donderdag 30 mei 2024
27 C
Paramaribo
17 C
Amsterdam
4.5
(2)

Suriname ziet opkomst van dengue type 3: Toename van jonge slachtoffers

lees ook ...

Regering en vakbonden bespreken kostprijscalculatie per Kwh

Het technisch team van de regering en het technisch team van de vakbonden hebben op woensdag 29 mei een presentatie gehouden waarin uitgebreid werd gediscussieerd over de kostprijscalculatie per Kwh e...

In de afgelopen periode is er een opmerkelijke stijging van dengue-gevallen waargenomen in Suriname. Deze trend weerspiegelt zich niet alleen lokaal, maar ook in de bredere regio, waar een toename van meldingen wordt opgemerkt. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft in juli actiever ingezet op dengue-preventieactiviteiten, waaronder intensievere bespuitingsinspanningen. Stephanie Cheuk-Alam, hoofd van de Milieu-Inspectie bij het BOG, zegt dat de groei van het aantal dengue-gevallen gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan Dengue Type 3, dat momenteel overheerst.

“Er bestaan vier varianten van het denguevirus, en alle vier komen ze voor in Suriname. Momenteel is het echter vooral Dengue Type 3 dat zich verspreidt,” zegt Cheuk-Alam. Ze benadrukt dat deze specifieke variant van het denguevirus gedurende 21 jaar afwezig was in Suriname. Dit betekent dat gedurende die tijd niemand aan dit virus is blootgesteld. Als gevolg hiervan is nu een groot deel van de Surinaamse bevolking, vooral jongeren onder de 20 jaar, vatbaar voor Dengue Type 3. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal dengue-gevallen.

Momenteel wordt er actief gewerkt aan het identificeren van de locaties waar de gevallen zich voordoen, met als doel gerichte bespuitingsmaatregelen te implementeren. Cheuk-Alam benadrukt echter dat er enige uitdaging is met betrekking tot de rapportage vanuit de medische gemeenschap. Ze merkt op dat de artsen niet altijd optimaal rapporteren aan de epidemiologieafdeling van het BOG. In een poging om meer informatie te verzamelen, neemt het BOG contact op met verschillende laboratoria om in ieder geval de buurten te identificeren waar besmettingen zich voordoen.

Het BOG tracht te achterhalen of de besmette personen afkomstig zijn van een specifieke buurt, een gemeenschappelijke werkplek of een groep mensen die bij elkaar woont en mogelijk besmet is geraakt tijdens een gezamenlijke activiteit. Dit is essentieel om een systematische interventie mogelijk te maken. Het frequent besproeien van gebieden heeft immers het risico dat muggen resistent worden tegen de gebruikte middelen.

Cheuk-Alam roept daarom iedereen op om mogelijke broedplaatsen van de denguemug op te ruimen en bakken waarin larven zijn aangetroffen, grondig te reinigen. Ze benadrukt dat het negeren van deze broedplaatsen kan resulteren in een snel toenemende muggenpopulatie, wat de cyclus van ziekteverspreiding opnieuw zou kunnen starten.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSuriname ziet opkomst van dengue type 3: Toename van jonge slachtoffers