Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Suriname bezorgd over mogelijk uitbraak dengue

Geplaatst

op

door

Door een recente uitbraak van Dengue op Trinidad, Guyana en Jamaica heeft het ministerie van Volksgezondheid onlangs bericht ontvangen van de CARHPA (Caribbean Public Health Agency) dat er bevestigde Dengue gevallen zijn gerapporteerd.

Vanwege de verhoogde bezorgdheid op de Caribische eilanden, is er vanuit CARPHA regionaal advies gegeven aan de landen om hun maatregelen tot het voorkomen, vermenigvuldigen en verspreiding van de muskiet te verhogen om zodoende transmissie van de ziekten te voorkomen.

In Suriname worden alle gevallen van dengue via het surveillance systeem vermeld aan de afdeling epidemiologie van het BOG. Tot heden is er maar 1 geregistreerd geval van dengue via dit landelijk systeem.

Vooralsnog wordt er maandelijks gedurende het heel jaar inspectie werkzaamheden uitgevoerd op hoge risico locaties waaronder: bejaardentehuizen en ziekenhuizen. Daarnaast wordt de muskieten populatie maandelijks gemonitord in geselecteerde gebieden.

Bespuitingen worden volgens protocol na inspectie uitgevoerd op woonadressen van gemelde bevestigde en suspect dengue gevallen. Dit in een straal van 100 meter rondom de adressen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.

De overdracht van Dengue vindt plaats door een besmette Aedes aegypti muskiet. De symptomen kunnen zijn:

Een plotselinge hoge koorts
Zware hoofdpijn, vooral in het voorhoofd
Pijn achter de ogen, vooral als de ogen bewegen
Pijn in spieren en gewrichten, uitslag op de borst en ledematen
misselijkheid en braken.

Indien u last heeft van deze klachten en het vermoeden bestaat dat men geïnfecteerd is met het dengue virus, wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts en verdere instructies stipt op te volgen.

Volksgezondheid roept daarom de burgerij op, ervoor te zorgen deze muskiet niet de kans te geven om vrij te kunnen broeden. Het ministerie adviseert om muskieten broedplaatsen (waterhoudende voorwerpen) in en rondom het huis op te ruimen.

Individuen moeten voorkomen dat ze gestoken worden door de muskiet, door onder andere insect repelend te gebruiken en bedekkende kleding te dragen.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Geen monetaire financiering meer door aanpassing Bankwet

Geplaatst

op

door

Het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zijn overeengekomen dat in de aangepaste Bankwet het Artikel 21, dat de verstrekking van voorschotten regelt, geheel komt te vervallen. Het concept van de aangepaste Bankwet wordt binnenkort aan De Nationale Assemblée (DNA) voor behandeling.

De Staat heeft op 31 januari 2019 bij de CBvS, onder leiding van de toenmalige governor Glenn Gersie, een beroep gedaan op Artikel 21 van de Bankwet. Hierbij is er op basis van de goedgekeurde begroting van 2018 een voorschot van SRD 670 miljoen verstrekt door de CBvS met schatkistpapier als onderpand. De Staat heeft in augustus 2019 dit voorschot afgelost en het hiermee uitgegeven schatkistpapier afgewikkeld. 

In dezelfde maand heeft de Staat op basis van de goedgekeurde begroting van 2019 opnieuw een beroep gedaan op Artikel 21 van de Bankwet en verstrekte de CBvS, onder leiding van governor Robert van Trikt, SRD 648 miljoen aan voorschot met schatkistpapier als onderpand. Dit bedrag zal ook binnen zes maanden worden afgelost.

Met deze transacties heeft de Staat per saldo SRD 22 miljoen in nominale termen afgelost op de voorschotten die onder Artikel 21 zijn geleend, stelt Financiën. Uitgedrukt in percentage van het Bruto Binnenlands Product is dit tevens een relatieve verlaging van de schuld van de overheid. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft volgens het persbericht van Financiën net bekendgemaakt, dat in 2018 de economie verder is gegroeid en het Bruto Binnenlands Product met bijna SRD 2 miljard hoger ligt dan in 2017. Ook in 2019 is er sprake van toegenomen productie, waardoor de schuldquote dus zowel absoluut als relatief daalt.

Volgens het ministerie werken technici onder auspiciën van het Monetary and Fiscal Policy Coordination Comite, een beleidssamenwerking tussen Financiën en de CBvS, gestadig verder aan een pakket van monetaire en fiscale maatregelen die de prijs- en koersstabiliteit verder moeten kunnen garanderen.

Lees verder

Suriname

Ruiz Kartoredjo: “ik ben al in 2020”

Geplaatst

op

door

“Ik ben al in 2020”, dit zegt Ruiz Kartoredjo die in 2020 het nieuwe bestuur van Junior Chamber International (JCI) Nilom zal leiden. Het bestuur is donderdag bij enkele kandidaatstelling gekozen tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering. Mijn team en ik zijn super gemotiveerd om de organisatie te leiden en te dienen,” zegt een Kartoredjo. 

Tijdens de vergadering mochten de kandidaten hun motivatie geven waarom zij voor een bestuursfunctie hebben gekozen. Hierna volgde de stemming. Met overtuigende speeches was duidelijk te merken welke richting het bestuur wil opgaan het komende jaar. Zeker met het oog op het 50-jarig bestaan in 2020, wordt dit gezien als de gouden editie voor JCI Nilom. Het thema voor het komend jaar is Empower, Progress, Celebration. Met dit thema wil het gekozen bestuur zorgen voor meer erkenning van de inzet van de leden, continuïteit, kwaliteit, structuur en verbetering intern en extern van de organisatie. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Virgil Martels (Local Treasurer), Urvin Keerdijk (Local Secretary), Joseph Deonarain (Vice President External), Dion Bruce (Vice President Internal), Andy Tjoe A Long (Executive Vice President) en Ruiz Kartoredjo (Local President). 

Lees verder

Meest gelezen

X