oen anoe regelmatig. KraktiAdvertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen