woensdag 17 april 2024
25 C
Paramaribo
4.9 C
Amsterdam
0
(0)

Surinaamse topinstanties en IMF bespreken cruciale onderwerpen

lees ook ...

Verhoging Entry Fee leidt tot verontwaardiging bij Surinaams...

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) uit haar verontwaardiging over het eenzijdige besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking om he...

Tijdens een recente bijeenkomst tussen vooraanstaande Surinaamse instanties, waaronder de VSB, KKF, ASFA, vakbonden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), werden diverse cruciale onderwerpen aangesneden. Een van de belangrijkste discussiepunten betrof de energiekwestie, waarbij consensus werd bereikt over een geleidelijke afbouw van de subsidie. Het benadrukken van de noodzaak om deze afbouw op een draaglijke manier te laten verlopen, met gelijktijdige implementatie van ondersteunende maatregelen voor specifieke doelgroepen, stond centraal.

Daarnaast werden verschillende andere thema’s besproken, waaronder:

  • Uitdagingen in de uitvoering van het sociaal programma.
  • De aanstaande vijfde evaluatie.
  • De noodzaak van verbeteringen in transparantie en efficiëntie.
  • Moeilijkheden op het gebied van corporate governance bij door de overheid gesteunde banken.
  • Fiscale discipline en belastinginkomsten in relatie tot het begrote budget.
  • De noodzaak van een duidelijkere handhaving van wet- en regelgeving.
  • Corruptiebestrijding.
  • Het gebrek aan voortgang in de hervorming van de publieke sector.
  • Problemen met de informele sector en een gebrek aan een eerlijk zakelijk klimaat.
  • De uitblijvende implementatie van de wet inzake overheidsopdrachten, wat leidt tot favoritisme en een gebrek aan transparantie.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) benadrukte de noodzaak van een betere afstemming tussen vraag en aanbod op het gebied van energie en pleitte voor een strategische benadering ter verbetering van de energiemarkt ten behoeve van de Surinaamse ontwikkeling. Daarnaast werd gewezen op het belang van eerlijke arbeidsomstandigheden en de noodzaak van hervormingen in de publieke sector om transparantie en handhaving van regels te waarborgen. Ook werd gesproken over het diversifiëren van de Surinaamse economie en de benodigde strategieën om duurzame sectoren te stimuleren met sectorspecifieke prikkels.

De VSB stelde voor om het IMF-programma te integreren met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), aangezien meerdere van deze doelen relevant zijn voor de besproken kwesties. Door deze koppeling te maken, kan een samenhangende aanpak worden bevorderd, waarbij prioriteiten zoals armoedebestrijding, corruptiebestrijding en economische diversificatie worden aangepakt binnen het bredere kader van de SDG’s.

Het is essentieel om een constructieve gezamenlijke aanpak te ontwikkelen, niet vanuit een defensieve of offensieve houding, maar in een gezamenlijke ontwikkelingsmodus. De SDG’s kunnen juist in deze uitdagende tijden worden gebruikt als een internationale benchmark en een politiek neutrale en verbindende agenda, aangezien het mondiale doelen zijn die door 193 landen zijn aangenomen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSurinaamse topinstanties en IMF bespreken cruciale onderwerpen