Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Surinaamse ex-militair en politicus Badrissein Sital (70) overleden.

Geplaatst

op

door

In Suriname is vrijdag de Surinaamse ex-militair en politicus Badrissein Sital (70) overleden. Sital was in de jaren ’80 lid van de Nationale Militaire Raad en minister van Volksgezondheid en was een van de oud militairen die verdacht wordt van medeplichtigheid aan de Decembermoorden van 1982.

Tijdens de decembermoorden zou hij een ondergeschikte rol hebben gespeeld. Desondanks stond hij daarvoor terecht gezien de vermoedens dat hij binnen het militaire bewind een van degenen zou zijn geweest die de moorden zou hebben voorbereid. Ook zou hij aanwezig zijn geweest bij de moorden in Fort Zeelandia.

In 1980 was Sital sergeant-majoor in het Nationaal Leger en een van de leiders van de Bond voor Militair Kader (Bomika), de militaire vakbond. De regering-Arron was tegen de oprichting van militaire vakbonden en liet begin 1980 een drietal leiders van Bomika, waaronder Sital, gevangen nemen. Dit vormde de directe aanleiding van de door Desi Bouterse geleide staatsgreep op 25 februari 1980. Na de coup werd Sital voorzitter van de Nationale Militaire Raad (NMR) en in 1981/1982 was hij korte tijd minister van Volksgezondheid.

Hij was decennialang een strijdmakker en vertrouweling van president Desi Bouterse, maar uitte de laatste jaren openlijk felle kritiek op de Nationale Democratische Partij en op president Bouterse in het bijzonder. Die kritiek leidde er uiteindelijk toe dat hij de partij de rug toekeerde en president Bouterse hem bestempelde als een verrader. Hij heeft wat betreft de decembermoorden altijd aangegeven zijn naam gezuiverd te willen hebben met een uitspraak.

Sital werd met hartklachten met spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar hij gelijk werd geopereerd. De hulp heeft niet mogen baten.

2 Reacties

2
Reageer op dit artikel

1000
Tjander

De een zijn dood is de ander zijn Brood.
Hij had vrienden en hij had vijanden, GOD zal nu bepalen als hij straf heeft verdiend.
op aarde kon hij niet berecht worden,misschien daar boven als hij bloed heeft aan zijn handen.
zoniet zal hij in vrede rusten.

www.ik bemoei.

Iedereen klaagt over de decembermoorden. Laat de overledenen in vrede rusten. Het is gebeurd. We moeten verder. Het lost zich van zelf op ALS de tijd daar is.Bouterse alleen en God kennen zijn hart. Ik weet niet of ik ook zo zou handelen. NIEMAND weet het. Het komt goed. Sterkte!Advertentie

Suriname

Geen monetaire financiering meer door aanpassing Bankwet

Geplaatst

op

door

Het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zijn overeengekomen dat in de aangepaste Bankwet het Artikel 21, dat de verstrekking van voorschotten regelt, geheel komt te vervallen. Het concept van de aangepaste Bankwet wordt binnenkort aan De Nationale Assemblée (DNA) voor behandeling.

De Staat heeft op 31 januari 2019 bij de CBvS, onder leiding van de toenmalige governor Glenn Gersie, een beroep gedaan op Artikel 21 van de Bankwet. Hierbij is er op basis van de goedgekeurde begroting van 2018 een voorschot van SRD 670 miljoen verstrekt door de CBvS met schatkistpapier als onderpand. De Staat heeft in augustus 2019 dit voorschot afgelost en het hiermee uitgegeven schatkistpapier afgewikkeld. 

In dezelfde maand heeft de Staat op basis van de goedgekeurde begroting van 2019 opnieuw een beroep gedaan op Artikel 21 van de Bankwet en verstrekte de CBvS, onder leiding van governor Robert van Trikt, SRD 648 miljoen aan voorschot met schatkistpapier als onderpand. Dit bedrag zal ook binnen zes maanden worden afgelost.

Met deze transacties heeft de Staat per saldo SRD 22 miljoen in nominale termen afgelost op de voorschotten die onder Artikel 21 zijn geleend, stelt Financiën. Uitgedrukt in percentage van het Bruto Binnenlands Product is dit tevens een relatieve verlaging van de schuld van de overheid. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft volgens het persbericht van Financiën net bekendgemaakt, dat in 2018 de economie verder is gegroeid en het Bruto Binnenlands Product met bijna SRD 2 miljard hoger ligt dan in 2017. Ook in 2019 is er sprake van toegenomen productie, waardoor de schuldquote dus zowel absoluut als relatief daalt.

Volgens het ministerie werken technici onder auspiciën van het Monetary and Fiscal Policy Coordination Comite, een beleidssamenwerking tussen Financiën en de CBvS, gestadig verder aan een pakket van monetaire en fiscale maatregelen die de prijs- en koersstabiliteit verder moeten kunnen garanderen.

Lees verder

Suriname

Ruiz Kartoredjo: “ik ben al in 2020”

Geplaatst

op

door

“Ik ben al in 2020”, dit zegt Ruiz Kartoredjo die in 2020 het nieuwe bestuur van Junior Chamber International (JCI) Nilom zal leiden. Het bestuur is donderdag bij enkele kandidaatstelling gekozen tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering. Mijn team en ik zijn super gemotiveerd om de organisatie te leiden en te dienen,” zegt een Kartoredjo. 

Tijdens de vergadering mochten de kandidaten hun motivatie geven waarom zij voor een bestuursfunctie hebben gekozen. Hierna volgde de stemming. Met overtuigende speeches was duidelijk te merken welke richting het bestuur wil opgaan het komende jaar. Zeker met het oog op het 50-jarig bestaan in 2020, wordt dit gezien als de gouden editie voor JCI Nilom. Het thema voor het komend jaar is Empower, Progress, Celebration. Met dit thema wil het gekozen bestuur zorgen voor meer erkenning van de inzet van de leden, continuïteit, kwaliteit, structuur en verbetering intern en extern van de organisatie. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Virgil Martels (Local Treasurer), Urvin Keerdijk (Local Secretary), Joseph Deonarain (Vice President External), Dion Bruce (Vice President Internal), Andy Tjoe A Long (Executive Vice President) en Ruiz Kartoredjo (Local President). 

Lees verder

Meest gelezen

X