dinsdag 27 februari 2024
31 C
Paramaribo
4 C
Amsterdam
0
(0)

Surinaamsche bank boekt indrukwekkende financiële vooruitgang

lees ook ...

Voorzitter Pensioenraad pleit voor automatische indexering v...

Marius Karioredjo, voorzitter van de Pensioenraad, benadrukt de noodzaak van automatische indexering van pensioenen, aangezien het huidige minimum pensioen van SRD 1350 per maand op basis van het mini...

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Surinaamsche Bank zijn de resultaten voor het boekjaar 2020 gepresenteerd. Alexander Van Petten en Waldo Halfhuid, leden van de directie, rapporteerden een gunstige financiële vooruitgang gedurende het boekjaar, zoals gedetailleerd in het recente jaarverslag. De overstap naar de International Financial Reporting Standards (IFRS) in 2019 heeft aandeelhouders een helderder inzicht gegeven in de financiële positie.

Het balanstotaal bereikte aan het einde van 2020 SRD 12,3 miljard, wat neerkomt op een opmerkelijke stijging van 73,2% ten opzichte van 2019. Een opvallende verschuiving vond plaats in het eigen vermogen: van een negatieve SRD 62 miljoen in 2019 naar een positieve SRD 198 miljoen in 2020, wat resulteert in een Capital Adequacy Ratio van 3,6%. Hoewel de netto rente-inkomsten licht stegen in 2020, lieten inkomsten uit fees, commissies, valutahandel en herwaarderingen een aanzienlijke toename zien, met een totale inkomstengroei van SRD 223 miljoen vergeleken met 2019. De toevoeging aan voorzieningen op kredieten steeg naar SRD 56 miljoen in 2020, deels beïnvloed door koerseffecten. Ondanks een stijging van 21% in bedrijfslasten, wat redelijk is gezien de inflatie van 60,8% in 2020, verbeterde de cost/income ratio van 102% in 2019 naar 57% in 2020.

Het nettoresultaat na belastingen vertoonde een aanzienlijke verbetering, van een negatieve SRD 38 miljoen in 2019 naar een positieve SRD 118 miljoen in 2020. Deze positieve cijfers weerspiegelen de veerkracht en het succes van DSB te midden van uitdagende economische omstandigheden, zoals beschreven in het volledige jaarverslag.

Volgens raadsvoorzitter Nilesh Bishesar is met de goedkeuring van de resultaten van boekjaar 2020 een belangrijke stap gezet in het versneld inlopen van achterstallige jaarrekeningen. Er is een ambitieuze toezegging gedaan dat de jaarrekeningen van 2021 en 2022 tegen 2024 versneld zullen worden gepubliceerd. Het financiële team, onder leiding van de nieuwe CFO, de heer Waldo Halfhuid, werkt nauw samen met de accountant om dit te realiseren. De raad heeft ook aangegeven de ambitie te hebben om tegen eind 2024 de jaarrekening van 2023 te publiceren. In essentie zal 2024 een jaar worden van het inhalen van achterstallige jaarrekeningen, waarbij de bank invulling geeft aan de strategische transformatie naar een robuustere financiële instelling.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSurinaamsche bank boekt indrukwekkende financiële vooruitgang