Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Surinaamse minister van Arbeid staat stil bij uitdagingen COVID-19-pandemie

Geplaatst

op

Soewarto Moestadja. Beeld Youtube

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid staat vandaag, 1 mei, op de Dag van de Arbeid stil bij de uitdagingen die de COVID-19-pandemie voor de wereld met zich heeft meegebracht. “De coronacrisis is niet langer alleen een wereldwijde gezondheidscrisis, het is ook een grote arbeidsmarkt en een economische crisis die een enorme impact heeft op kleine landen zoals Suriname”, zegt de bewindsman in zijn toespraak. 

Deze immense crisis heeft niet slechts impact op de productie van goederen en diensten, maar ook op de vraag naar consumptie, investeringen en werkgelegenheid. Alle bedrijven, ongeacht hun grootte, staan ​​voor grote uitdagingen, vooral in specifieke sectoren zoals die in de luchtvaart-, toerisme- en horecasector, met een reële dreiging van aanzienlijke omzetdalingen en banenverlies.

Volgens de minister zal het in stand houden van de bedrijfsvoering bijzonder moeilijk zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen. Door de noodzakelijke partiële lockdown, afsluiting van het luchtruim, grensafsluitingen, stillegging van het openbaar vervoer, sluiting van casino’s en quarantainemaatregelen kunnen bepaalde werknemers hun werk niet uitoefenen, wat een domino-effect heeft op de totale economie. Door deze onzekerheid en angst zullen consumenten het kopen van goederen en diensten zoveel mogelijk uitstellen waardoor ondernemingen, investeringen, aankopen van goederen, het bieden van diensten en het in dienst nemen van werknemers waarschijnlijk zo lang mogelijk voor zich zullen uitschuiven.

De negatieve effecten van deze crisis overstijgen de arbeidsmarktpolitiek en de arbeidsrechtelijke verhoudingen in Suriname. De arbeidswetgeving voorziet niet in maatregelen om de sociale en economische impact voor werkgevers en werknemers op te vangen. Verder zegt Moestadja dat de impact van deze crisis de portefeuille van de minister van Arbeid te boven gaat. Daarom zal de respons hierop een brede nationale aanpak en opstelling vergen.

Anderhalve meter economie

De regering, werkgevers en werknemers staan nu voor de uitdaging hoe te voorkomen dat zo min mogelijk bedrijven in de problemen geraken, waardoor het verlies van banen zo minimaal gehouden kan worden. De respons op deze uitdaging vergt eensgezindheid van de sociale partners. “Wij zijn het verplicht uit solidariteit met vooral die bedrijven en werknemers die nu gebukt gaan onder de economische effecten van deze crisis”, zegt de minister.

Als iedereen meewerkt, kan deze crisis zo snel mogelijk voorbij zijn. De economie kan weer op gang komen, echter zal die getypeerd worden als een anderhalve meter economie die de wereld van de arbeid drastisch zal veranderen. Veel van de beperkende maatregelen die nu van kracht zijn, zullen waarschijnlijk voor lange tijd of misschien zelfs voor altijd van toepassing zijn op ons zoals: van huis uit werken, flexibilisering van werktijden, werken volgens een roulatiesysteem, geen handen schudden, handen regelmatig ontsmetten en anderhalve meter fysieke afstand houden. Deze nieuwe economie zal specifieke wetgeving vereisen.

Arbeidswetten die direct zouden kunnen inspelen op deze veranderingen en heel goed van pas zouden komen in deze crisis zijn: Wet Arbeidsomstandigheden, Wet Werktijdenregeling en Wet Ondernemingsraadpleging die door een samenloop van omstandigheden helaas niet in behandeling zijn genomen door het parlement, maar wel al geruime tijd liggen bij DNA ter goedkeuring. Bij het maken van deze wetten hadden wij niet geweten dat wij in deze crisis zouden belanden, maar nu blijkt dat deze wetten van ogenblikkelijk belang zijn omdat ze werkgevers en werknemers zullen verplichten om met elkaar afspraken te maken over de waarborging van veiligheid en gezondheid op het werk en over flexibele werktijden. Voor de toekomstige anderhalve meter economie zullen deze wetten als basis dienen voor de nieuwe arbeidsverhoudingen. Het nieuwe parlement zal hieraan prioriteit moeten geven.

Stembusgang

Suriname gaat op 25 mei naar de stembus, een gelegenheid waarbij wij allemaal als gelijke burgers van het land kunnen participeren in de democratie. “U bent aan zet en met uw stem kunt u straks bepalen hoe de toekomst van factor arbeid eruit zal moeten zien. Het zou niet correct zijn om deze gelegenheid aan te grijpen campagne te voeren, maar ik wens u wel te wijzen op de doorbraak die is geboekt op het vlak van arbeid in deze haast afgelopen regeerperiode”, zegt Moestadja verder.

Hij brengt in herinnering dat de verouderde arbeidswetgeving bijna volledig is gemoderniseerd. Hiermee heeft het ministerie een inhaalslag gemaakt van meer dan zeven decennia. De modernisering is gebaseerd op de beginselen van fatsoenlijk en waardig werk voor iedereen. Dit dient te resulteren in gemotiveerde werknemers en verhoogde arbeidsproductiviteit, uiteraard ook in de nieuwe anderhalve meter economie. De coronacrisis en de huidige economische situatie oefenen weliswaar enige druk hierop uit, maar het ministerie zal ervoor waken dat het gelegde fundament van decent work onaangetast blijft. U bent binnenkort in de gelegenheid om zich uit te spreken over dit gevoerd beleid, aldus minister Moestadja van Arbeid.

Culturu.com

Suriname

Edward Belfort :”Bouterse wilt niet van zijn stoel gaan”

Geplaatst

op

Img 6182

Het natellen van de stemmen van de verkiezingen in Suriname 2020 verlopen niet vlot. Menigeen wacht op een definitieve uitslag van de tellingen. Het houdt de gemoederen in Suriname en Nederland aardig bezig. Edward Belfort is ook in de Antony Nesty Sporthal, waar de stembussen worden opgeslagen. Hij is zeer ontevreden over het verloop van de tellingen daar er nog steeds geen definitieve uitslag wordt gecommuniceerd naar de bevolking toe.

Edward Belfort : “Voor t eerst voor gekomen in Suriname dat dit zo gaat”

Lees verder

Suriname

Ondervoorzitter Abop Martinus Joël : “If yu lassi, dan yu mus mang teki a lassi san yu lassi”

Geplaatst

op

Img 6181

Het natellen van de stemmen van de verkiezingen in Suriname 2020 verlopen niet vlot. Menigeen wacht op een definitieve uitslag van de tellingen. Het houdt de gemoederen in Suriname en Nederland aardig bezig. Ondervoorzitter van ABOP Martinus Joël bevind zich momenteel in de Antony Nesty Sporthal, waar de stembussen worden opgeslagen. Culturu.com heeft een reactie van hem weten te verkrijgen.

Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen