Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Surinaams verkiezingssysteem goed op orde

Geplaatst

op

Suriname heeft de zaken wat betreft het verkiezingssysteem goed in orde en voldoet daarmee aan internationale standaarden. Dit valt te lezen in het verslag van de waarnemerscommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

Sinds 1987 houd deze organisatie de verkiezingen in Suriname in de gaten en zij hebben ook de verkiezingen van 25 mei 2015 bekeken en geëvalueerd.

Er zijn wel nog aanbevelingen ter verbetering gedaan. Deze aanbevelingen hebben onder andere betrekking op het gebruik van technologie en op de keuze die te maken valt omtrent disputen. Daarnaast zou er een instantie moeten komen die de financiële verslagen van politieke partijen onderzoekt.

De waarnemers die de verkiezingen van vorig jaar hebben geobserveerd stonden onder leiding van Irene Klinger. Het team bestond uit totaal 24 personen met verschillende nationaliteiten. Tijdens de verkiezingsdag werd 61 procent van alle stembureaus bezocht en beoordeeld. Nancy Robinson, vertegenwoordiger van de OAS, heeft het verslag van de missie overhandigd aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.

Verder staat er in het rapport dat Suriname op de goede weg is wat betreft vrouwen participatie omdat zij steeds meer vrouwen in het parlement hebben. Wel word er op gewezen dat Suriname hier vooral mee door moet gaan en dat de zichtbaarheid en participatie van vrouwen nog niet volledig is.
Ook moet meer duidelijkheid komen over welke instanties aan te doen bij disputen. Bij elk dispuut moet de gang naar de rechter mogelijk zijn.

Tijdens de afgelopen verkiezingen heeft Suriname meerdere aanbevelingen opgenomen in het proces. Zo was er besloten om bij de verkiezingen van 25 mei 2015 gebruik te maken van twee aparte stembussen voor de stembiljetten van leden van De Nationale Assemblee en de Ressortraden. Ook is er meer rekening gehouden met het creëren van toegankelijkheid voor minder validen.

1 Reactie

1
Reageer op dit artikel

1000
Ricardo Martodrono

alleen de bewoners moeten leren kiezen, want ze kiezen steeds de verkeerde regering bij elkaar….misschien in 3012 zal het beter gaan …zitten we allemaal op een ander planeet…Advertentie

Sport

Bigi Yari AVD om de bocht

Geplaatst

op

By

Het grootstejaarlijks sport evenement van Suriname staat voor de deur.  In de periode van 24 tot en met 27 aprilorganiseert de Bedrijven Vereniging Sport en Spel hun jaarlijks terug kerendeavond vierdaagse. Dit jaar is het de vijf en vijtigste editie.  Bigi yari!! Het thema hieraan verbonden is “55yari w’e waka kba”.


De Surinaamse AVD is uniek, is niet slechts een wandelevenement, maar istegelijkertijd een culturele manifestatie en een show van kleding en bedrijfspromotion. De Surinaamse AVD is ook het enige sportevenement met het grootste publiek.Reeds uren van tevoren staan er mensen langs de straten of op strategischepunten waarlangs er gelopen zal worden om de lopers aan te moedigen en/of hungoedmoedige commentaar te leveren. De Surinaamse AVD begint zo langzamerhandeen internationaal karakter te krijgen door deelname van buitenlandse lopers.Dit is tevens ook ene toeristentrek met buitenlandse deelnemers. Dit allesheeft  voordelen voor de ondernemersdenkend aan het verhuren van hotelkamers, vakantiehuizen en het in handenkrijgen van deviezen.

Inaanloop naar de avd zijn er tal van individuele lopers maar ook groepen invoorbereiding om op hun manier deel te kunnen nemen aan de avd. Dit geheel kentde categorie voor junioren en senioren. Bij zowel de junioren als seniorenzullen de winnaars op de laatste dag van het geheel hun medailles en trofeen inontvangst nemen.

Waardte vermelden is dat niet alle deelnemende groepen voor een prijs participerenmaar voor de bewustwording van het sport en ook om  bekendheid te geven aan een sportschool en ofbedrijf. Dat is ook het geval bij Banel Fitness Fun onder leiding van T.Banel.Hij verteld aan Culturu.com dat zijn fitness school reeds 1,5 jaar bestaat en dater in de afgelopen 8 maanden een enorme sprake van groei aan leden is. “ Wehebben een grote groep en zullen slechts met een deel aan de avd deelnemen. Wezijn er helemaal klaar voor. De participanten hebben in de afgelopen maanden 3dagen per dag getraind om een mooie show in elkaar te zetten en in de laatsteweek voor avd trainen we elke dag. We zijn positief gestemd en we zorgen ervoor dat een ieder van een wervelende show zal genieten”.

Lees verder

Suriname

Minister Roline Samsoedien naar huis

Geplaatst

op

By

Minister Roline Samsoedien heeft haar ontslag vandaag  ingediend. Dat deed de bewindsvrouw per briefbij het Staatshoofd van Suriname, Desire Bouterse.  In de afgelopen dagen deden geruchten deronde alsof haar zoon betrokken zou zijn geweest bij een verkrachtingszaak bijeen 10 jarig meisje. Kort daarvoor deden er ook geruchten de ronde aslof debewindsvrouw van ROGB gesjoemeld zou hebben met gronden.

Vorige week verschenen er via verschillende locale mediahuizen berichtendat de zoon van Samsoedien betrokken zou zijn bij een verkrachtingszaak. In hetverlengde daarvan werd aangegeven dat de minister de ambtenaren van hetpolitiepost Lelydorp, wanica onder druk zou hebben gezet de zaak niet inbehandeling te nemen en dat de ouders van het kind benaderd zouden zijn voorhet aannemen van onroerende goederen. De ouders hebben op vershillende momentenlaten weten dat hun kind niet te koop is. Aan de andere kant ontkennenSamsoedien en haar zoon dat er sprake zou zijn van een verkrachting en gevenverder aan dat het om een vieze politieke stunt gaat omdat ze haar liever ziengaan dan komen.

Volgens het Nationaal Informatie Instituut,NII heeft het Staatshoofd haarontslag aanvaard. Verwacht wordt dat er in de komende periode sprake zal zijnvan  een reshuffeling. Zo werd de naamvan de NH minister, Regillio Dodson genoemd. Het blijkt volgens bronnen datzijn dagen als bewindsman geteld zijn en dat hij plaats moet maken voor deondervoorzitter van de NDP, Sergio Akiemboto die nu de directeur is vanGrassalco.

Lees verder

Meest gelezen