zaterdag 24 februari 2024
25 C
Paramaribo
3.5 C
Amsterdam
0
(0)

Suriname en Nederland willen samenwerking op onderwijsgebied uitdiepen

lees ook ...

Suriname bereidt zich voor op negende volks- en woningtellin...

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft de eerste stappen gezet in de voorbereidingen voor de negende volks- en woningtelling in Suriname. Momenteel zijn ABS-medewerkers bezig met veldwerk ...

Er worden mogelijkheden bekeken om de samenwerking tussen Suriname en Nederland op onderwijsgebied ui te diepen. Momenteel vertoeft een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit Nederland in Suriname. Naast de samenwerking op onderwijsgebied wordt ook die van cultuur bekeken. De delegatieleden hebben gesproken met onderwijsminister Marie Levens en haar staf.

Levens staat open voor een samenwerking. Zij is kort ingegaan op de samenwerkingsverbanden van het minOWC met andere bevriende naties. Momenteel vertoeven ook onderwijsdeskundigen uit Nederland in Suriname, die ondersteunen op het gebied van curriculumontwikkeling en toetsing.

De Nederlandse delegatie gaf aan zeer geïnteresseerd te zijn in de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen periode en aankomende tijd. Ook onderwerpen zoals onderwijs post-COVID, meertaligheid en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zijn punten van bespreking geweest. Deze onderwerpen doen zich ook in Nederland voor en de delegatie was benieuwd naar de ervaringen in Suriname. Verder wilden zij van minOWC weten waar de behoeftes liggen ten aanzien van de vernieuwing van lesmaterialen.

Vanuit het minOWC is er een presentatie verzorgd voor de delegatie over onderwijs waarin onder andere is gesproken over de onderwijsvernieuwingen, ontwikkelingsgericht onderwijs in relatie tot talentontwikkeling en niet zinloos achterhouden van kinderen, aanpassingen in het onderwijs naar aanleiding van de COVID-pandemie (basis-, voortgezet- en hoger onderwijs) en het vraagstuk van koloniale collecties, samenwerking musea en staatscollecties.

Delegatieleider van de Nederlandse missie, Gerbert Kunst, is onder de indruk van de omslag die wordt gemaakt naar het nieuwe onderwijssysteem in Suriname. Hij zei veel uit het onderwijssysteem met betrekking tot de vernieuwingen te herkennen.

De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan, gaf aan dat er genoeg informatie is gedeeld om na te gaan hoe invulling te geven aan de samenwerking. In ieder geval is de eerste stap gezet. De delegatie vertoeft tot en met 16 april in Suriname.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSuriname en Nederland willen samenwerking op onderwijsgebied uitdiepen