vrijdag 23 februari 2024
29 C
Paramaribo
8.3 C
Amsterdam
0
(0)

Suriname sluit overeenkomsten ter waarde van US$ 170 miljoen

lees ook ...

Margriet Apinsa opent eerste bijkantoor voor notariële afhan...

Meester Margriet Apinsa heeft onlangs haar eerste bijkantoor in de grensstad Albina, gelegen in het district Marowijne, in aanwezigheid van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk. Met de introductie van ...

Op dinsdag 12 december vond de ondertekening plaats van belangrijke overeenkomsten op het ministerie van Financiën en Planning in Suriname. De eerste overeenkomst betreft een policy based loan (PBL), waarbij Suriname een bedrag van US$ 150 miljoen als begrotingssteun zal ontvangen. Deze lening, genaamd ‘Support to public management and transparency policies in Suriname’, vereist dat Suriname hervormingen doorvoert op het gebied van overheidsmanagement en transparantie van bestuur.

Diverse maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de eisen van deze lening, waaronder aanpassingen aan de Personeelswet, verplichte landsdienarenregistratie, goedkeuring van wetgeving inzake gelijke behandeling op het gebied van arbeid, en de activering en benoeming van leden van de Anti-corruptie Commissie.

Daarnaast heeft de Rekenkamer activiteiten uitgevoerd om de transparantie in het financieel management van de overheid te ondersteunen. Dit omvatte een diagnose en actieplan op basis van het SAI Performance Measurement Framework (PMF) assessment, de ontwikkeling van manuals voor Financial Audit en Compliance Audit, en het opstellen van het Handboek voor rechtsmatigheidsonderzoek, allemaal conform de International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI).

Een ander aandachtspunt is de versterking van het financieel integriteitsraamwerk, waarbij onder andere het AML CFT CPF Nationaal Strategisch Plan en Actieplan 2022-2025 en de wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorisme Financiering (WMTF) zijn geformuleerd. Meer dan de helft van de begrotingssteun zal worden besteed aan de betaling van achterstallige aflossingen en rente aan de Centrale Bank van Suriname en nationale en internationale crediteuren.

Het resterende deel zal worden geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, woningbouw, infrastructuur en sociaal programma. Tegelijkertijd vond de ondertekening plaats van een overeenkomst getiteld ‘Programme of support for the population census and the national statistical system of Suriname (NSS)’, waarbij een bedrag van US$ 20 miljoen is gemoeid. Dit project heeft tot doel de capaciteit van het Nationaal Statistisch Systeem van Suriname (NSS) te versterken voor betrouwbare en nauwkeurige statistieken, met specifieke aandacht voor de negende volks- en woningtelling in 2024.

Beide projecten zullen worden uitgevoerd door het ministerie van Financiën en Planning, met leningen die een aflossingsvrije periode van 5 en een half jaar hebben, een uitvoeringsperiode van respectievelijk 1 en 5 jaar, en een aflossingsperiode van 20 en 25 jaar. De interest is SOFR-gebaseerd en zal variëren tussen de 1-2% per jaar. Beide leningen zijn beoordeeld door het Bureau voor de Staatsschuld in samenwerking met het IMF, waarvoor de goedkeuring is verkregen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSuriname sluit overeenkomsten ter waarde van US$ 170 miljoen