maandag 22 april 2024
25 C
Paramaribo
7.5 C
Amsterdam
5
(1)

Surinaamse regering dringt aan op dringend energiebesparend gedrag

lees ook ...

Brunswijk belooft steun aan Kindertehuis Efran na oproep om ...

Het Kindertehuis Efran verkeert in een urgente situatie waarbij directe hulp nodig is, voornamelijk op het gebied van levensmiddelen en schoonmaakgerei. Derrick Vanier en Marianne Cornet, die zich inz...

De regering van Suriname heeft tijdens een buitengewone regeringsvergadering op 23 februari 2024 de dringende noodzaak benadrukt van zuinig energieverbruik in de samenleving. Tijdens deze vergadering, gehouden op het Kabinet van de President, zijn belangrijke besluiten genomen met betrekking tot de energiesubsidie, in samenspraak met de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) en de Energie Autoriteit Suriname (EAS).

De discussie concentreerde zich op de uitdagingen met betrekking tot de groeiende elektriciteitsvraag en het waarborgen van een continue energievoorziening. Een van de cruciale problemen is de aanhoudende droogte, die heeft geleid tot lagere waterstanden in het stuwmeer. Hierdoor is de productie van elektriciteit via hydro-energie, traditioneel de meest kosteneffectieve methode in Suriname, verminderd.

Tegelijkertijd is het energieverbruik in de samenleving gestegen, waardoor de EBS genoodzaakt was het tekort aan te vullen met duurdere thermische energie, wat resulteert in hogere kosten. Momenteel subsidieert de Surinaamse overheid al geruime tijd elektriciteitstarieven, waardoor de prijzen aanzienlijk lager liggen dan de kostprijs.

Het gemiddelde tarief in Suriname is USD 0,04 per kWh, terwijl omliggende landen tussen de USD 0,12 en USD 0,15 per kWh betalen. Deze subsidies leggen een grote druk op de nationale begroting en beperken de mogelijkheden voor andere beleidsmaatregelen.

De regering erkent de noodzaak om de subsidies geleidelijk af te bouwen en streeft naar een sociaal verantwoorde implementatie, waarbij rekening wordt gehouden met de bescherming van kwetsbare groepen en het voorkomen van inflatie-schokken. Het uitfaseringstraject zal in overleg met diverse belanghebbenden worden uitgevoerd, met als doel oplossingen te vinden die voor alle sectoren van de samenleving acceptabel zijn.

Om dit proces te coördineren, zal de minister van Natuurlijke Hulpbronnen een raadsvoorstel presenteren voor de afbouw van de energiesubsidie. Dit voorstel wordt ondersteund door een clusterteam van ministeries, met betrokkenheid van verschillende belanghebbenden en sectoren. De regering benadrukt de voordelen van deze overgang, waaronder een rechtvaardiger systeem, zuiniger energieverbruik en verbeterde financiële stabiliteit.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSurinaamse regering dringt aan op dringend energiebesparend gedrag